1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 72trang

Do mỗi nguồn vốn huy động có chi phí khác nhau nên với cùng một lượng vốn được huy động nhưng tỷ lệ của các nguồn vốn khác nhau thì chi phí trung
bình của vốn cũng khác nhau.Vì thế, khi quyết định lựa chọn một nguồn vốn nào đó cho kế hoạch tài trợ của mình, doanh nghiệp ln ln phải cân nhắc chi
phí và tỷ trọng của chúng sao cho chi phí trung bình của vốn là thấp nhất. Như vậy, rõ ràng là chi phí vốn và cơ cấu vốn có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp tới
việc huy động vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ huy động nguồn vốn nào, với quy mô là bao nhiêu khơng chỉ phụ thuộc vào chi phí phải trả cho nguồn vốn
đó mà còn phụ thuộc vào cơ cấu vốn tối ưu mà doanh nghiệp đã đặt ra.
1.3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có nhu cầu huy động thêm vốn khi tình hình hoạt
động kinh doanh ổn định và phát triển. Ngược lại, một doanh nghiệp đang “ăn lên làm ra”, có tình hình hình tài chính lành mạnh thì khả năng huy động vốn
cũng cao hơn. Điều này là hoàn tồn dễ hiểu bởi vì khi doanh nghiệp ký kết hợp đồng giao dịch với bất cứ đối tác nào dù là ngân hàng hay một doanh nghiệp
khác, doanh nghiệp đều phải nắm bắt được khả năng thanh toán, thu lời cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của đối tác đó. Cũng như vậy, đối tác cũng
phải tìm hiểu về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, rõ ràng là với một tình hình tài chính lành mạnh doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong
việc kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư để tài trợ cho nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

1.3.1.3. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.


Hiệu quả sử dụng vốn của một doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để hoạt động
sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Một doanh nghiệp có hiệu quả sử dụng vốn cao đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn
có lãi, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Trong nền kinh tế thị trường, đây là một nhân tố quyết định khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Hay nói cách khác, khi phân chia vốn vào các
22
mục đích sử dụng một cách hợp lý và được bảo tồn, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được vốn và tránh được lãng phí, tạo được uy tín tốt với bạn hàng và
đương nhiên là làm ăn có hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.
Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như: các chế độ, chính sách của nhà nước có liên
quan, việc nắm vững và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, cách thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, năng lực con người đặc biệt là đội ngũ quản
lý, việc chọn lựa và thực thi các chiến lược của doanh nghiệp… Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo toàn vốn, các doanh nghiệp thường áp dụng một số
nguyên tắc sau: - Nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp: như đã nói ở trên hiệu quả sử
dụng vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trong đó trình độ quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Việc thực hiện tốt bốn chức năng cơ bản: hoạch
định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra là điều kiện tiên quyết để đạt được hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy, việc trang bị hay trang bị lại những kiến thức quản trị kinh
doanh hiện đại, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý tham gia vào các khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản trị, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển là
việc làm cần thiết. - Lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, tránh lãng phí: để làm
được điều này doanh nghiệp phải dự đoán được thị trường hiện tại cũng như tương lai để xây dựng những phương án kinh doanh phù hợp. Sau đó, trên cơ sở
phân tích chi phí lợi ích của dự án một cách cụ thể, doanh nghiệp mới tiến hành tìm kiếm các phương thức tài trợ cho dự án một cách hợp lý: trước hết cần khai
thác triệt để nguồn vốn sẵn có trong doanh nghiệp, sau đó mới tìm đến các nguồn tài trợ từ bên ngồi sao cho chi phí sử dụng nguồn vốn đó là thấp nhất.
Ngồi ra, khi phân tích dự án, doanh nghiệp phải tính đến các tình huống xấu có thể xảy ra, từ đó đưa ra các phương án xử lý một cách linh động để tránh những
thua lỗ, gây thiệt hại về vốn cho doanh nghiệp.
23
- Tính tốn và dự báo về nhu cầu vốn cũng như nguồn tài trợ: trong quá trình sản xuất kinh doanh, không phải bao giờ vốn cũng đủ để doanh nghiệp có
thể đầu tư vào bất kỳ lúc nào hoặc có những lúc vốn lại vơ cùng nhàn rỗi mà khơng có nơi để đầu tư. Đó là trường hợp khi doanh nghiệp thừa vốn hay thiếu
vốn. Nếu gặp lúc thừa vốn mà doanh nghiệp vẫn tiếp tục đi vay nợ phải trả lãi thì sẽ rất lãng phí, còn nếu thiếu vốn mà doanh nghiệp khơng tìm được nguồn tài
trợ thì lại bỏ mất cơ hội kinh doanh hoặc tìm được nguồn tài trợ nhưng chi phí q cao thì lợi nhuận thu được cũng sẽ giảm. Do đó, tính tốn nguồn vốn đầu tư
càng sát với thực tế bao nhiêu thì sử dụng vốn càng tiết kiệm, hiệu quả bấy nhiêu.
- Quản lý tài sản cố định: để bảo toàn được vốn cố định, doanh nghiệp cần đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định một cách thường xuyên và chính xác;
phải chọn được phương pháp khấu hao thích hợp để thu hồi vốn; phải áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định; đồng thời cần kịp thời
xử lý những máy móc thiết bị lạc hậu, mất giá hoặc không cần dùng… - Quản lý tài sản lưu động: doanh nghiệp cần xác định được khối lượng
vốn lưu động cần thiết trong kỳ kinh doanh, bảo đảm khả năng thanh tốn của doanh nghiệp, nhanh chóng thu hồi các khoản phải thu nhằm tránh tình trạng bị
chiếm dụng vốn, ứ đọng vốn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn và thường xun thực hiện phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động nhằm điều chỉnh các
biện pháp một cách kịp thời. Nói chung, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp thường sử
dụng các biện pháp cơ bản trên đây. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp và đặc biệt là trình độ và khả năng linh hoạt của nhà
quản lý, mỗi doanh nghiệp có một cách áp dụng khác nhau và hiệu quả đạt được cũng khác nhau.
Ngoài một số nhân tố chủ quan trên, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của doanh
nghiệp, trình độ kỹ thuật và cơng nghệ… Một doanh nghiệp có đội ngũ lao động
24
lành nghề, ln học hỏi, có nỗ lực, có nhiệt tình cao trong cơng việc là điều kiện đảm bảo cho sự thành công của doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp
hoạt động trong những lĩnh vực nhạy cảm với sự biến đổi của công nghệ và thị trường. Trình độ khoa học cơng nghệ cũng đóng góp một vai trò quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu chi phí, tạo được những sản phẩm mới có chất lượng được thị trường chấp nhận… Trên cơ sở những
thành cơng đó, doanh nghiệp ngày càng khẳng định được vị trí của mình, tăng uy tín trên thị trường; từ đó các bạn hàng sẽ yên tâm khi giao dịch với doanh
nghiệp, cũng như các ngân hàng sẽ dễ dàng ủng hộ doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp cần vốn. Đây là những nhân tố chủ quan có ý nghĩa quan trọng đối với
doanh nghiệp trong xu hướng ngày càng nâng cao vai trò làm chủ thực sự của người lao động và trình độ khoa học kỹ thuật trong từng doanh nghiệp hiện nay.

1.3.2. Nhân tố khách quan.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×