1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Lịch trình thực hiên dự án. Tổ chức bộ máy quản lí chung. Bộ phận quản lí gián tiếp sản xuất.

Lịch trình thực hiên dự án. Tổ chức bộ máy quản lí chung. Bộ phận quản lí gián tiếp sản xuất.

Tải bản đầy đủ - 122trang

thuật không đòi hỏi cao. Vậy phơng thức tự làm sẽ thíc hợp với việc thực hiện dự án đầu t này.
Tổ chức thực hiện, công ti kinh doanh nớc sạch có trách nhiệm chủ yếu trong việc xây dựng công trình.
Tìm hiểu về quy hoạch tổng thể khu vực về điều kiện cung cấp nguyên vật liệu tại chỗ.
Tiến hành khảo sát hệ thống cơ sở hạ tầng và xin phép sử dụng vào việc thi công xây dựng công trình và tơng lai khi đa công trình vào hoạt
động. Xin giấy phép xây dựng.
Hoàn tất thủ tục cho việc mua thiết bị máy móc cho công trình. Vay vốn kịp thời để xây dựng công trình.
Tuyển chọn nhân viên kĩ thuật và công nhân.

2. Lịch về chuẩn bị xây dựng công trình.


Giai đoạn chuẩn bị đầu t 5 tháng. +Tìm hiểu thị trờng.
+Xin phép thành lập khu vui chơi giải trí tháp nớc cổ Hà Nội. +Lập dự án khả thi.
+Lập dự án xét duyệt dự án đầu t. Chuẩn bị xây dựng1 tháng.
+Xin phép xây dựng. +Bàn giao công trình.
+Xin phép sử dụng các cơ sở hạ tầng kĩ thuậtđiên nớc, thông tin. +Phá dỡ bể nớc cũ.
+Phá dỡ hệ thống tờng ngăn. Xây dựng công trình3 tháng.
+Đổ bê tông dầm sàn. +Hoàn thiện công trình.
Lắp đặt thiết bị và nội thất2 tháng Bắt đầu hoạt động trớc khi vào khai trơng1 tháng.
+Tuyển bộ phận quản lí. +Quảng cáo.

3. Lịch trình thực hiên dự án.


Tên công việc bắt đầu
hoàn thành. Chuẩn bị đầu t
đầu tháng 22001 cuối
tháng 62001.
+Xin phép thành lập khu vui chơi giải trí. +Lập dự án khả thi.
+Lập dự án xét duyệt dự án đầu t. Chuẩn bị xây dựng
đầu tháng 72001 cuối
tháng 72001.
+Xin giấy phép bàn giao công trình. +Xin phép sử dụng các hạ tầng cơ sở kĩ thuậtđiện nớc, thông tin.
51
+Phá dỡ bể nớc cũ. +Phá dỡ hệ thống tờng ngăn.
Xây dựng công trình đầu tháng 82001 cuối tháng 102001.
+Đổ bê tông dầm sàn. +Hoàn thiện công trình.
Lắp đặt thiết bị + nôi thất đầu tháng 112001 cuối tháng 122001. Bắt đầu hoạt động trớc khi khai trơng đầu tháng122001 cuối tháng
122001. +Tuyển nhân viên.
+Đào tạo +Quảng cáo
...
52
Tiến độ thi công
STT Tên công việc
Tháng 2-6-2001
Tháng 72001
Tháng 82001
Tháng 92001
Tháng 102001
Tháng 112001
Tháng 122001
1 Chuẩn bị đầu t
2 Chuẩn bị xây dựng
3 Xây dựng các hạng mục công trình
4 Mua sắm lắp đặt thiết bị
5 Các hoạt động trớc khi vào vận hành Tuyển
nhân viên, đào tạo, quảng cáo
53
Chơng VII Phơng án quản lí sản xuất và bố trí lao động
I. Tổ chức bộ máy quản lí sản xuất.

1. Tổ chức bộ máy quản lí chung.


- Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lí của dự án. Việc tổ chức quản lí sản xuất thực hiện trên nguyên tắc đơn giản, gọn nhẹ, hiệu
quả cao, và phân công trách nhiệm rõ ràng. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lí của dự án.

2. Bộ phận quản lí gián tiếp sản xuất.


Ban quản lí dự án sẽ có trách nhiệm quản lí và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của dự án. ban quản lí dự án sẽ bao gồm: Một giám đốc dự án và một
kế toán trởng, ban quản lí dự án phải chịu trách nhiệm trớc ban giám đốc công ti kinh doanh nớc sạch Hà Nội về các hoạt động của dự án.
Dới quyền quản lí điều hành của ban quản lí dự án là các bộ phận chức năng sau: +Bộ phận kế toán: 5 ngời.
Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đến kế toán thống kê. Bộ
phận kế toán sẽ bao gồm 2 kế toán viên, 1 thủ quỹ, hai nhân viên thu tiền. +Bộ phận vật t.
60
Công ty kinh doanh nước sạch
Dự án quản lý kinh doanh th¸p n­íc cỉ
Bé phËn KÕ to¸n
Bé phËn vËt t­
Bé phËn tổng hợp
Bộ phận sàn nhảy
Bộ phận bán lẻ
Bộ phận nhà hàng, quầy bar, cafe
Chịu trách nhiệm quản lí và điều hành các hoạt động liên quan đến nhân sự, giao dịch chung với khách hàng, maketing, bảo trì, bảo dỡng các cơ sở vật chất, máy móc
thiết bị cho hoạt động của tháp nớc cổ Hà Nội cũng nh các hoạt động văn phòng, bảo vệ an toàn tài sản khu vực hoạt động của tháp nớc cổ Hà Nội, vệ sinh các khu vực của tháp
nớc cổ Hà Nội. Bộ phận quản lí này bao gồm
-1 cán bộ quản lí. -3 kĩ thuật viên.
-5 nhân viên tiếp thị. -4 nhân viên lễ tân.
-4 nhân viên bảo vệ. -4 nhân viên tạp vụ.
Vậy tổng số ngời ở bộ phận quản lí gián tiếp là: 33 ngời.

3. Tổ chức các bộ phận sản xuất. a. Bộ phận sàn nhảy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch trình thực hiên dự án. Tổ chức bộ máy quản lí chung. Bộ phận quản lí gián tiếp sản xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×