1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Hiệu quả dự án

Hiệu quả dự án

Tải bản đầy đủ - 59trang

1.1.3. Hiệu quả dự án


Hiệu quả của dự án nói chung thường được xem xét về các mặt: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội. Hiện nay vấn đề môi trường của các dự án
ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn do những quan ngại về tác động, ảnh hưởng xấu và không mong muốn của dự án tới môi trường. Vậy nên, hiệu
quả về môi trường cũng được xem là một chỉ tiêu khá quan trọng khi đánh giá hiệu quả dự án. Giáo trình Hiệu quả và Quản lý dự án Nhà nước đã đưa ra một
số khái niệm về hiệu quả như sau:
Hiệu quả là mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu hoạt động
của chủ thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả đó trong những điều kiện cụ thể, nhất định.
Hiệu quả kinh tế là hiệu quả chỉ xét riêng về khía cạnh kinh tế của vấn
đề. Nó mơ tả mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà chủ thể nhận được và chi phí bỏ ra để nhận được lợi ích kinh tế đó. Biểu hiện của lợi ích và chi phí kinh tế
phụ thuộc vào chủ thể và mục tiêu mà chủ thể đặt ra.
Hiệu quả tài chính hay còn gọi là hiệu quả sản xuất kinh doanh hay
hiệu quả doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế chỉ xét trong phạm vi riêng một doanh nghiệp. Hiệu quả tài chính phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà
doanh nghiệp nhận được và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được lợi ích kinh tế đó. Hiệu quả tài chính là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp và
nhà đầu tư. Hiệu quả tài chính chỉ liên quan đến thu chi có liên quan trực tiếp.
Hiệu quả kinh tế xã hội hay còn được gọi là hiệu quả kinh tế quốc dân
là hiệu quả tổng hợp được xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Chủ thể được hưởng hiệu quả này là toàn bộ xã hội mà người đại diện là Nhà nước. Vì vậy,
những lợi ích và chi phí được xem xét trong hiệu quả kinh tế xã hội xuất phát từ
Sinh viên: Lương Thanh Trà 9
quan điểm toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nội dung cơ bản của hiệu quả kinh tế xã hội là hiệu quả kinh tế xét theo quan điểm toàn bộ nền kinh tế.
Như vậy, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội đều là hiệu quả kinh tế so sánh giữa lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được lợi ích đó
nhưng ở hai phạm vi khác nhau. Hiệu quả tài chính chỉ xem xét theo quan điểm doanh nghiệp và nhà đầu tư còn hiệu quả kinh tế xã hội được xem xét trên quan
điểm tồn thể, của tồn xã hội. Do vậy, có những dự án mặc dù không đạt hiệu quả về tài chính nhưng vẫn được thực hiện do hiệu quả kinh tế xã hội đem lại là
rất lớn.
Hiệu quả dự án CDM nhìn chung giống như các dự án đầu tư khác cũng
được xem xét về hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các dự án CDM nói chung đều rất chú trọng, quan tâm nhất và thường hướng đến
sự phát triển bền vững về cả ba khía cạnh: kinh tế, xã hội và mơi trường; đặc biệt là lợi ích to lớn mà các dự án CDM đem lại cho mơi trường.
Có người đã nhận xét: ”Hiệu quả dự án CDM đem lại được xem như tảng băng chìm có phần nhìn thấy được rất nhỏ, còn phần chìm ở dưới rất nhiều mà
khơng phải ai cũng có thể nhìn thấy và đánh giá hết được”. Các dự án CDM có lợi ích vơ cùng lớn phải kể đến đó là giúp các nước
giảm bớt nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch như than đá và đặc biệt là dầu mỏ; tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào các loại nhiên liệu gây ô nhiễm này. Điều
này làm nhẹ bớt áp lực cũng như tiền đầu tư của các nước trong cuộc tìm kiếm nguồn nhiên liệu mới, ít phát thải hơn. Các nước hiện đang hướng tới nguồn
nhiên liệu thay thế như khí tự nhiên hoặc xây dựng các nhà máy nguyên tử, các đập thủy điện cực lớn. Tuy vậy, theo các nhà khoa học, cả 3 biện pháp này đều
có rủi ro rất cao và hậu quả cực kỳ thảm khốc cả về con người, kinh tế và môi trường khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, nguồn nhiên liệu hóa thạch có hạn đang dần
cạn kiệt từng ngày. Trong tương lai nếu khơng có nguồn ngun nhiên liệu thay Sinh viên: Lương Thanh Trà
10
thế thích hợp, các nước dễ sẽ có tranh chấp về nhiên liệu và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Như vậy, có thể nói dự án CDM sẽ đem
lại viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn cho sự phát triển chung của thế giới.
Tại Việt Nam, hiệu quả của dự án CDM được xem xét ở các mặt sau:
Nguồn: Nghị định thư Kyoto, CDM và vận hội mới
TÍNH BỀN
VỮNG Nội dung
Hiệu quả về kinh tế
Tạo thêm nguồn thu nhập quốc
dân - Tăng thu nhập
- Nguồn lợi từ CERs
Nguồn lợi kinh tế từ bên ngồi
- Chuyển giao cơng nghệ thân thiện với môi trường
- Thay thế nhập khẩu năng lượng
Hiệu quả về xã hội
Chất lượng cuộc sống
- Tạo thu nhập - Cải thiện điều kiện sống
Mức độ quan tâm của các tổ chức
thực hiện - Khu vực công
- Khu vực tư nhân
Xóa đói, giảm nghèo
- Tạo việc làm ở nông thôn - Giảm số hộ nghèo
Hiệu quả về môi
trường Hiệu ứng nhà
kính - Giảm phát thải khí nhà kính
Các khí ơ nhiễm ngồi khí nhà
kính - Phát thải các khí ơ nhiễm ngồi
khí nhà kính - Nước nhiễm bẩn ngoài khí nhà
kính
Rác thải - Mức độ rác thải
Hệ sinh thái - Tỷ lệ thay đổi mức phủ rừng
- Xói mòn đất - Tác động đến đa dạng sinh học
Bảng 1. 1. Tiêu chuẩn hiệu quả của dự án CDM tại Việt Nam
Sinh viên: Lương Thanh Trà 11

1.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CDM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu quả dự án

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×