1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Môi trường tự nhiên Môi trường kinh tế xã hội

Môi trường tự nhiên Môi trường kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ - 59trang

3.2.1. Mơi trường tự nhiên


Đối với đất đai:

Đất đang được sử dụng: Về cơ bản, dự án khơng đòi hỏi phải tiến hành tái định cư nhưng vẫn cần đền bù thoả đáng cho cư dân đia phương về
diện tích đất nơng nghiệp đang được sử dụng.

Lở đất, xói mòn và bồi đắp: Các hiện tượng này có thể xuất hiện tại các khu vực có đường thi cơng, cửa dẫn nước, ống dẫn nước,… Để giảm
thiểu hiện tượng trên, trong quá trình sang nền và đào đất, bên thi công sẽ gia cố các khu vực bị ảnh hưởng; Trồng cây tại những khu vực có thể;
Trồng cây ở phía thượng lưu và các vùng phụ cận của dự án.
Đối với chất lượng nước: Chất lượng nước có thể bị giảm sút nếu dự án không
được thực hiện một cách đúng đắn. Để giảm thiểu nguy cơ này cần: •
Xây dựng các khu vệ sinh cho cơng nhân; •
Thu gom rác thải và xử lý tại địa điểm xa nhà dân và nguồn nước; •
Khơng đổ đất xuống lòng sơng
Đối với khơng khí: Việc xây dựng sẽ làm ơ nhiễm khơng khí nên được làm
giảm thiểu bằng cách: •
Che phủ kín các xe chở vật liệu; •
Hạn chế sử dụng xe, máy móc cũ, khơng hiệu quả; •
Bảo dưỡng và sử dụng các máy móc mới nhằm giảm tiếng ồn và khí thải; •
Phun nước trên cơng trường xây dựng; •
Bố trí hợp lý thời gian làm việc của máy móc và phương tiện vận chuyển; •
Dọn sạch sẽ cơng trường xây dựng sau khi hồn thành công tác xây dựng.
Đối với hệ sinh thái: Dự án thủy điện So Lo cho thấy khơng có mối đe dọa đời
sống thủy sinh, sinh vật trong suối hay sông. Lý do vì nhà máy thủy điện kiểu dòng chảy, được đặt ở vị trí khá dốc và khơng có hồ chứa. Vì vậy ảnh này nếu
Sinh viên: Lương Thanh Trà 50
có sẽ là rất nhỏ và khơng đáng kể. Các biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái chủ yếu về hành chính như:
• Lựa chọn địa điểm xây dựng dự án: sử dụng phương pháp phân tích chi
phí – lợi ích để thấy được địa bàn phù hợp cho xây dựng dự án và các cơng trình phụ trợ.
• Quản lý, đào tạo cơng nhân, cũng như các cơ quan chính quyền địa
phương trong hạn chế săn bắt động vật hoang dã… •
Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết cho công tác trồng cây.

3.2.2. Môi trường kinh tế xã hội


Để đảm bảo duy trì ổn định của các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội tại nơi nhà máy được xây dựng và vận hành như cũ, chủ dự án cần:
Đối với công tác đền bù và giải phóng mặt bằng: Nhà máy thủy điện được xây
dựng tại khu vực tương đối thưa thớt dân cư nên cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng khơng nhiều như các dự án khác. Tuy vậy, vấn đề này luôn quan trọng
và cần thiết. Chủ dự án cần thực hiện: •
Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết cho công tác này xác định rõ loại đất đang được sử dụng, vai trò và trách nhiệm của tất cả người liên quan;
• Tuân thủ Luật và Quy định hiện hành;
• Lập kế hoạch thích hợp cho cơng tác đền bù liên quan đến thu hồi lại khu
đất không sử dụng; •
Thay đổi về cơ cấu nghề nghiệp cũng như trồng cây, canh tác nông nghiệp cho cư dân địa phương.
• Trong q trình hoạt động dự án, cần tn thủ hồn tồn các tiêu chuẩn
Việt Nam về mơi trường. Hoạt động dự án cần được giám sát và quản lý chặt chẽ bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hồ Bình.
Sinh viên: Lương Thanh Trà 51
Đối với nguy cơ cháy nổ và các nguy cơ khác: Đây là yếu tố quan trọng cần
phải được tính đến bởi dự án sử dụng một số thiết bị có thể gây nổ và bắt lửa như: mìn, dầu và xăng dầu. Vì vậy, các nhân viên quản lý dự án phải lưu ý để
giảm thiểu nguy cơ cháy nổ:

Hướng dẫn công nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an tồn.

Trang bị đầy đủ trang thiết bị an tồn cho con người và môi trường cho công nhân để họ làm việc.

Đào tạo cơng nhân nhà máy nhằm đảm bảo nhận thức được mức độ nguy hiểm của dầu biến thế sử dụng trong dự án đối với môi trường để khi thao
tác, họ sẽ thực hiện đúng quy trình an toàn và cẩn trọng hơn.

3.3. ĐỐI VỚI DỰ ÁN CDM THỦY ĐIỆN KHÁC TẠI VIỆT NAM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Môi trường tự nhiên Môi trường kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×