1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp. Phân bón thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp.

Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp. Phân bón thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 42trang

EVN thực hiện chính sách nhà nớc và nhân dân, trung ơng và địa phơng cùng làm. Nhờ sự cố gắng chung và phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp có
liên quan, chơng trình đa điện về nông thôn đã đạt đợc những kết quả tốt. Chỉ riêng từ năm 1998-2000 EVN đã dành gần 1000 tỷ đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và
trên 73 tỷ đồng vay tín dụng để đầu t điện về trung tâm 20 huyện và 555 xã. Tính đến 3152001, điện lới quốc gia đã đợc đa đến 61 tỉnh,thành phố trên
cả nớc, 100 số huyện đã có điện lới và điện tại chỗ, trong đó 97,2 số huyện có ®iƯn líi qc gia vµ 2,8 sè hun cã ®iƯn tại chỗ nh thuỷ điện nhỏ, diesel, điện
mặt trời, , 83,7 số xã đã có điện 74768935 xã và 74,8 số hộ nông dân có
điện 9.615.30012.855.200 hộ để sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt hiện tại số xã, số hộ nông dân có điện sử dụng ở nớc ta đã cao hơn một số nớc trong khu vực: số xã
có điện ở Indonesial là 82, Philipines là 77, ấn Độ là 9, . Tuy nhiên tỷ lệ số
xã và số hộ dân nông thôn có điện cha đồng đều giữa các vùng dân c. ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các huyện vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này thâp hơn ở các vùng
khác. Trong những năm tới đây với việc triển khai các dự án lớn về điện nông thôn, ngành điện đang tập trung cho những địa phơng mà tỷ lệ số xã, số hộ dân nông thôn
có điện còn thấp. Ngành điện đã đề ra mục tiêu là đến hết năm 2005 sẽ hoàn thành việc đa điện về 1459 xã cha có điện còn lại, bảo đảm 100 trung tâm xã có điện lới
hoặc điện tại chỗ trong đó 1139 xã đa điện lới và 320 xã đợc cấp điện tại chỗ; đạt tỷ lệ 85 số hộ dân nông thôn có điện tăng thêm khoảng 1,3 triệu hộ; cải tạo nâng
cao chất lợng lới điện trung-hạ áp các xã đã có điện; đảm bảo giá bán điện đến hộ nông dân thấp hơn giá trần do chính phủ quy định.

5.4. Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp.


Các công ty máy động lực và máy nông nghiệp, máy và thiết bị công nghiệp đã đầu t nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có tính năng kỹ thuật tốt, đảm bảo độ
bền, tuổi thọ, phù hợp với nông thôn Việt nam và thói quen sử dụng của nông dân từng miền, tiện ích trong sử dụng và có giá thành rẻ hơn hàng ngoại nhập 20-30
đợc nông dân chấp nhận và đánh giá cao. Các tổng công ty nầy đã cung cấp đợc các sản phẩm chủ yếu sau:
10
TT Tên SP ĐVT
Số lợng Ghi chú
1 Động cơ Diesle
Chiếc 41.000 2
Máy kéo và xe vận chuyển Chiếc 4.750
3 Máy xay xát
Chiếc 44.000 4
Bơm thuốc trừ sâu Chiếc 13.000
5 Rulô xay xát gạo
Cặp 310.000
6 Phụ tùng máy nông nghiệp
51 tỷ đồng 7
Dàn cày các loại 4 tỷ đồng
8 Lỡi phay đất các loại
1,5 tỷ đồng 9
Bơm tới tiêu các loại từ 1.000 m
3
h đến 8.000 m
3
h 33,55 tỷ đồng
10 Động cơ điện các loại Chiếc 71.000
92 tỷ ®ång 11 §ång hå ®o ®iƯn
ChiÕc 1.839.763 194 tû ®ång
12 Biến dòng hạ thế Chiếc 89.000
6,5 tỷ đồng 13 Dây cáp điện các loại
20 tỷ đồng 14 Khí cụ điện các loại
54 tỷ đồng 15 Biến áp 1 pha, 3 pha
51 tỷ đồng

5.5. Phân bón thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp.


Trong 2 năm 1999-2000 các loại phân bón nh phân lân, NPK, đạm urê đã đợc sản xuất và cung cấp cho nông nghiệp đạt 4.831.154 tấn, với tổng giá trị 1.404
tỷ đồng, mặc dù giá đầu vào tăng nhng giá phân bón trong nớc tăng không đáng kể. Tính đến tháng 62001 tổng giá trị phân bón bán trả chậm cho nông dân lên tới 500
tỷ đồng. Sản xuất thuốc trừ sâu đạt 31.204 tấn, đạt giá trị 5.322 triệu đồng. Tiếp tục hoàn thiện công nghệ s¶n xt thc b¶o vƯ thùc vËt dïng níc thay cho dung môi
hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trờng. Các loại thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật đã đợc chú ý hơn về chất lợng, mẫu mã và tính năng sử dụng.
Cùng với việc cung cấp các sản phẩm trên cho nông nghiệp, ngành hoá chất còn chú trọng đến công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho nông dân cách sử
dụng phân bón, tính năng tác dụng của phân bón cho từng loại cây trồng, cách sử dụng và phòng tránh các tác dụng phụ có hại của thuốc trừ sâu. Ngoài ra các sản
phẩm hoá chất tiêu dùng đã thoả mãn nhu cầu của nông dân nh chất tẩy rửa, săm lốp ô tô, xe đạp, máy kéo,

5.6. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã đợc ứng dụng trong sản xuất nông nghiÖp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp. Phân bón thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×