1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 109trang

bị thay đổi theo; việc lựa chọn cây xanh trồng trong đơ thị còn theo cảm quan nên cây xanh trong đô thị chưa đạt được độ che phủ cũng như chưa
tạo được ấn tượng riêng cho cảnh quan môi trường… 1.1.3.6. Thay đổi hình thái kiến trúc
Hình thái kiến trúc đô thị được biểu hiện tập trung ở các kiểu nhà ở. Kiểu nhà ở phản ánh trình độ văn hoá, mức sống, đặc điểm xã hội mỗi thời
kỳ. Hiện nay, những khu đơ thị mới, những tồ nhà hiện đại đang dần được thay thế cho nhà mái ngói, mái rạ…trước kia.
1.1.3.7. Biến động về ranh giới các đơn vị hành chính và bộ máy quản lý hành chính
ĐTH theo chiều rộng bằng việc mở rộng các quy mơ đơ thị dưới hình thức xây dựng các phường mới, quận mới dẫn đến biến động ranh giới đơn
vị hành chính cũng như diện tích và dân số của đô thị và của các quận, phường.
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đô thị mới nhỏ không còn phù hợp khi quy mơ đơ thị tăng. Đồng thời với sự tác động mạnh mẽ đến công tác
quản lý Nhà nước về địa giới hành chính, q trình ĐTH làm xuất hiện mâu thuẫn giữa cơ cấu kinh tế - xã hội hiện thực với thể chế quản lý hành
chính Nhà nước. Q trình ĐTH dẫn đến sự cần thiết tổ chức lại quản lý Nhà nước trên địa bàn. Về nguyên tắc thì ĐTH đến đâu cần tổ chức lại
quản lý Nhà nước trên địa bàn đến đó.

1.2. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất


Có nhiều tiêu chí tiếp cận khác nhau về CĐMĐSDĐ. Về mặt nội dung cơng việc thì CĐMĐSDĐ bao gồm các bước cụ thể
sau: thu hồi đất đai để phục vụ cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch; bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng có đất bị
thu hồi; giải toả các cơng trình, tài sản có trên mặt đất; thực hiện các chính sách TĐC như: chỗ ở, việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống; giao đất, cho
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
thuê đất cho các chủ dự án để họ sử dụng theo các mục đích đã được phê duyệt.
Về mặt mục đích thì CĐMĐSDĐ tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển. Ở nước ta hiện nay đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp và
dịch vụ, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả hơn. Xây dựng hệ thống đô thị là xây dựng những trung tâm kinh tế của một địa phương,
một vùng lãnh thổ hay trên phạm vi cả nước; chuyển từ sản xuất nông nghiệp với năng suất và hiệu quả thấp sang những ngành nghề mới có năng
suất và hiệu quả kinh tế cao. Nếu tiếp cận theo tiêu chí “tính chất”, thì CĐMĐSDĐ khơng chỉ đơn
thuần là q trình mang tính chất kỹ thuật: tạo mặt bằng cho q trình triển khai xây dựng cơng trình…mà đó là một q trình mang tính kinh tế, chính
trị, xã hội rộng lớn. Như vậy, nhìn một cách tổng quát thì CĐMĐSDĐ là quá trình từ việc
Nhà nước ra các quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao, đến việc giao đất, cho thuê đất cho các chủ đầu tư để sử
dụng theo các mục đích mới và giải quyết hậu quả các vấn đề phát sinh trong q trình đó bằng các hình thức và phương pháp thích hợp bao gồm
bồi thường đất, bồi thường và giải toả các công trình trên mặt đất; TĐC, hỗ trợ, đào tạo giải quyết việc làm mới; hỗ trợ, ổn định đời sống của người bị
thu hồi đất nhằm mục tiêu thực hiện tốt kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực
hiện tốt mục tiêu xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh.
2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG Q TRÌNH ĐƠ THỊ HỐ
CĐMĐSDĐ trong q trình ĐTH là một tất yếu khách quan. Ở nước ta sau Hiến pháp năm 1980, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do
Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, Nhà nước giao quyền sử dụng từng lơ
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
đất cho các đối tượng cụ thể để khai thác các tiềm năng đất đai. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nảy sinh các vấn đề thu hồi, CĐMĐSDĐ, đặc biệt
là trong giai đoạn hiện nay. Có rất nhiều lý do khách quan chung xuất phát từ: cơ cấu nhu cầu đất đai thay đổi, do yêu cầu phải sử dụng đất có hiệu quả
hơn, do sự đổi mới phân cơng lao động xã hội và tốc độ ĐTH nhanh trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước…
Thứ nhất, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, có vai trò hết sức quan trọng và khơng thể thiếu đối với tất cả các ngành, lĩnh vực cũng như
mọi mặt của cuộc sống. Đất đai là đầu vào mang tính chất quyết định cho tất cả mọi nhu cầu: là nơi trú ngụ của con người, là địa bàn sản xuất kinh
doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu của xã hội…phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội ở từng thời kỳ mà nhu cầu sử dụng đất là
khác nhau. Trong điều kiện tổng cung đất đai là cố định trong khi cầu đất đai lại ln có xu hướng thay đổi đòi hỏi phải sử dụng đất đai hợp lý, tiết
kiệm và hiệu quả. Do vậy, CĐMĐSDĐ là một tất yếu khách quan. Thứ hai, CĐMĐSDĐ là để đáp ứng yêu cầu sử dụng đất có hiệu quả
hơn. Trong phạm vi nhóm đất nơng nghiệp, hiện nay chúng ta đang có phong trào xây dựng cánh đồng 50 triệu đồngha hay phát triển các trang
trại có quy mơ lớn, muốn vậy phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hay CĐMĐSDĐ từ mục đích sử dụng này sang mục đích sử dụng khác tốt
hơn, tạo ra cánh đồng có năng suất chất lượng cao. Hơn nữa, việc chuyển đổi đất từ đất nông thôn sang đất đô thị làm cho giá trị một đơn vị diện tích
đất tăng lên rõ rệt. Giả sử trước đây đất nông nghiệp có giá 500.000 đồng m
2
nhưng khi chuyển đổi sang đất đơ thị thì mức giá có thể tăng lên gấp 10 lần hoặc hơn thế nữa.
Thứ ba, dưới tác động mạnh mẽ của quá trình ĐTH thì quá trình phân cơng lao động xã hội cũng có những chuyển biến rõ rệt theo hướng lao
động nông nghiệp giảm dần, lao động cơng nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh chóng và sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn ra thành thị. Sự phát
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
triển của khoa học kỹ thuật đã mang lại những thành tựu đáng kể trong việc áp dụng các phát minh, sáng chế vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt là sản
xuất nông nghiệp với quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao và giảm được đáng kể lực lượng lao động. Số lao động dư thừa này sẽ bổ sung vào đội
ngũ công nhân công nghiệp và dịch vụ. Họ đòi hỏi phải có hệ thống cơ sở hạ tầng: nhà ở, trường học, bệnh viện…để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
Do vậy, yêu cầu mở rộng diện tích các đơ thị là tất yếu. Ngồi ra, tỷ lệ tăng dân số ở các đô thị lớn rất cao, đặc biệt là ở Hà
Nội, chủ yếu là gia tăng cơ học tỷ lệ gia tăng tự nhiên khoảng 1 trong khi tỷ lệ tăng cơ học đã lên tới khoảng 4. Tình trạng dân cư ở ngoại tỉnh
chuyển về Hà Nội ngày càng đơng, kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu đất đai để làm nhà ở và các dịch vụ xã hội khác tạo sức ép mạnh mẽ cho thị
trường nhà đất Hà Nội. Hơn nữa trong xu hướng hội nhập thì sự giao thoa văn hoá xã hội là tất yếu. Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi theo chiều
hướng nhà ở cần nhiều phòng, diện tích lớn hơn; các nhu cầu giải trí gia tăng như: tennis, golf…gây áp lực về đất đai.
Hiện nay, Việt Nam đang tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế gia nhập WTO nên Nhà nước có nhiều chính sách thơng thống hơn, thu hút
đầu tư nước ngoài, đặc biệt một vài năm gần đây thị trường BĐS hết sức sôi động nên các dự án đầu tư phát triển nhà ở gia tăng mạnh.
Việt Nam là đất nước có chính trị ổn định, là điểm đến lí tưởng của khách du lịch và tổ chức các cuộc họp mang tầm cỡ quốc tế nên đòi hỏi
tăng các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ để đáp ứng nhu cầu…Tất cả các lý do trên đều là những nguyên nhân tất yếu dẫn đến phải CĐMĐSDĐ để đáp
ứng nhu cầu nói trên.
3. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG Q TRÌNH ĐƠ THỊ HỐ

3.1. Cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×