1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Hớng gió. Bão. Nhiệt độ. Độ ẩm. Giao thông.

Hớng gió. Bão. Nhiệt độ. Độ ẩm. Giao thông.

Tải bản đầy đủ - 122trang

tháng 7 đến tháng 10 trong đó tháng 8 là tháng nhiều bão nhất. Tốc độ gió bão mạnh nhất trong đất liền là 30-35ms. Ma bão có thể đạt 200-300
mmngày. Tần số bão có ảnh hởng trực tiếp đến Hà Nội là 1,5 lần năm.
Hà Nội có hai mùa rõ rệt. Thời tiết nồm và ma phùn xảy ra cuối mùa đông hàng năm có khoảng 30-40 ngày ma phùn chủ yếu vào tháng 2 và
tháng 3. Thời tiết gió Tây khô nóngnhiệt độ không khí tơng đối cao =35
o
C, độ ẩm tơng đối thấp 50 thờng xảy ra vào tháng 3-tháng 5 tháng 6- tháng 7, rõ rệt nhất vào tháng 6.
Trong cả mùa nắng có khoảng 5-10 ngày khô nóng.

b. Hớng gió.


Khu dự án hàng năm có các hớng gió sau: Mùa hè: Đông Nam.
Mùa Đông: Đông Bắc. Tốc độ gió trung bình hàng năm khoảng 2ms. Gió mạnh nhất vào
các tháng mùa hè khi có dông, bão, mùa đông thờng có gió Đông và Đông Bắc.

c. Bão.


Hàng năm thờng có bão từ tháng 7-9. Bão lớn nhất đã trải qua: cấp 11- năm 1979.

d. Nhiệt độ.


Nhiệt độ trung bình năm: 28
o
C-30
o
C. Nhiệt độ lớn nhất vào mùa hè: 38
o
C-40
o
C. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông: 2
o
C. Nhiệt độ không khí trung bình năm khoảng 23
o
C. Mùa đông do ảnh hởng của gió mùa đông bắc nên lạnh rõ rệt so với mùa hè, nhiệt độ trung
bình tháng lạnh nhất xuống đến 13
o
C-14
o
C và giới hạn nhiệt độ tối thấp không xuống dới 3
o
C-4
o
C. Tháng lạnh nhất là tháng 1 có nhiệt độ trung bình vào khoảng 16,4
o
C. Hai tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất voà tháng 7 là 28,9
o
C.

e. Độ ẩm.


-Trung bình: 84. -Mùa xuân: 98.
-Mùa thumùa khô: 70. Độ ẩm không khí tơng đối trung bình năm là 84 năm. Thời kì ẩm -
ớt nhất là ba tháng cuối của mùa đông tháng 2,3,4 trong đó tháng cực đại là 3 tháng có mật độ đạt tới 87. Thời kì khô nhất là những tháng đầu mùa
đôngtừ tháng 11-1 độ ẩm tơng đối trung bình các tháng này trên dới 80. f. Lợng ma.
Lợng ma trung bình năm khoảng 1676,2 mm, số ngày ma trung bình cả năm khoảng 144,5 ngày. Ma kéo dài 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10.
Trong mùa ma tập trung đến 85 lợng ma toàn năm. Tháng 8 là tháng ma nhiều nhất với lợng ma trung bình khoảng 318 mm và số ngày ma trong
34
tháng khoảng 16,7 ngày. Những tháng đầu mùa đông là thời kì ít ma nhất, tháng có lợng ma cực tiểu là tháng 1, với lợng ma khoảng 18,6 mm vµ cã sè
ngµy ma lµ 8,4 ngµy. 2. Cơ sở hạ tầng.

a. Giao thông.


Đài chứa nớc Hàng Đậu nằm kề bên vờn hoa Hàng ĐậuKề với các phố Quán Thánh, Hàng Đậu, Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Cót và Phan
Đình Phùng Quận Ba Đình- Hoàn Kiếm là những phố có mật độ đi lại tơng đối lớn, và là một trong những tuyến đờng giao thông của các quận Ba
Đình- Hoàn Kiếm. b. Thông tin liên lạc.
Hệ thống thông tin liên lạc của thành phố Hà Nội đợc đánh giá là một trong những hê thống tốt nhất trong cả nớc Việt Nam và đã hội nhập đ-
ợc với hầu hết các quốc gia trên thế giới. c. Hệ thống cấp điện.
Lới điện hiện nay tại khu vực này đợc đảm bảo nhất so với các khu vực lân cận, nguồn cung cấp điện chính cho khu vực này là trạm Yên Phụ.

d. Hệ thống cấp níc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hớng gió. Bão. Nhiệt độ. Độ ẩm. Giao thông.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×