1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Xây dựng chiến lược, chương trình XTĐT của thành phố Hải Phòng.

Xây dựng chiến lược, chương trình XTĐT của thành phố Hải Phòng.

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
2.2 Nội dung XTĐT nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi tại thành phố Hải Phòng.
Để thực hiện thành công các nội dung của công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn Hải Phòng, cơ quan xúc tiến đầu tư thường sử dụng các cơng cụ chính như sau:

Quảng cáo sử dụng các phương tiện truyền thông, internet, in các tài liệu, ấn phẩm như sách báo, tờ rơi về Hải Phòng....

Tổ chức các cuộc hội thảo trong và ngoài nước giới thiệu về cơ hội đầu tư.  Tham gia triển lãm.

Quan hệ công chúng.  Tham gia các đồn cơng tác về đầu tư…
Mỗi cơng cụ có ưu nhược điểm khác nhau vì vậy trong hoạt động XTĐT chúng ta cần phải vận dụng một cách linh hoạt, tùy vào từng trường hợp cụ thể, tùy vào
từng đối tượng và địa điểm khác nhau. Sau đây, ta có thể đi vào xem xét ưu, nhược điểm của một số công cụ chủ yếu thường được sử dụng trong hoạt động XTĐT tại
thành phố và những lỗi cần phải chú ý khi sử dụng từng loại công cụ để mỗi công cụ xúc tiến phát huy được tối đa những ưu điểm của nó, hạn chế nhược điểm và tránh
mắc phải những lỗi thường gặp đáng tiếc.

2.2.1 Xây dựng chiến lược, chương trình XTĐT của thành phố Hải Phòng.


Để thực hiện có hiệu quả hoạt động XTĐT, trước hết chúng ta cần có một chiến lược và chương trình xúc tiến phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như nhu cầu đầu
tư của thành phố trong từng thời điểm. Chiến lược đầu tư, kế hoạch đầu tư trong từng thời kỳ nhất định giúp chúng ta có một cái nhìn có định hướng và có trọng tâm, trọng
điểm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác xúc tiến. Nó như bản đồ chỉ dẫn, kim chỉ nan cho chúng ta trong từng bước tiến hành để đạt được mục tiêu đề ra. Với đặc
tính đầy biến động của môi trường kinh tế- xã hội Hải Phòng, cơ quan xúc tiến đầu tư ln cố gắng có những thay đổi và bước đi phù hợp với tình hình và yêu cầu mới.
Trước hết, để xây dựng được một chiến lược cũng như kế hoạch đầu tư hợp lý và hiệu quả, cơ quan XTĐT cần xác định rõ tiềm năng, cơ hội cũng như những hạn
chế, thách thức mà Hải Phòng cần phải vượt qua để hội nhập và phát triển để từ đó đánh giá nhu cầu thu hút đầu tư, tiềm năng đầu tư của Hải Phòng và xác định các
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
28
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
ngành lĩnh vực có nguồn đầu tư. Mục tiêu của việc xây dựng một chiến lược XTĐT là để xác định các ngành, các lĩnh vực cụ thể tại các khu vực địa lý được lựa chọn mà
thành phố có khả năng thu hút nhất.
Dựa trên những yêu cầu đặt ra trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong thời gian qua cơ quan XTĐT thành phố đã xây dựng đề án – chương
trình xúc tiến đầu tư theo hướng dẫn tại Quyết định số 1092007QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xây dựng và thực hiện “Chương
trình xúc tiến đầu tư quốc gia” giai đoạn 2007 – 2010. Chiến lược XTĐT của thành phố được xây dựng dựa trên ba nội dung cơ bản:
 Xác định sản phẩm đầu tư của địa phương muốn giới thiệu cho nhà đầu tư.  Chọn các ngành, vùng, quốc gia có nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào địa
phương, quốc gia mình, xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm cải thiện môi trường đầu tư.
 Xây dựng chiến lược XTĐT. Dựa trên những mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể của toàn thành phố,
thành phố Hải Phòng cũng đã xây dựng một chiến lược xúc tiến riêng sao cho phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế của thành phố, đạt được những kế hoạch đề ra.
Nội dung cụ thể của chiến lược XTĐT thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007- 2010 có thể khái quát lại như sau:

Thứ nhất, về mục tiêu của chiến lược xúc tiến đầu tư.
- Tranh thủ tối đa xu hướng tập trung đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vì đây là các nước đã hợp tác lâu năm với thành phố
và đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Sự tương đồng về văn hóa đã khiến các doanh nghiệp này tiến hành đầu tư rất thuận lợi tại thành phố; Ngoài ra, chúng ta
cũng cần tích cực quảng bá hình ảnh Hải Phòng cho các nhà đầu tư tiềm năng ở các nước châu Âu mà thành phố chưa có dịp quảng bá như Ý, Áo, Thuỵ Sĩ, các nước có
nhiều tiềm năng đầu tư vào Việt Nam như Hoa Kỳ, Canađa, các nước khu vực Trung Đông.
- Tập trung cao độ cho hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các KCN, đặc biệt là các KCN đã có quy hoạch chi tiết được duyệt như: Tràng Duệ, Tân
Liên, Gia Minh, Thủy Nguyên. Đảm bảo sẵn sàng về mặt bằng và các hạ tầng kỹ
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
29
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
thuật để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Kêu gọi nguồn vốn cho một số cơng trình trọng điểm của thành phố về cầu, đường theo các hình thức vay ODA hoặc
BT, BOT.
- Thành phố cần xây dựng “Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư” FDI theo hướng tập trung kêu gọi các dự án mà Hải Phòng có lợi thế về cảng biển, cơng nghiệp như:
sản xuất các thiết bị siêu trường, siêu trọng, sản xuất phơi thép, thép tấm phục vụ đóng tầu, sửa chữa và đóng mới tầu biển, động cơ và linh kiện phục vụ đóng tầu
biển, sản xuất container, cần trục, sản xuất gia cơng cơ khí chính xác, ngun phụ liệu phục vụ ngành may mặc, giầy dép, các phụ tùng, chi tiết phục vụ ngành ô tô, sản
xuất hàng điện tử phục vụ cơng nghiệp và gia đình, xây dựng các khu vui chơi, giải trí liên hợp, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế tại Đồ Sơn, Cát Bà, các dự án xây dựng và
khai thác các trung tâm thương mại tại các khu đô thị mới Ngã 5- sân bay Cát Bi, khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, các dự án bất động sản tại Khu đô thị cái Giá Cát Bà, Khu
đô thị ven sông Lạch Tray, các dự án nuôi trồng, chế biến hải sản, sản xuất con giống phục vụ ngành nông nghiệp, thuỷ sản ...
- Kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch tại các nước có tiềm năng.

Thứ hai, về u cầu của chiến lược xúc tiến.
Công tác xúc tiến đầu tư cần phải được nhận thức và thực hiện một cách thật sự có hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm. Triển khai xúc tiến đúng trọng tâm, bám sát nhu cầu
và thực tế của thành phố. Phối kết hợp chặt chẽ từ khâu quảng bá, xúc tiến cho đến khâu chăm sóc, phục vụ các nhà đầu tư để các dự án triển khai nhanh, thuận lợi đem
lại hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển KT -XH của thành phố.

Thứ ba, về nội dung chiến lược xúc tiến.
- Xây dựng, biên soạn và in ấn các ấn phẩm, phim, ảnh giới thiệu về thành phố, đặc biệt là môi trường đầu tư của thành phố theo hướng cập nhật về nội dung và đổi
mới về hình thức; Các tài liệu này sẽ được sử dụng để quảng bá hình ảnh Hải Phòng tại trong nước và ngoài nước
- Cập nhật và in cuốn sổ tay hướng dẫn các nhà đầu tư để cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến Hải Phòng tìm hiểu mơi trường đầu tư và các cơ
chế chính sách của Nhà nước Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, trong đó
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
30
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
có việc cơng khai chuỗi quy trình đầu tư từ khi chuẩn bị dự án đến khâu triển khai dự án.
- Tìm kiếm và cập nhật thơng tin vào trang web sẵn có của Uỷ ban nhân dân thành phố và trang web về tiềm năng, môi trường đầu tư của Hải Phòng, tạo thuận lợi
cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch tại thành phố;
- Tổ chức các cuộc triển lãm, hội thảo về đầu tư, thương mại, du lịch tại Hải Phòng và các địa phương trong nước và nước ngồi;
- Tranh thủ sự ủng hộ và kết hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức và tự tổ chức các đoàn cán bộ đi xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các quốc gia có tiềm
năng.
- Cơng tác xúc tiến đầu tư của thành phố trong thời gian tới sẽ hướng vào những tập đồn, cơng ty nước ngồi đang có ý định tìm hiểu và đầu tư vào thành phố.
- Tập trung chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng cơ sở khác cho các dụ án chuẩn bị đầu tư vào thành phố; đồng thời các ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết
các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp đang triển khai dự án trên địa bàn.
- Các ban, ngành liên quan sớm nghiên cứu, đề xuất chi tiết các dự án trọng điểm mà thành phố cần kêu gọi đối tác, thị trường, quy mô, địa điểm, khả năng về hạ
tầng, nguồn nhân lực...

Thứ tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư
Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố nói chung và quy hoạch của các ngành nói riêng cũng như căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh của thành
phố cùng với sự đóng góp ý kiến của các Sở, ngành , Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực mà thành phố quan
tâm và có thế mạnh riêng, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, cụ thể như sau:
Bảng 1.6
: Dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2007- 2010
Số TT
Tên dự án Thông số kỹ thuật
1 Sản xuất LAB
80.000 tấnnăm 2
Sản xuất phôi thép 500.000 tấnnăm
3 Chế tạo thiết bị nâng hạ
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
31
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
4 Chế tạo động cơ thuỷ
500 cáinăm cơng suất 80-600 HP
5 Đóng và sửa chữa tầu thuỷ
Trên 50.000 DWT 6
Chế tạo biến thế Trên 110 KV
7 Sản xuất phụ liệu cho ngành may mặc, giầy dép
8 Sản xuất Polyester
9 Sản xuất vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt
120.000m3năm 10
Sản xuất bóng đèn 1.000.000 cáinăm
11 Phát triển công nghệ phần mềm
12 Nhà máy sản xuất thép tấm cho đóng tàu
300.000 – 500.000 tấn 13
Nhà máy đóng tàu vận tải cỡ lớn ≥
50 vạn tấn 14
Nhà máy đóng tàu du lịch sơng, biển ≥
300 kháchtàu 15
Nhà máy cầu trục ≥
100 tấnchiếc 16
Nhà máy sản xuất vỏ container 20 và 40 feet
17 Nhà máy sản xuất ô tô vận tải
≥ 10 tấnchiếc
18 Nhà máy sản xuất thép kết cấu
300.000 tấn 19
Nhà máy sản xuất thép đặc chủng chống ăn mòn trong mơi trường biển
300.000 tấn 20
Nhà máy sản xuất thép hình 200.000 tấnnăm
21 Nhà máy sản xuất máy gia công áp lực
22 Nhà máy sản xuất máy công cụ nhỏ và máy phục vụ
sản xuất đồ gỗ 23
Nhà máy sản xuất hộp số các loại 24
Nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải 25
Nhà máy sản xuất sơn tàu biển và vật liệu bảo vệ 10.000 tấnnăm
26 Nhà máy sản xuất khuôn mẫu
27 Nhà máy sản xuất dây đai chất lượng cao
28 Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao su kỹ thuật cao
phục vụ công nghiệp 29
Nhà máy sản xuất ván gỗ nhân tạo 10.000 m3năm
30 Nhà máy xản xuất đế giầy thể thao
5 triệu đôinăm 31
Nhà máy sản xuất vải giải da 3 – 5 triệu m2
32 Nhà máy sản xuất vải mành lót giầy
33 Nhà máy sản xuất máy may cao cấp
34 Nhà máy chế biến thức ăn chín
35 Nhà máy sản xuất linh kiện vi mạch; thiết bị máy
tính, thiết bị thông tin, viễn thông 36
Nhà máy sản xuất pin dùng năng lượng mặt trời 37
Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp 38
Sản xuấtlắp ráp thiết bị ghi âm, ghi hình.
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
32
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
39 Sản xuất thiết bị chiếu sáng và đèn trang trí
40 Phát triển cơng nghệ phần mềm
41 Sản xuất văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
Xây dựng được một kế hoạch, chiến lược hợp lý đã tạo nên 1 phần thành công của hoạt động xúc tiến đầu tư. Chính vì thế, đây là một trong những nội dung khơng
thể thiếu và đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng đều đưa ra kế hoạch xúc tiến cho từng năm cũng như từng giai đoạn phát triển
của thành phố phù hợp với phương hướng phát triển chung của cả thành phố và hướng tới mục tiêu “Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư”

2.2.2 Xây dựng các mối quan hệ đối tác hiệu quả.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng chiến lược, chương trình XTĐT của thành phố Hải Phòng.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×