1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội.

Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 122trang

tại Hà Nội bao gồm những ngời làm việc tại các văn phòng đại diện, các dự án vốn đầu t nớc ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các đại sứ quán, các tổ
chức ngoại giao
... Trớc mắt, đây là phần thị trờng chủ yếu của các dịch vụ
vui chơi giải trí. Trong những năm tới đây, cùng với tốc độ phát triển đầu t nớc ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đã hoàn toàn hoà nhập vào
cộng đồng quốc tế sau một loạt những thắng lợi về ngoại giao, số lợng ngời nớc ngoài c, trú, làm việc tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ gia
tăng với tốc độ cao qua các năm. Theo số liệu thống kê và dự báo của các cơ quan hữu quan, tốc độ gia tăng của ngời nớc ngoài vào làm việc, c trú và
công tác tịa Hà Nội ớc tính trung bình tăng 20năm. Với việc gia tăng số lợng ngời nớc ngoài vào c trú và làm việc tại Hà Nội dẫn đến sự gia tăng về
nhu cầu vui chơi giải trí.
Ngoài ra, theo số liệu thống kê trong năm 1998, Việt Nam đã đón tiếp khoảng gần 1,5 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó số khách tới Hà
Nội khoảng 380.000-400.000 ngời. Theo dự báo, số lợng khách nớc ngoài đến Việt Nam sẽ gia tăng với tốc độ là 20-30 năm và Hà Nội sẽ đón
tiếp 35-40 lợng khách này. Thêm vào đó, trung bình hàng năn có khoảng hàng nghìn lợt khách từ các địa phơng khác trên cả nớc tới Hà Nội để tham
quan du lịch. Với các yếu tố chính nêu trên đây đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí tại địa bàn thủ đô Hà Nội.

3. Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội.


Sau 1 năm chỉnh đốn khủng hoảng, năm 1998 hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí tại Hà Nội có một số khởi sắc với các đoàn nghệ thuật trong n-
ớc và một số đoàn nổi tiếng nớc ngoài biểu diễn nhiều hơn, một số những trung tâm thể dục thẩm mĩ, thể dục thể hình, CLB thanh niên đã ra đời với
các hoạt động phong phú nh quốc tế vũ, ca hát quần chúng đã thu hút đợc đông đảo ngời Hà Nội tham gia. thêm vào đó, Hà Nội còn phát triển hơn
nh Tennis, đánh gôn, Bowling, đặc biệt phát triển môn trợt Patin với sự khai sinh không dới hai mơi sân trợt thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia
đã đợc thực hiện tạo nên một phong trào chứng tỏ lòng yêu mến thể thao và giải trí lành mạnh của thanh thiếu niên Hà Nội. Trên địa bàn thủ đô Hà Nội
hiện nay đã có một số trung tâm vui chơi giải trí đã và đang hình thành và triển khai nh:
-CLB Hà Nộitại 76 Yên Phụ, Liên doanh giữa công ty đầu t phát triển thuỷ sản và khai thác Hồ Tây với công ti Rising Dragon Ltd.,British
Virgin Islands với tổng số vốn đầu t là 10 triệu USD hoạt động chủ yếu là cungn cấp các dịnh vụ thể thao và giải trí cho các thành viên CLB. Với các
hoạt động thể thao bao gồm: GYM Circuit, Tennis, water skiing, bơi lội và các dịch vụ nhà hàng.
-CLB Láng Hạtại khu vực Láng Hạ Liên doanh giữa công ti Đầu t và phát triển Nhà Hà Néi víi c«ng ti Link Resources Snd, Bhd.. Co.,
Malaixia, Sang Young DevelopmentSingapore với tổng vốn đầu t là 3 triệu USD, loại hình hoạt động chủ yếu là sân gôn.
24
-Công ty TNHH Quốc tế LMC là công ti 100 vốn nớc ngoài đợc đầu t bởi các công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại Cộng hoà Liên
bang Nga, hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí nh bowling, các trò chơi điện tử, vũ trờng, Karaoke, quầy bán đồ lu niệm. Các
dịch vụ ăn uống tại số 8 phố Ngọc Khánh. Tổng vốn đầu t cho dự ¸n nµy lµ: 5,1 triƯu USD. HiƯn nay, dù ¸n đã đi vào hoạt động.
-Công ty liên doanh Trung tâm vui chơi giải trí Hà Nội tại vờn thú Hà Nội với tổng vốn đầu t gần 10 triệu USD là liên doanh giữa vờn thú Hà
Nội với công ti Cavalier Venture Ltd., British Virgin Islands, hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí nh Bowling, các trò chơi
điện tử, các dịch vụ ăn uống tại vờn thú Thủ Lệ.
-Công ti liên doanh TNHH Hà Nội SuperBowl liên doanh giữa công ti XNK huyện Từ Liêm và công ti Robina Development Inc. British Virgin
Islands với tổng vốn đầu t 8.366.000 USD, hoạt động chủ yếu là cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí nh Bowling, trò chơi điện tử, các dịch vụ ăn
uống tại quận Cầu Giấy Hà Nội.
-Công ti TNHH trung tâm văn hoá thể thao-thể thao-giải trí Hà Nội. Liên doanh giữa công ti điện ảnh và băng hình Hà Nội, công ti TNHH dịch
vụ mĩ thuật và công ti Best Return Investonent Ltd., British Virgin Islands víi tỉng vèn đầu t là 8 triệu USD, hoạt động chủ yếu là cung cấp và kinh
doanh các loại hình phục vụ bao gåm: Bowling, chiÕu phim, biĨu diƠn nghƯ tht, trß chơi điện tử, Bi-a, tập thể thao, các quầy bán hàng và ăn uống tại
phố Phạm Ngọc Thạch-Đống Đangã ba Chùa Bộc.
-Công ti Cao ốc quốc tế Hồ Tây, liên doanh giữa công ti Du lịch- Dịch vụ và thơng mại TOSECO, công ti TNHH Xây dựng và kiến trúc
Hồng Bang với LeonD. Dem adteis Construction Co-operationUSA và công ty Dragon Age Investment Ltd., British Virgin Islands với tổng vốn
đầu t là 9.900.000 USD với mục tiêu xây dựng một toà nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể thao, rạp mini, trung tâm hội thảo tại 16 phố
Thuỵ Khuê Hà Nội.
-Mới đây, các đơn vị Việt Nam gồm công ti cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, Ban Tài chính Quản trị thành uỷ, công ty đầu t khai thác Hồ Tây,
công ti cổ phần đầu t và xây dựng Thăng Long, Bu điện thành phố Hà Nội, công ti TNHH Trí Thành, công ti TNHH Tân Đức, công ti TNHH đầu t
phát triển và xây dựng Thành Đô dự tính sẽ xây dựng tại khu vực ao cá giống phờng Nhật Tân , quận Tây Hồ một tổ hợp nghỉ ngơi, giải trí với diện
tích réng trªn 6,4 ha bao gåm 3 khu vùc: Khu trò chơi trên cạnCông viên Vầng Trăng, đu quay, đoàn tàu trẻ em, đĩa quay đứng, ôtô điện, sân gôn,
mini Bowling, phòng chiếu phim không gian ba chiều
...
khu vui chơi dới nớcbể sóng nhân tạo, hệ thống trờng trợt, bể bơi cho trẻ em, bể nớc nóng
có mái che và các trò chơi dới nớc. Khu vui chơi phụ trợ phòng chới cho trẻ em, thể dục, thể hình, tenis, vât lý trị liệu, siêu thị. Khu vui chơi này đ-
ợc dầu t 100 vốn trong nớc do các các công ty quốc doanh và ngời ngoài quốc doanh trên đây cùng góp vốn cùng xây dựng và kinh doanh, dự kiến
công trình này sẽ đợc hình thành và đợc đa vào sử dụng tháng 5 năm 2000.
25
- Ngoài ra còn có một số khu trung tâm vui chơi giải trí khác đợc thành lập tại Hà Nội từ nguồn vốn trong nớc nh câu lạc bộ Khúc Dạo và
mới đây nhất là khu vui chới giải trí Cầu Đôi Đông Anh ,
... Tuy nhiên hoạt động thể thao vui chới giải trí ở Hà Nội còn bộc lộ
nhiều khó khăn, còn mất cân đối và cha liên tục. Trong số các dự án có vốn đầu t nớc ngoài hiện nay một số đã đi vào hoạt ®éng cßn mét sè ®ang triĨn
khai. Trong mét sè chØ phơc vơ cho ngêi níc ngoµi cã thu nhËp cao nh câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Láng Hạ. Công ty khu vui chới giải trí Việt Nam
thì tập trung phục vụ đối tợng là thiếu nhi và nhi đồng. Đối với công ty liên doanh TNHH Hà Nội Superbowl và công ty TNHH quốc tế LMC với quy
mô đầu t của mình cũng chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu thực tế. 4. Nghiên cứu về khả năng canh tranh.
Trung tâm nghiên cứu và giải trí tháp nớc cổ ra đời sẽ phải cạnh tranh với các khu vui chơi giải trí hiện và đang xây dựng ở Hà Nội nh
trong mục 3 đã nói. Trung tâm vui chới văn hoá Tháp nớc cổ sau khi cãi tạo và nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời phù hợp với quy hoạch
phát triển đô thị ở Hà Nội. Tháp nớc cổ sẽ đợc áp dụng công nghệ và quản lý, điều hành tiên tiến, nhất là với các thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc
tế.
Nằm ở vị trí tơng đối thuận tiện, với môi trờng trong lành và yên tĩnh, nằm ngay tại giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội rất quen thuộc với ng-
ời dân thủ đo Hà Nội. Đồng thời nằm ở giao điểm giữa các phố lớn và nằm ở trung tâm khu phục vụ ngoại giao. Toàn khu phố cổ Đô hội sẽ là nơi lý t-
ởng cho các tầng lớp thanh niên khu phố cổ, sẽ cạnh tranh tốt hơn so với các khu vui chới giải trí liên doanh. Vì ở đó xa và giá vé thờng rất đắc
không phù hợp với mức thu nhập với ngời dân Việt Nam. Chủ yếu là thu hút ngời nớc nớc ngoài đến đây thởng thức những món ăn Việt Nam và
mua hàng lu niệm. Gần đây trung tâm văn hoá và giải trí Tháp nớc sẽ đi vào hoạt động tốt và sức thu hút khách vào vui chơi giải trí.
Kết luận sự ra đời của dự án
Sau khi nghiên cứu thực trạng về thị trờng các dịch vụ vui chơi giải trí tại địa bàn Hà Nội có thể khẳng định rằng việc đầu t cải tạo Tháp nớc cổ
Hàng Đậu, Hà Nội thành một khu vui chới giải trí với các hoạt động nh phòng tranh, quán cafộ, nhà hàng thời trang, cửa hàng lu niệm, sàn nhảy,
sân trời nhìn ra toàn khung cảnh khu phố cổ Hà Nội là cần thiết và đáp ứng đớc nhu cầu thực tế, đồng thời phù hợp với chủ trơng phát tiển các hoạt
động vui chới giải trí lành mạnh của chính quyền thành phố. điều đó có cũng làm cho các hoạt động vui chới giải trí tại Hà Nội trở nên phong phú
và đa dạng hơn, đáp ứng đợc nhu cầu mọi tầng lớp nhân dân thủ đô cũng nh khách du lịch đến Hà Nội.
Dự án ra đời và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả: - Tạo ra một trung giải trí lành mạnh trong lòng khu phố cổ, góp
phần vào công cuộc xây dựng thủ đô văn minh và hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp dân c thủ đô.
26
- Tạo ra điểm thu hút du lịch dành cho khách trong và ngoài nớc. - Giải quyết công ăn việc làm và tạo ra thu nhập cho các lao động tại
thủ đô. - Góp phần tăng thêm nguồn thu ngân sách cho thành phố Hà Nội.
27
Chơng II Hình thức đầu t công suất của dự án
I. Sự cần thiết phải lựa chọn hình thức đầu t và công suất.
Sau khi nghiên cứu thị trờng và khẳng định sự cần thiết đầu t các nhà đầu t bớc sang một bớc quyết định mới đó sẽ là đầu t dới hình thức gì? công
suất bao nhiêu?. Có nhiều yếu tố ảnh hởng đến kết quả đầu t, song trong nhiều trờng
hợp việc lựa chọn hình thức đầu t đúng đắn sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của dự án đầu t.
Vì khi chọn đợc hình thức đầu t đúng sẽ mang lại cho chủ đầu t sự u đãi của nớc tiếp nhận đầu t. Nếu nh hình thức đầu t đợc lựa chọn nằm trong
các hình thức đầu t mà nhà nớc tiếp nhận đầu t đang khuyến khích phát triển. Sự u đãi đợc thể hiện nh sau: Giảm thuế doanh thu và lợi tức, giảm và
miễn thuế xuất nhập khẩu, các thủ tục thực hiện đầu t đợc u tiên giải quyết.
Lựa chọn hình thức đầu t đúng với năng lực và trình độ kinh nghiệm của mình, các nhà đầu t sẽ quản lý tốt việc đầu t của mình, tránh đợc những
rủi ro và lãng phí. Lựa chọn công suất thích hợp cũng rất quan trọng. Nếu lựa chọn
công suất nhỏ sẽ không thu đợc lợi nhuận đạt đến mức cao nhất, dẫn đến lâu thu hồi vốn đầu t, hoặc nếu công suất quá lớn sẽ dẫn đến trình trạng sản
phẩm dịch vụ không tiêu thụ hết hoặc công trình không hoạt động hết công suất gây thiệt hại về tài chính.
II. Các hình thức đầu t.

1. Phân loại hình thức đầu t.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×