1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Phát hành trái phiếu công ty.

Phát hành trái phiếu công ty.

Tải bản đầy đủ - 72trang

nghiệp tiến hành các thương vụ một cách trôi chảy, quan hệ được với khách hàng tầm cỡ thế giới, từ đó nâng cao uy tín của Cơng ty trên thị trường quốc tế.
Theo như số liệu đã phân tích trong phần trước, hiện nay Công ty đang sử dụng hình thức tín dụng này theo phương thức chủ yếu là mở LC thanh toán
hàng nhập khẩu nhưng số lượng ngày càng giảm dần. Để tăng cường vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của mình, Cơng ty có thể tăng nguồn vốn
vay từ ngân hàng thơng qua việc sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu khác như chiết khấu chứng từ hàng xuất khẩu hoặc vay thanh toán bộ
chứng từ nhập… Hiện nay, Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp Nhà nước vay vốn của
các ngân hàng thương mại quốc doanh không phải thế chấp, không phải giới hạn theo tỷ lệ vốn điều lệ mà chỉ căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp nên càng tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, do phải trả chi phí khi sử dụng nguồn vốn này nên Công ty cần
phải tính tốn, lập các phương án kinh doanh một cách cụ thể sao cho có thể đảm bảo được chi phí kinh doanh cộng thêm lãi suất ngân hàng mà vẫn có lãi.

3.2.2. Phát hành trái phiếu cơng ty.


Vay vốn ngân hàng có ưu điểm là giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh một cách linh động nhưng chỉ trong
thời gian ngắn. Để khắc phục nhược điểm này, Công ty có thể sử dụng hình thức huy động vốn thơng qua phát hành trái phiếu. Phương thức này giúp Công ty
chủ động khai thác trực tiếp nguồn vốn có sẵn và tiềm năng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế để phục vụ cho nhu cầu vốn kinh doanh trong thời gian
dài. Cho đến nay ở nước ta đã có những yếu tố cần thiết cho các doanh nghiệp
phát hành trái phiếu và cũng đã có nhiều doanh nghiệp làm theo cách này như: Công ty may Chiến thắng, Công ty bia Hồng Gai, Quảng Ninh… Tuy nhiên,
việc huy động vốn theo cách này còn khá mới mẻ nên vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm như: phương thức huy động thế nào? thời hạn huy động bao lâu? lãi suất,
60
giới hạn huy động bao nhiêu?…, đều chưa được quy định chi tiết dẫn đến mỗi doanh nghiệp tiến hành theo một cách khác nhau. Hơn nữa, việc huy động vốn
thông qua phát hành trái phiếu chỉ thực sự đạt hiệu quả cao một khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp và mức lãi suất huy động thích hợp với một thị
trường chứng khốn hoạt động có hiệu quả. Để có thể huy động vốn bằng phương thức này, trước hết Công ty phải
đảm bảo hội đủ các điều kiện quy định quy định của luật phát hành và lưu thơng chứng khốn và được sự chấp nhận của cơ quan quản lý cao nhất về thị trường
chứng khoán thường là Uỷ ban chứng khoán quốc gia. Muốn vậy, Công ty phải công khai với Uỷ ban chứng khoán quốc gia các số liệu về khả năng tài
chính vốn, lợi nhuận, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi của Cơng ty cũng như luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền duyệt có
đề án khả thi về sử dụng và trả nợ vốn. Với tính hình tài chính khá lành mạnh và uy tín sẵn có trong những năm qua, Cơng ty có khả năng sử dụng hình thức
này. Tuy nhiên, Công ty cần phải xem xét kỹ lưỡng các điều kiện hiện có, xác định những mặt lợi và cả những mặt hạn chế sẽ phải gánh chịu để lựa chọn loại
trái phiếu, số lượng và thời điểm phát hành cho phù hợp.

3.2.3. Cổ phần hoá doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát hành trái phiếu công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×