1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Yếu tố quản lý Nhà nước về đất đai

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Yếu tố quản lý Nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ - 109trang

triển của khoa học kỹ thuật đã mang lại những thành tựu đáng kể trong việc áp dụng các phát minh, sáng chế vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt là sản
xuất nông nghiệp với quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao và giảm được đáng kể lực lượng lao động. Số lao động dư thừa này sẽ bổ sung vào đội
ngũ công nhân công nghiệp và dịch vụ. Họ đòi hỏi phải có hệ thống cơ sở hạ tầng: nhà ở, trường học, bệnh viện…để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
Do vậy, yêu cầu mở rộng diện tích các đơ thị là tất yếu. Ngồi ra, tỷ lệ tăng dân số ở các đô thị lớn rất cao, đặc biệt là ở Hà
Nội, chủ yếu là gia tăng cơ học tỷ lệ gia tăng tự nhiên khoảng 1 trong khi tỷ lệ tăng cơ học đã lên tới khoảng 4. Tình trạng dân cư ở ngoại tỉnh
chuyển về Hà Nội ngày càng đơng, kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu đất đai để làm nhà ở và các dịch vụ xã hội khác tạo sức ép mạnh mẽ cho thị
trường nhà đất Hà Nội. Hơn nữa trong xu hướng hội nhập thì sự giao thoa văn hoá xã hội là tất yếu. Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi theo chiều
hướng nhà ở cần nhiều phòng, diện tích lớn hơn; các nhu cầu giải trí gia tăng như: tennis, golf…gây áp lực về đất đai.
Hiện nay, Việt Nam đang tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế gia nhập WTO nên Nhà nước có nhiều chính sách thơng thống hơn, thu hút
đầu tư nước ngoài, đặc biệt một vài năm gần đây thị trường BĐS hết sức sôi động nên các dự án đầu tư phát triển nhà ở gia tăng mạnh.
Việt Nam là đất nước có chính trị ổn định, là điểm đến lí tưởng của khách du lịch và tổ chức các cuộc họp mang tầm cỡ quốc tế nên đòi hỏi
tăng các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ để đáp ứng nhu cầu…Tất cả các lý do trên đều là những nguyên nhân tất yếu dẫn đến phải CĐMĐSDĐ để đáp
ứng nhu cầu nói trên.
3. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐƠ THỊ HỐ

3.1. Cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp và cơ sở khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội để phân chia đất đai theo loại sử dụng
chính đã được luật đất đai quy định nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai. Đối với công tác CĐMĐSDĐ từ đất nông nghiệp sang đất phi nơng
nghiệp thì nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tác động mang tính chất định hướng từ khâu đầu hình thành dự án đến khâu cuối GPMB và lập
khu TĐC. Đối với địa phương chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai yếu kém, số liệu không đảm bảo độ tin cậy, việc
khoanh định các loại đất, định hướng sử dụng đất khơng sát với thực tế thì ở đó cơng tác đền bù, GPMB và TĐC gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp,
hiệu quả thấp.

3.2. Yếu tố quản lý Nhà nước về đất đai


Trong những năm gần đây, việc thu hồi đất GPMB là điều kiện tiên quyết để triển khai các dự án nhưng đây lại là khâu nhiều ách tắc mà chủ
yếu là do công tác quản lý Nhà nước về đất đai của các địa phương còn yếu kém, nhiều vướng mắc trong quan hệ quản lý và sử dụng đất để tồn đọng
khá dài khơng giải quyết được. Khơng ít các trường hợp Nhà nước phải mặc nhiên công nhận quyền sử dụng đất của các chủ sử dụng khơng có
chứng thư pháp lý vi phạm pháp luật đất đai. Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nhân dân do khơng có giấy tờ hợp pháp hay vì một quyết
định khơng đúng của các cấp có thẩm quyền, hiện tượng kéo dài tiến độ GPMB các dự án do các bên không nghiêm chỉnh thi hành pháp luật…đều
xuất phát từ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, công tác định giá đất, năng lực thể chế và tính pháp lý trong xã hội.
Đăng ký, thống kê đất đai, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ là nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngồi mục đích đảm
bảo quyền và nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất, qua đó Nhà nước nắm được nguồn tài nguyên đất trên phạm vi toàn quốc theo quy hoạch, kế
hoạch. Hiện nay, kết quả lập HSĐC còn nhiều hạn chế; hơn nữa công tác
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
kiểm tra, đo đạc, sao chép hồ sơ đăng ký khơng được thực hiện nghiêm chỉnh nên có nhiều sai sót trong đo đạc ngoại nghiệp, tính tốn diện tích,
lưu trữ HSĐC. Những tồn tại trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đền bù GPMB và TĐC hiện nay khi quan hệ đất đai vận động trong cơ chế
thị trường. Việc quy định cấp GCNQSDĐ theo chủ, mỗi chủ một giấy gồm tất cả
các thửa, làm giảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện bắt buộc phải đo đạc trong toàn xã mới cấp được. Thực tế vẫn có hộ gia đình cá nhân được
cấp GCN do công tác quản lý yếu kém hoặc do cấp GCN sai thẩm quyền. Một số địa phương cấp huyện chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
ranh giới không rõ ràng, BĐĐC luôn thay đổi, hạn mức đất áp dụng không công bằng đối với người bị ảnh hưởng. Có trường hợp được giao 300m
2
sau một thời gian sử dụng lấn chiếm diện tích tăng lên 400 m
2
, khi cấp GCN lại được công nhận 700 m
2
. Để phục vụ tốt cho công tác đền bù TĐC, khoản 1 điều 6-NĐ22CP quy định một trong các điều kiện để được đền bù
là: có GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên thực tế, các khu vực được cấp GCNQSDĐ đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng
đền bù sẽ xây dựng phương án đền bù, định giá đền bù thiệt hại cho người bị ảnh hưởng thuận lợi, chính xác, cơng bằng và ngược lại.

3.3. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Yếu tố quản lý Nhà nước về đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×