1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Sản xuât cơ kim khí: Sản xuất vật liệu xây dựng: Chế biến lơng thực thực phẩm: Dệt may:

Sản xuât cơ kim khí: Sản xuất vật liệu xây dựng: Chế biến lơng thực thực phẩm: Dệt may:

Tải bản đầy đủ - 42trang

- u tiên làm các dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đờng giao thông, bến bãi để xin tỉnh, trung ơng hỗ trợ kinh phí xây dựng.
- Ngành điện quan tâm cải tạo nâng cấp để cung câp đủ công suất tiêu thụ. - Ngành ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân cần có chơng trình phục vụ hỗ
vay vốn. - Hàng năm bố trí kinh phí khuyến công hỗ trợ các lớp học nghề kỹ thuật tinh
sảo điêu khắc, khảm trai để khép kín các công đoạn sản xuất sản phẩm tinh. Vì thực tế các xã đang phải thuê thợ khảm trai để làm các sản phẩm
mộc tinh.

2.2 Sản xuât cơ kim khí:


- Phòng công nghiệp tranh thủ hỗ trợ của Sở Công nghiệp hoàn thành quy hoạch điểm công nghiệp cơ khí Phùng Xá để tiếp tục triển khai các điểm
công nghiệp khác. phòng địa chính hớng dẫn giúp UBND các xã hoàn thành
thủ tục cấp đất cho các điểm công nghiệp phù hợp theo các quy định của pháp luật.
- Ngân hàng, quỹ tín dụng có chơng trình cụ thể phục vụ các hộ sản xuất cơ kim khí.
- Hàng năm huyện u tiên làm dự án cải tạo, nâng cấp đờng giao thông, bãi vật liệu, đờng dây và trạm biến áp tiêu thụ ở cụm hoặc điểm công nghiệp để gọi
vốn hỗ trợ của tỉnh và Nhà nớc. - Hàng năm huyện cân đối một phần ngân sách, kết hợp một phần kinh phí do
xã huy động để duy tu, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp đờng giao thông vào cụm công nghiệp.

2.3 Sản xuất vật liệu xây dựng:


- Cần phải quy định cho các xã trong việc cấp phép lấy đất đóng gạch, xây lò nung gạch và khu vực khai thác đá ong. Những khu vực này đợc quy định
nhằm chấm dứt việc khai thác tài nguyên đá ong, đất tuỳ tiện ảnh hởng đến
sản xuất nông nghiệp, đến đê điều, đờng giao thông và ảnh hởng đến môi tr- ờng sinh thái.
40
- Các lò gạch thủ công chỉ đợc nung đốt theo thời vụ để bảo vệ hoa màu. Vì vậy các cơ sở phải quy định cụ thể về thời gian và tăng cờng kiểm soát chặt
chẽ.

2.4 Chế biến lơng thực thực phẩm:


- Gắn chơng trình phát triển nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá để làm rõ vung sản xuất nguyên liệu từ đó xác định cơ sở chế biến cần thiết và bố trí
quỹ đất cho công nghiệp chế biến.
- Các xã ven đờng Láng-Hoà Lạc, ven đờng 32, 21 A và các trục tỉnh lộ cần xác định quỹ đất để kêu gọi và đón các dự án chế biến nông sản.
- Khuyến khích các hộ đầu t giây chuyền công nghệ tiên tiến để phục vụ chế biến nông sản quy mô nhỏ Máy sấy vò chè, công nghệ phân tích bảo quản
sữa,
- Tăng cờng quản lý chất lợng sản phẩm để duy trì và phát triển các sản phẩm chuyền thống các cơ sở sản xuất phải đăng ký chất lợng, thờng xuyên kiểm
tra giám sát.

2.5 Dệt may:


- Tổ chức để lãnh đạo huyện và các xã có nghề chuyền thống ngành dệt may tham quan thực tập các điển hình.
- Thực hiện các cơ chế linh hoạt, khuyến khích thành lập hoặc mời gọi các cơ sở sản xuất ngành dệt tổ chức tại sản xuất địa phơng mình nhằm thu hút lao
động, từng bớc mở rộng sản xuất.
41

C. Kết luận


Đảng xác định mục tiêu đến năm 2020 nớc ta trở thành một nớc công nghiệp. Chính vì vậy mà sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc đợc đặt
lên hàng đầu. Trong quá trình thực hiện chúng ta cần phải có sự quan tâm đúng mức
đến khu vực hết sức quan trọng có địa bàn dân c rộng lớn đó là khu vực nông thôn. Kinh tế nông thôn ở nớc ta chủ yếu là phát triển nông nghiệp với trình độ ứng dụng
khoa học kỹ thuật thấp, ngành công nghiệp ít phát triển, các nghề thủ công truyền thống có lợi thế phát triển vẫn cha đợc đầu t đúng mức. Nên đề tài này xẽ góp phần
thúc đẩy công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện Thạch Thất-tỉnh Hà Tây phát triển đúng với tiềm năng của nó.
Kiến nghị tỉnh và trung ơng: - Nghiên cứu cơ chế, chính sách vừa khuyến khích vừa tạo điều kiện thuận lợi
để địa phơng giành quỹ đất và quá trình xây dựng cụm, điểm công nghiệp, chính sách đền bù thu hồi đất, cơ chế đầu t xây dựng cum, tỉ lệ điều tiết từ
các doanh nghiệp.
- Có kế hoạch hỗ trợ xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng và sử lý môi trờng khu trung tâm đầu mối cho các cụm, điểm công nghiệp.
- Các dự án sản xuất công nghiệp do tỉnh bố trí xây dựng tại địa bàn huyện đề nghị tỉnh duyệt phơng án bảo vệ môi trờng đồng thời với phơng án sản xuất
công nghiệp.
42

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản xuât cơ kim khí: Sản xuất vật liệu xây dựng: Chế biến lơng thực thực phẩm: Dệt may:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×