1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Lời nói đầu

Lời nói đầu

Tải bản đầy đủ - 42trang

A. Lời nói đầu


Trong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ đang dần đợc thay thế
theo hớng công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nơc mà Đảng đề ra bớc đầu đã đạt đợc những thắng lợi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đợc cải thiện. Hoà mình vào sự phát triển chung của đất nớc,
huyện Thạch Thất-Tỉnh Hà Tây cũng đã có những bớc phát triển đáng kể về kinh tế, đặc biệt là công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Nhờ có vị trí địa lý và điều kiện lịch
sử thuận lợi cho phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nên những năm qua huyện Thạch Thất đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ, các làng nghề thủ công
truyền thống ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong huyện cũng nh thuê địa điểm trên địa bàn huyện ngày một tăng. Từ đó, đã góp phần
vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nớc ta hiên nay. Song quá trình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ở huyện Thạch Thất
còn nhiều bất cập cần phải có nhng phơng hớng, giải pháp để giải quyết góp phần phát triển kinh tế của huyện nói riêng và của cả nớc nói chung. Chính vì vậy em xin
trình bày đề tài:
Phơng hớng và giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện Thạch Thất-tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2005.
Bài viết gồm 3 phần: mở đầu, nội dung và phần kết luận. Trong đó, phần nội dung bao gồm:
Chơng I: Một số vấn đề chung về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
I. Vị trí, vai trò của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. II. Quy luật khách quan của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
Chơng II: Thực trạng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyên Thạch Thất-tỉnh Hà Tây.

I. Điều kiện tự nhiên của huyện.


1
II. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của huyện 1995-1997. III. Thực trạng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
Chơng III: Phơng hớng và giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2001-2005.
I. Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn2001-2010. II. Phơng hớng và mục tiêu phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
giai đoạn 2001-2005. III. Giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
Do kiến thức và thời gian có hạn nên bài viết không thể tránh đợc những sai sót. Em kính mong sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo để em hoàn thành tèt bµi
viÕt nµy.
2

B. Néi Dung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời nói đầu

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×