1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Các yếu tố của nền kinh tế.

Các yếu tố của nền kinh tế.

Tải bản đầy đủ - 72trang

chế hố bằng các quy định, nghị định của Chính và các văn bản pháp luật khác. Ví dụ như theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì các doanh nghiệp Nhà nước
hoặc cơng ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được phép tăng vốn bằng
cách gọi thêm vốn góp từ các thành viên hoặc kết nạp thêm thành viên mới, hoặc trích từ quỹ của cơng ty chứ khơng được phép phát hành cổ phiếu hay trái
phiếu. Hoặc theo nghị định số 271999NĐ-CP ngày 2041999 sửa đổi, bổ sung “ Quy chế quản lý tài chính và hạch tốn kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà
nước ” ban hành kèm theo Nghị định số 59CP ngày 03101996 của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước được quyền vay vốn của các tổ chức tín dụng các ngân
hàng thương mại, các Cơng ty tài chính… , các doanh nghiệp khác, các cá nhân kể cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhưng lãi
suất huy động vốn không được cao hơn lãi suất cho vay do ngân hàng Nhà nước công bố cùng thời điểm theo từng ngành nghề, thời hạn vay. Điều này rõ ràng
ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mơ kinh doanh nhưng đã huy động hết những nguồn có chi phí thấp
hơn lãi suất cho vay của ngân hàng. Ngoài ra, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong mỗi thời kỳ cũng
ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Trong những giai đoạn Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt thì việc vay vốn
ngân hàng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh là khá khó khăn đối với doanh nghiệp do lãi suất cho vay cao đồng thời các thủ tục xin vay cũng chặt chẽ hơn.
Thêm vào đó với các chính sách khuyến khích hay hạn chế phát triển đối với một ngành nghề nào đó cũng sẽ tạo điều kiện hoặc hạn chế khă năng huy động
vốn của các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đó. Đây là yếu tố vĩ mơ, có ảnh hưởng khá lớn đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

1.3.2.2. Các yếu tố của nền kinh tế.


26
Là một chủ thể của nền kinh tế, mọi hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động huy động vốn gắn bó chặt chẽ và chịu ảnh hưởng của các nhân tố
trong nền kinh tế như lãi suất ngân hàng, thuế, thu nhập dân cư. - Lãi suất ngân hàng là nhân tố đầu tiên mà mọi doanh nghiệp phải cân
nhắc khi lựa chọn nguồn vốn cho kế hoạch tài trợ của mình. Đây là nhân tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải tính toán
hiệu quả đầu tư và yếu tố lãi suất tiền vay. Thông thường, khi lãi suất ngân hàng quá cao thì cơ hội đầu tư ít đi và vì thế nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp
cũng giảm theo. - Thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nguồn
tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp khá cao thì doanh nghiệp có xu hướng thích sử dụng
nợ hơn vì lãi nợ vay được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ trước khi tính thuế. Do đó việc tăng tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn sẽ làm giảm chi phí vốn của doanh
nghiệp. - Thu nhập dân cư cũng là một nhân tố tác động đến khả năng huy động
vốn của doanh nghiệp. Thu nhập của dân cư ở mức cao đồng nghĩa với khả năng tích luỹ cao và kết quả là lượng vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế dồi dào. Điều này
tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách dễ dàng hơn thông qua các công cụ của thị trường vốn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc các cơng
cụ có thể chuyển đổi đặc biệt là ở những nước có thị trường tài chính phát triển hoàn thiện.
Ngoài những yếu tố cơ bản trên, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào một số nhân tố khác như: yếu tố thị trường, yếu tố cạnh tranh
cạnh tranh, tỷ giá… Thị trường chính là nơi hoạt động của doanh nghiệp. Trong môi trường này, các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới, nâng cao chất lượng sản
phẩm, đồng thời còn phải cạnh tranh với rất nhiều doanh nghiệp khác để chiếm lĩnh thị trường. Vì vậy, quá trình huy động vốn của doanh nghiệp không thể bỏ
qua yếu tố thị trường và cạnh tranh. Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trên
27
lĩnh vực xuất nhập khẩu thì sự biến động của tỷ giá cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với việc sử
dụng ngoại tệ nên việc tỷ giá lên cao hay xuống thấp đều gây ảnh hưởng đến lượng vốn mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Doanh nghiệp cần phải phân tích
những yếu tố này, xem xét tình trạng hiện tại, dự đốn tình hình trong tương lai để lựa chọn phương án huy động vốn cho thích hợp nhằm tạo được lợi thế của
mình trên thị trường.

1.3.2.3. Loại hình doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố của nền kinh tế.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×