1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Loại hình doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường tài chính.

Loại hình doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường tài chính.

Tải bản đầy đủ - 72trang

lĩnh vực xuất nhập khẩu thì sự biến động của tỷ giá cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với việc sử
dụng ngoại tệ nên việc tỷ giá lên cao hay xuống thấp đều gây ảnh hưởng đến lượng vốn mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Doanh nghiệp cần phải phân tích
những yếu tố này, xem xét tình trạng hiện tại, dự đốn tình hình trong tương lai để lựa chọn phương án huy động vốn cho thích hợp nhằm tạo được lợi thế của
mình trên thị trường.

1.3.2.3. Loại hình doanh nghiệp.


Đây là một nhân tố có ảnh hưởng khơng nhỏ đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.Trong nền kinh tế thị trường, mỗi loại hình doanh nghiệp có
những đặc điểm về hình thức sở hữu, cơ cấu tổ chức và quản lý khác nhau, do đó khả năng huy động vốn cũng khác nhau. Điều này được thể hiện khá rõ nét
trong kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp ngay từ khi mới thành lập. Chẳng hạn, để tài trợ cho vốn đầu tư ban đầu các doanh nghiệp Nhà nước
được cấp vốn từ ngân sách Nhà nước trong khi doanh nghiệp tư nhân phải huy động từ vốn tự có của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp còn cơng ty cổ
phần thì bằng vốn góp của các chủ sở hữu doanh nghiệp dưới hình thức vốn cổ phần. Trong quá trình hoạt động, các loại hình doanh nghiệp này cũng có các
phương án bổ sung vốn cho nhu cầu mở rộng kinh doanh khác nhau. Đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơng ty cổ phần thì ngồi nguồn vốn vay có thể huy
động từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, để tăng thêm vốn các doanh nghiệp này có thể phát hành trái phiếu cơng ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới trong
khi các công ty trách nhiệm hữu hạn thì chỉ được phép tăng thêm vốn từ lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động hoặc vốn góp liên doanh.
Như vậy, rõ ràng là, việc doanh nghiệp lựa chọn nguồn vốn gì, hình thức huy động như thế nào phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp
đó.

1.3.2.4. Sự phát triển của thị trường tài chính.


28
Chúng ta đều biết rằng các nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phần lớn là nguồn ngắn hạn. Do đó việc tìm
kiếm các nguồn tài trợ dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là trên thị trường tài chính thơng qua hai hình thức cơ bản là
phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Như vậy, có thể thấy rằng, thị trường tài chính, với chức năng là chiếc cầu
nối hữu hiệu giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế, có ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường chứng khốn
sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm được các nguồn tài trợ trung và dài hạn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh một cách dễ dàng và có hiệu
quả hơn. Hơn nữa, khi thị trường tài chính chưa phát triển một cách hồn thiện, các tổ chức trung gian tài chính khơng những chưa thể đảm nhận đầy đủ trách
nhiệm đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn mà hoạt động tài trợ ngắn hạn cũng không phát huy hết hiệu quả của nó.
Ở nước ta hiện nay, hệ thống ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chính trong nền kinh tế. Thị trường chứng khốn đã được hình thành nhưng vẫn chưa phát
huy được vai trò của nó là tạo ra đầy đủ nhất các hình thức đầu tư, thúc đẩy và mở rộng những chu chuyển vốn trung và dài hạn, tạo nhiều cơ hội để vốn nhàn
rỗi trong dân chúng tham gia vào đầu tư phát triển sản xuất. Vì thế, khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp còn rất hạn chế, đặc biệt là khả năng huy
động vốn để tài trợ cho các dự án có quy mơ lớn và thời gian thu hồi vốn chậm. Đây là một yếu tố bất lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
29

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY


XUẤT NHẬP KHẨU HAI BÀ TRƯNG
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.


Cơng ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng tiền thân là Công ty dịch vụ quận Hai Bà Trưng được thành lập từ năm1984 theo quyết định số 4071QD-UB ngày
15091984; là một Công ty kinh doanh thương nghiệp hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng, chịu sự quản lý
toàn diện của UBND Quận Hai Bà Trưng Hà Nội và sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thương mại thành phố Hà Nội. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu
của Công ty là tổ chức các dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân như: cắt uốn tóc, may đo, giặt là quần áo… với tổ chức bộ máy gồm có :
- Chủ nhiệm, từ 1-2 phó chủ nhiệm giúp việc. - Các phòng ban chun mơn, nghiệp vụ quản lý, các cửa hàng, xưởng sản
xuất, chế biến. Cùng với sự đổi mới của đất nước, sau hơn 10 năm hoạt động với sự phấn
đấu nỗ lực Công ty đã từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng cơ cấu ngành nghề. Điều đó được thể hiện qua các bước trưởng thành của Công ty :
- Theo quyết định số 925QD-UB ngày 931990 của UBND Thành phố Hà nội, Công ty dịch vụ quận Hai Bà Trưng đổi tên thành Công ty dịch vụ, kinh
doanh xuất nhập khẩu quận Hai Bà Trưng với chức năng nhiệm vụ được bổ sung như sau:
+ Đại lý hàng hoá cho các đơn vị kinh tế trong nước. + Đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe.
+ Dịch vụ khách sạn, du lịch.
30

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Loại hình doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường tài chính.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×