1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Phân loại hình thức đầu t xét mức độ và tính chất xây dựng.

Phân loại hình thức đầu t xét mức độ và tính chất xây dựng.

Tải bản đầy đủ - 122trang

Chơng II Hình thức đầu t công suất của dự án
I. Sự cần thiết phải lựa chọn hình thức đầu t và công suất.
Sau khi nghiên cứu thị trờng và khẳng định sự cần thiết đầu t các nhà đầu t bớc sang một bớc quyết định mới đó sẽ là đầu t dới hình thức gì? công
suất bao nhiêu?. Có nhiều yếu tố ảnh hởng đến kết quả đầu t, song trong nhiều trờng
hợp việc lựa chọn hình thức đầu t đúng đắn sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của dự án đầu t.
Vì khi chọn đợc hình thức đầu t đúng sẽ mang lại cho chủ đầu t sự u đãi của nớc tiếp nhận đầu t. Nếu nh hình thức đầu t đợc lựa chọn nằm trong
các hình thức đầu t mà nhà nớc tiếp nhận đầu t đang khuyến khích phát triển. Sự u đãi đợc thể hiện nh sau: Giảm thuế doanh thu và lợi tức, giảm và
miễn thuế xuất nhập khẩu, các thủ tục thực hiện đầu t đợc u tiên giải quyết.
Lựa chọn hình thức đầu t đúng với năng lực và trình độ kinh nghiệm của mình, các nhà đầu t sẽ quản lý tốt việc đầu t của mình, tránh đợc những
rủi ro và lãng phí. Lựa chọn công suất thích hợp cũng rất quan trọng. Nếu lựa chọn
công suất nhỏ sẽ không thu đợc lợi nhuận đạt đến mức cao nhất, dẫn đến lâu thu hồi vốn đầu t, hoặc nếu công suất quá lớn sẽ dẫn đến trình trạng sản
phẩm dịch vụ không tiêu thụ hết hoặc công trình không hoạt động hết công suất gây thiệt hại về tài chính.
II. Các hình thức đầu t.

1. Phân loại hình thức đầu t.


Hình thức đầu t có nhiều loại để tiện quản lý trong thùc tiĨn kinh doanh ngêi ta ph©n chóng nh sau.
- Phân loại đầu t theo mức độ và tính xây dựng. - Phân loại đầu t theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu t và đối
tợng mình bỏ vốn ra. Ngoài ra việc phân loại hình thức đầu t còn phân theo các loại khác.
Phân loại theo nội dung kinh tế, cộng dụng phục vụ công trình mạng tính chất sản xuất và phi sản xuất.

a. Phân loại hình thức đầu t xét mức độ và tính chất xây dựng.


Phận loại theo hình thức đầu t xét theo chỉ tiêu này thì các hình thức đầu t đợc chia làm 3 dạng.
Đầu t cải tạo mở rộng: Hình thức này là đầu t bỏ vốn đầu t ra để sửa chữa, nâng cấp và nâng công suất của cơ quan sản xuất của mình nhằm
mục đích nâng cao khối lợng sản phẩm, dịch vụ của cơ sở để đáp ứng nhu cầu của thị trờng.
28
Hình thức đầu t này thờng đợc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất cũ vẫn còn giá trị sử dụng tơng đối lớn hoặc mới xây dựng nhng công suất quá
bé không đáp ứng đợc các nhu cầu hiện tại quá lớn. Đầu t mua sắm thiết bị thay đổi dây chuyền thiết bị. Nội dung của
hình thức đầu t này là thay đổi toàn bộ dây chuyền công nghệ thiết bị, máy móc phục cụ sản xuất trong xí nghiệp.
Hình thức này đợc áp dụng đối với cơ sở sản xuất có dây chuyền đã xuống cấp, cũ kĩ và lạc hậu, các sản phẩm của dây chuyền sản xuất ra có
chất lợng mẫu mã kém không thích hợp với nhu cầu xã hội mà chi phí đầu vào lại tăng dẫn đến giá thành tăng, thị trờng không chấp nhận, công nghệ
mới sẽ tạo ra sản phẩm dịch vụ với mẫu mã chất lợng tốt có sức cạnh tranh với các sản phẩmdịch vụ cùng loại trên thị trờng.
Đầu t xây dựng mới là hình thức đầu t mà trong đó chủ đầu t sẽ bỏ vốn đầu t vào xây dựng mới hoàn toàn một cơ sở sản xuất hay dịch vụ kể cả
phần xây lắp và trang thiết bị dây chuyền công nghệ. -u điểm của hình thức đầu t xây dựng này là đáp ứng đợc các yêu cầu
phát triển của sản xuất với qui mô công suất đủ lớn và công nghệ tiên tiến. -Nhợc điểm của hình thức đầu t này là khối lợng công việc tơng đối
lớn, thời gian chuẩn bị xây dựng kéo dài và yêu cầu về vốn đầu t lớn. Trong dự án này hình thức đầu t là cải tạo tháp nớc cổ Hà Nội
thành một trung tâm vui chơi giải trí. Chủ đầu t: Doanh nghiệp nhà nớcCôngti kinh doanh nớc sạch Hà
Nội. 2. Lựa chọn hình thức đầu t.
Qua xem xét, đánh giá kĩ lỡng các hình thức đầu t ở Việt Nam, các mặt tích cực và hạn chế của từng hình thức đầu t, đồng thời qua tìm hiểu thị
trờng, các đối tác và thực trạng, thực tế của các đối tác, công ti kinh doanh nớc sạch Hà Nội chọn hình thức đầu t cải tại tháp nớc cổ Hà Nội, thành
một trung tâm vui chơi giải trí tiện lợi và đa năng. Đạt tiêu chuẩn quốc tế Trên cơ sở kiến trúc bên ngoài vẫn giữ nguyên.
III. Lựa chọn công suất.
Đây là dự án dịch vụ văn hoá trên cơ sở lợi dụng kiến trúc tháp nớc cổ Hà Nội. Do vậy dựa trên mặt bằng sẵn có sẽ bố trí các dịch vụ:
-Nhà hàng, quầy bar, karaoke. -Sàn nhảy.
-Bộ phận bán lẻ, hàng lu niệm, thời trang. Tổng cộng 1007 m
2
diƯn tÝch sư dơng gåm cã 6 tÇngtÇng trƯt, tÇng lưng 1, tÇng 1, lưng 2, tÇng 2.
Theo kinh nghiệm những dịch vụ kinh doanh thì ớc tính số lợng khách đến du lich khu vui chơi giải trí tháp nớc cổ Hà Nội. Trong đó:
-Khách đến quầy bar, cafe, nhà hàng, cửa hàng, quầy lu niệm, quầy bi-a, sàn nhảy ớc tính cho một năm khoảng 12.240 lợt khách.
Chơng III
29
chơng trình phục vụ và các yêu cầu đáp ứng.
I. Dự tính chất lợng sản phẩm, dịch vụ hàng năm của trung tâm vui chơi giải trí.

1. Dịch vụ ăn uống, giải khát.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại hình thức đầu t xét mức độ và tính chất xây dựng.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×