1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư Công ty TNHH Tohuku
Pioneer 2009
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư Cơng ty TNHH Maiko
2009
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
Thứ ba, tạo ra các hướng vận động mới thông qua các hoạt động XTĐT như tham gia các cuộc triển lãm được tổ chức trong và ngoài nước bảng 1.9, tố chức các
cuộc hội thảo về đầu tư là nơi gặp gỡ giữa các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước, các nhà đầu tư đã từng đầu tư hoặc đang tiến hành đầu tư tại thành phố, một cuộc
hội thảo chuyên sâu vào một lĩnh vực đang kêu gọi đầu tư là một cách làm hiệu quả để tạo ra các đầu mối vận động đầu tư mới; tổ chức các đoàn vận động đầu tư giới thiệu cho
các nhà đầu tư tiềm năng những cơ hội đầu tư của thành phố Bảng 1.10 và bảng 1.11.

2.2.5 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư


Không chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trước và trong quá trình triển khai dự án đầu tư mà các cơ quan XTĐT cần phải có dịch vụ hỗ trợ thuận lợi sau khi đầu tư.
Khi các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư thì khơng có nghĩa là mọi nhiệm vụ của cơ quan xúc tiến đã chấm dứt. Thực ra đó mới chỉ là bắt đầu- sự bắt đầu công việc hỗ trợ
một cách có bài bản và lâu dài. Vấn đề này rất quan trọng để bảo đảm rằng khi một nhà đầu tư ra quyết định đầu tư, quá trính đầu tư của họ sẽ diễn ra thuận lợi nhất có
thể. Chỉ có như vậy thành phố mới có thể giữ chân các nhà đầu tư, giúp họ thực sự an tâm và hài lòng về quyết định đầu tư của mình và tiếp tục có kế hoạch tái đầu tư hoặc
mở rộng sản xuất trong tương lai và đồng thời giúp các nhà đầu tư mới an tâm hơn khi đầu tư vào thành phố bởi họ tin tưởng rằng họ sẽ được hỗ trợ nhiệt tình và chu
đáo như các nhà đầu tư trước đó. Hơn thế nữa, nó tạo ra mối quan hệ khăng khít cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư với cơ quan xúc tiến của thành phố
Hiện nay, cơ quan XTĐT Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc tổ chức các cuộc đi thăm thực địa miễn phí,
cũng như trong cơng tác cấp giấp phép kinh doanh, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sau cấp phép...Cụ thể như sau:
• Tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn theo từng
nhóm vấn đề như: đất đai đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật cung cấp cho doanh nghiệp điện, nước,
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
50
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
bưu chính viễn thơng, đường gom…, lao động hỗ trợ đào tạo, chính sách cho người lao động, giải quyết đình cơng tự phát…, thuế, hải quan…
Bảng 1.16: Một số cuộc đối thoại với các doanh nghiệp FDI của cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng
STT Địa điểm tổ chức
Thời gian 1
Sở Kế hoạch- Đầu tư Hải Phòng Feb-05
2 Khách Sạn Tray
Jun-05
3 Khách Sạn Tray
Mar-06
4 Khách Sạn quân đội
Sep-06
5 Nhà hát lớn
Apr-07
6 Khách sạn Hàng Hải
Aug-08
7 Khách sạn Tray
Nov-08
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
• Tố chức các chuyến đi thăm thực địa miễn phí khi các nhà đầu tư có nhu cầu
bao gồm: lên kế hoạch thăm, thu xếp chuyến thăm và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ để giới thiệu cụ thể cho các nhà đầu tư về địa điểm triển khai dự án.
Bảng 1.17: Các chuyến thăm thực địa trong các năm 2005- 2008 Đơn vị: Chuyến
Năm 2005
2006 2007
2008 Số chuyến thăm thực
địa đã được tổ chức 23
37 89
112
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
• Đối với những dự án đầu tư có quy mô lớn và mục tiêu hoạt động thuộc lĩnh
vực thành phố đặc biệt cần kêu gọi đầu tư, cần thành lập tổ công tác hoặc cán bộ theo dõi chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình từ khi khảo sát,
lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến triển khai hoạt động.
Bảng 1.18: Các dự án quan trọng của thành phố năm 2008
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
51
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
STT Tên dự án
Tổng vốn đầu tư triệu USD
1 Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội- Hải
Phòng 1200
2 Dự án xây dựng cầu Đình Vũ- Cát Hải
1130
3 Dự án xây dựng cảng biển quốc tế Hải Phòng
1740
4 Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo sân bay Cát Bi
100
5 Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
132
6 Dựa án xây dựng khu cơng nghiệp Đình Vũ- Cát
Hải 1310
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
• Tập trung cao độ cho cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng
kỹ thuật cho một số khu, cụm cơng nghiệp có tính khả thi cao.
• Hỗ trợ, hướng dẫn q trình cấp phép đầu tư hỗ trợ cho hoạt động đầu tư được
triển khai một cách nhanh chóng, thuận lợi; tránh tình trạng gây kéo dài thời gian, gây khó khăn trong khâu cấp phép cũng như các vấn đề nảy sinh khác
sau cấp phép như: xin giấy phép lao động, xin giấy phép cư trú, hải quan, giấy phép xây dựng, chế độ thuế…
Cụ thể, thời gian thực hiện cấp đăng ký kinh doanh đã được rút ngắn 50 so với qui định, góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục gia nhập thị trường của doanh
nghiệp từ 45 ngày xuống còn 15 ngày giảm bớt các thủ tục hành chình rườm rà. Cụ thể như sau:
 Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 57 thủ tục hành chính thành lập và hoạt động Doanh nghiệp 40 thủ tục hành chính, thành lập và hoạt động Hợp tác xã: 17
thủ tục hành chính.
 Lĩnh vực đầu tư: 15 thủ tục hành chính  Lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nha nước: 6 thủ tục hành chính
 Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA: 2 thủ tục hành chính.
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
52
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương

Lĩnh vực đấu thầu
:
01 Thủ tục hành chính
Tóm lại, về các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư, từ khi Luật đầu tư 2005 có hiệu lực, thành phố quán triệt tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Luật bãi bỏ các ưu
đãi về vấn đề giải phóng mặt bằng, thuế, phí lệ phí… mà áp dụng theo Luật chung, điều này tạo ra một hành lang pháp lý chung cho tất cả các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với
đội ngũ nhân viên nhiệt tình và yêu nghề, cơ quan xúc tiến luôn sẵn sàng cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin họ cần thiết cũng như giải đáp các thắc mắc của họ
mà không thu bất kỳ một khoản phí dịch vụ nào, tổ chức cho họ đi thăm, khảo sát thực địa cũng như hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần tiến hành để triển khai dự án.
Chính thái độ nhiệt tình của các chuyên viên xúc tiến đầu tư khiến các nhà đầu tư yên tâm hơn khi tiến hành đầu tư vào một mơi trường đầu tư hồn tồn xa lạ. Chúng ta có
thể tóm tắt các hoạt động XTĐT của thành phố thơng qua mơ hình sau:
Có thể nhận thấy một thực tế rằng: theo mơ hình tháp- chân tháp, từ các mối quan hệ được tạo ra thông qua quá trình XTĐT cho đến khi các nhà đầu tư quyết định đầu tư
là một q trình dài, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan XTĐT để thuyết phục và hỗ trợ quá trình ra quyết định cho các nhà đầu tư. Muốn thực hiện được điều đó,
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
Đầu tư
Chấp thuận đầu tư 2
Các chuyến tham quan, khảo sát thực địa của các nhà đầu tư tiềm năng
3
Tham quan và thuyết trình tại các cơng ty tiềm năng 10
Đầu mối liên hệ được tạo ra thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư 100
53
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
đòi hỏi cơ quan XTĐT thành phố phải biết kết hợp hài hòa các nội dung, các giai đoạn cũng như các công cụ XTĐT một cách hợp lý để có thể mang lại hiệu quả cao nhất, thu
hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại thành phố. Thêm vào đó cần có sự giám sát, đánh giá thường xuyên của các cấp lãnh đạo trong quá trình quản lý hoạt động XTĐT để
hoạt động này mang lại hiệu quả cao nhất.

2.2.6 Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×