1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Đánh giá nhu cầu về hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội.

Đánh giá nhu cầu về hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 122trang

Stt Chỉ tiêu
Năm
1990 1995
2000 1
Tổng GDP giá hiện hành 100
100 100
2 Nông nghiệp, lâm nghiệp
37,5 26,2
17,4 3
Công nghiệp, xây dựng cơ bản 22,6
30,3 35,0
4 Dịch vụ
38,6 42,5
47,0 Xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 nh đã
trình bày trên đây thì nhu cầu về vốn đầu t toàn xã hội tình theo mặt bằng giá năm 1996 thời kỳ 1996-200 là 450.000-460.000 tỷ đồng, tơng đơng
khoảng 41,3 tỷ USD, bằng 30 GDP. Trong đó dự kiến huy động từ nguồn trong nớc là 51 và từ nguồn nớc ngoài là 49.

2. Đánh giá nhu cầu về hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội.


Hà Nội có một vị trí địa lý thuận lợi và đầu mối của các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa của các nớc. Hà Nội cũng là nơi tập trung các
cơ quan ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, khoảng 1.100 văn phòng đại diện nớc ngoài và hơn 300 doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài hiện
đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội ngày một tăng nhanh. Theo đó, các nhu cầu của cuộc sống của ngời dân ngày càng phải đợc đáp ứng ở mức cao
hơn. Trong giai đoạn hiện nay, ăn no, mặc ấm không còn tiêu chí của cuộc sống, đại bộ phận dân c Hà Nội, mà ngời ta đã bắt đầu chú ý đến các nhu
cầu cao hơn, nh ăn ngon, mặc đẹp và đặc biệt là đời sống tinh thần phải đợc nâng cao thờng xuyên. Trong đó phải kể đến nhu cầu hoạt động vui chơi
giải trí lành mạnh của nhân dân thủ đô.
Trên đà phát triển kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá thì cuộc sống sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày của
mọi tầng lớp dân c thủ đô ngày càng diễn ra khẩn trơng và sôi động hơn. Vì vậy sau những chuỗi ngày làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi thì mọi
ngời dân đều mong muốn đợc tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để tái sinh sức lao động cho những ngày làm việc và học tập tiếp
theo có hiệu quả và năng suất hơn.
Giống nh đặc điểm chung của Việt Nam, dân số thủ đô Hà Nội có cơ cấu tơng đối trẻ, cơ cấu dân số nội thành theo độ tuổi trong thời gian tới vẫn
duy trì với đặc điểm tỷ trọng dân số trong độ tuổi trẻ vẫn cao. Việc di dân cơ học cũng tăng cờng thêm cho đặc điểm này. Đây là nhóm hoạt động
kinh tế và xã hội tích cực nh làm việc, chơi thể thao và tiêu dùng mua sắm. Ngoài ra Hà Nội còn là nơi tập trung các trờng đại học lớn trong cả nớc,
hàng năm có khoảng 60.000 sinh viên đang theo học tại các trờng đại học tại Hà Nội. Do đó, nhu cầu vui chơi giải trí của dân c Hà Nội rất lớn và th-
ờng xuyên.
Bên cạnh nhu cầu của dân c Hà Nội là các nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí của những ngời nớc ngoài đang c trú, làm việc và học tập tại Hà
Nội. Theo sè liƯu ®iỊu tra mới đây của tập đoàn kiểm toán Price Waterhouse, hiện tại có khoảng 20.000 ngời nớc ngoài đang c trú dài hạn
23
tại Hà Nội bao gồm những ngời làm việc tại các văn phòng đại diện, các dự án vốn đầu t nớc ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các đại sứ quán, các tổ
chức ngoại giao
... Trớc mắt, đây là phần thị trờng chủ yếu của các dịch vụ
vui chơi giải trí. Trong những năm tới đây, cùng với tốc độ phát triển đầu t nớc ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đã hoàn toàn hoà nhập vào
cộng đồng quốc tế sau một loạt những thắng lợi về ngoại giao, số lợng ngời nớc ngoài c, trú, làm việc tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ gia
tăng với tốc độ cao qua các năm. Theo số liệu thống kê và dự báo của các cơ quan hữu quan, tốc độ gia tăng của ngời nớc ngoài vào làm việc, c trú và
công tác tịa Hà Nội ớc tính trung bình tăng 20năm. Với việc gia tăng số lợng ngời nớc ngoài vào c trú và làm việc tại Hà Nội dẫn đến sự gia tăng về
nhu cầu vui chơi giải trí.
Ngoài ra, theo số liệu thống kê trong năm 1998, Việt Nam đã đón tiếp khoảng gần 1,5 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó số khách tới Hà
Nội khoảng 380.000-400.000 ngời. Theo dự báo, số lợng khách nớc ngoài đến Việt Nam sẽ gia tăng với tốc độ là 20-30 năm và Hà Nội sẽ đón
tiếp 35-40 lợng khách này. Thêm vào đó, trung bình hàng năn có khoảng hàng nghìn lợt khách từ các địa phơng khác trên cả nớc tới Hà Nội để tham
quan du lịch. Với các yếu tố chính nêu trên đây đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí tại địa bàn thủ đô Hà Nội.

3. Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá nhu cầu về hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×