1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Huy động vốn thơng qua tín dụng thương mại.

Huy động vốn thơng qua tín dụng thương mại.

Tải bản đầy đủ - 72trang

từng doanh nghiệp trong nước, đồng thời có lợi cho tổng thể nền kinh tế nước nhà.

1.2.2.4. Huy động vốn thơng qua tín dụng thương mại.


Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp có thể tăng nguồn vốn của mình bằng cách khai thác nguồn vốn tín dụng thương mại hay còn gọi là tín
dụng nhà cung cấp. Nguồn vốn này được khai thác một cách tự nhiên trong quan hệ mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp.
Tín dụng thương mại xuất hiện trên cơ sở sự cách biệt giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do đặc điểm thời vụ trong sản xuất và mua hoặc bán sản phẩm, do
vậy xảy ra hiện tượng có một số nhà doanh nghiệp có hàng muốn bán, trong lúc đó có một số nhà doanh nghiệp khác muốn mua nhưng khơng có tiền. Trong
điều kiện này nhà doanh nghiệp với tư cách là người bán muốn thực hiện được sản phẩm của mình, họ có thể bán chịu hàng hoá cho người mua. Ngược lại với
tư cách người mua, doanh nghiệp có thể mua chịu hàng hố. Tín dụng thương mại là một hình thức huy động rất được các doanh nghiệp
ưa dùng bởi tính tiện lợi và linh hoạt trong kinh doanh. Mặc khác nó còn tạo khả năng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền. Các điều kiện
ràng buộc cụ thể có thể được ấn định khi hai bên ký hợp đồng mua bán hay hợp đồng kinh tế. Chi phí của việc sử dụng hình thức tín dụng này thể hiện qua lãi
vay được tính vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ. Trong mua bán hàng hoá trả chậm chi phí này có thể ẩn dưới hình thức nâng giá cao hơn so với bình thường
để bao hàm ln lãi suất tín dụng trong đó. Qui mơ của khoản tín dụng này phụ thuộc vào thời hạn mua chịu, tình trạng tài chính người bán, tình trạng tài chính
người mua và giảm giá hàng. Có rất nhiều cơng cụ được sử dụng trong hình thức tín dụng này. Thơng
thường, khi mua bán hàng hố người ta thường sử dụng hoá đơn; hoá đơn sẽ được gửi cùng với hàng chuyên chở cho người mua. Khi người mua đã nhận đủ
hàng và ký vào hố đơn thì lúc này hố đơn đã có giá trị pháp lý về việc người mua nợ tiền của người bán và các thủ tục sau đó chỉ còn là việc chuyển tiền từ
15
tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán theo thời gian thoả thuận giữu hai bên.
Một công cụ tín dụng thương mại khác được sử dụng rộng rãi trên thương trường là thương phiếu. Thương phiếu là sự cam kết tín dụng của người mua
trước khi hàng hoá được chuyển đến. Trong thương phiếu, người bán ghi rõ số tiền và hạn trả tiền mà người mua phải thực hiện. Sau đó, thương phiếu được gửi
đến ngân hàng của người mua cùng với các hoá đơn chứng từ về việc đã chuyển hàng cho người mua. Có hai loại thương phiếu cơ bản là thương phiếu trả ngay
người bán yêu cầu bên mua trả tiền ngay và thương phiếu có thời hạn người bán khơng u cầu người mua trả tiền ngay. Khi thương phiếu đã được người
mua hứa trả tiền vào một ngày nào đó trong tương lai thì nó được gọi là chấp nhận thương mại. Người mua sẽ gửi chấp nhận thương mại lại cho người bán.
Người bán có thể giữ chấp nhận thương mại để đợi đến ngày lấy tiền hoặc cũng có thể bán nó cho một người khác hoặc đến chiết khấu ở ngân hàng thương mại
trong những trường hợp cần thiết. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng hợp đồng bán hàng có điều kiện như là
một cơng cụ tín dụng thương mại. Hợp đồng này đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì quyền sở hữu hợp pháp hàng hố của mình cho đến khi người mua trả hết
tiền. Các hợp đồng bán hàng hố có điều kiện thường được trả làm nhiều lần và mỗi lần đều có một chi phí lãi suất tương ứng trong mỗi lần chi trả.

1.2.2.4. Huy động vốn qua hình thức tín dụng thuê mua.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn thơng qua tín dụng thương mại.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×