1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT.

Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT.

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
đòi hỏi cơ quan XTĐT thành phố phải biết kết hợp hài hòa các nội dung, các giai đoạn cũng như các công cụ XTĐT một cách hợp lý để có thể mang lại hiệu quả cao nhất, thu
hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại thành phố. Thêm vào đó cần có sự giám sát, đánh giá thường xuyên của các cấp lãnh đạo trong quá trình quản lý hoạt động XTĐT để
hoạt động này mang lại hiệu quả cao nhất.

2.2.6 Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT.


Để hoạt động XTĐT đem lại hiệu quả cao, ngoài sự nỗ lực của các nhân viên xúc tiến còn cần có sự giám sát, kiểm tra, đánh giá kịp thời của các cấp lãnh đạo để có
sự điều chỉnh thường xun, phù hợp với tình hình mới và mục tiêu mới. Việc giám sát và đánh giá sẽ thu được những lợi ích quan trọng nếu được tiến hành một cách đều
đặn, thường xuyên và liên tục. Nó tạo điều kiện cho cơ quan XTĐT thành phố đạt được các mục tiêu sau:
 Theo dõi có tính hệ thống và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu và kế hoạch đề ra của thành phố từ đó đưa ra các quyết định cụ
thể cho các bước đi tiếp theo.
 Việc thu thập, tổng hợp số liệu và giám sát các hoạt động, các thông tin theo các báo cáo, biểu mẫu…sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư cũng như
cho các cấp lãnh của thành phố trong việc giám sát, kiểm tra
 Rút ra các bài học từ những sai lầm đã mắc phải để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đem lại kết quả, hiệu quả cao hơn.
 Giúp các nhà lãnh đạo của cơ quan xúc tiến nắm bắt được tình hình hoạt động của đơn vị mình từ đó có những báo cáo, đề xuất cụ thể với cấp trên
như bổ sung ngân sách tài trợ…
Nhận thức được điều này, cơ quan XTĐT thành phố đã có những biện pháp cụ thể phục vụ quá trình giám sát, đánh giá. Tùy thuộc vào từng vấn đề mà mức độ
thường xuyên của hoạt động giám sát, đánh giá là khác nhau. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo không thể giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động của cơ quan một cách thường
xuyên do sự hạn chế về thời gian và nguồn lực. Chính vì thế họ thường giám sát các vấn đề chính sau:
Bảng 1.19: Các hoạt động giám sát và đánh giá của cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
54
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
STT Hoạt động
Kết quả 1
Đánh giá, giám sát việc thực hiện các chức năng của cơ quan XTĐT VD: việc xây
dựng hình ảnh thành phố, thiết lập các mối quan hệ đối tác, hỗ trợ các nhà đầu tư
Các báo cáo theo tuần, tháng, quý và cả năm
2 Đánh giá, giám sát việc sử dụng nguồn
ngân sách hạn chế của cơ quan xúc tiến Các báo cáo, bản kế hoạch chi
tiết về các khoản thu chi, xin xét duyệt về việc sử dụng ngân
sách cho các hoạt động XT
3 Đánh giá, giám sát các kết quả hoạt động
của cơ quan xúc tiến Báo cáo tháng, quý, năm với
các chỉ tiêu về tình hình thu hút đầu tư, số dự án đầu tư mới,
đầu tư bổ sung…
Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng
Có thể nói, giám sát đánh giá các hoạt động của cơ quan XTĐT cũng như các kết quả đạt được trong công tác xúc tiến là cô cùng cần thiết. Nó quyết định một phần
hiệu quả của cơng tác xúc tiến và đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động của cơ quan xúc tiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận thức được rằng
hoạt động giám sát, đánh giá không thể thu được kết quả như mong đợi nếu không được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục.Cụ thể trong thời gian vừa qua, bên
cạnh những mặt đã đạt được, công tác đánh giá, giám sát trong cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng còn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể như sau:
 Tình trạng nộp báo cáo chậm, thơng tin thiếu chính xác vẫn còn xảy ra.  Bệnh “thành tích” vẫn là căn bệnh nan giải trong các báo cáo được nộp.
 Các cơ quan quản lý vẫn chưa thực sự theo sát thực tế mà vẫn quản lý chủ yếu dựa vào các báo cáo từ cấp dưới đưa lên.
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
55
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
 Các báo cáo đôi khi còn mang tính chung chung, đơi khi khơng nhất qn giữa các bộ phận và các tài liệu khác nhau.
Tóm lại, hoạt động giám sát, đánh giá là hoạt động không thể thiếu trong cá hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài.
3. Đánh giá về kết quả và hiệu quả của hoạt động XTĐT nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi tại Hải Phòng
3.1 Một số kết quả đã đạt được 3.1.1 Kết quả đạt được
Công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua đã được lãnh đạo thành phố quan tâm trên một số lĩnh vực và đã mang lại những kết quả khả quan:
- Thứ nhất, từng bước cải thiện môi trường - đầu tư kinh doanh của thành phố theo hướng thơng thống, minh bạch và hấp dẫn các nhà đầu tư; tăng cường cải cách
thủ tục hành chính theo hướng ngày càng tinh giản, gọn nhẹ. Từng bước nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý cơng việc của các phòng chun mơn, đặc biệt là
khâu Đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thời gian thực hiện cấp đăng ký kinh doanh đã được rút ngắn 50 so với qui định, góp phần giảm thời gian
thực hiện thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp từ 45 ngày xuống còn 15 ngày giảm bớt các thủ tục hành chình rườm rà tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngồi
nhanh chóng triển khai dự án.
- Thứ hai, đã quan tâm đến việc xây dựng các cơng cụ tun truyền, quảng bá hình ảnh của thành phố cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước như: sách giới thiệu
về thành phố bằng tiếng Anh, CD ROM giới thiệu thành phố tiếng Anh và tiếng Việt như “Hai Phong – destination of investment” hay các cuốn “Investment Data
Sheet” được xuất bàn hàng năm, “Hai Phong- Sharing in success” 2008, in các tờ rơi giới thiệu về tình hình và danh mục kêu gọi đầu tư vào Hải Phòng, Website giới
thiệu mơi trường đầu tư tiếng Anh và tiếng Việt.Cuốn phim trên đĩa VCD giới thiệu về thành phố trong đó nhấn mạnh mơi trường đầu tư, thương mại, du lịch, các nét văn
hoá đặc trưng của Hải Phòng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiến Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc. Quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư trên các phương tiện thông
tin đại chúng như đài truyền hình, báo Viet Nam investment review.....
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
56
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
- Thứ ba, thành phố đã tổ chức một số đoàn đi xúc tiến, vận động đầu tư, kinh doanh tại các thị trường tiềm năng tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. Kết quả thu được là đã có nhiều dự án đầu tư, hợp đồng thương mại, du lịch đang được khảo sát, đàm phán. Trong số đó
có một số đã đi đến ký kết các biên bản ghi nhớ như: Tập đoàn GE Hoa Kỳ, Hiệp hội người Việt tại Vương quốc Anh, Tập đoàn Sembcope Singapore, Tập đoàn Lion
Malaysia, Tập đoàn khu kinh tế mở Quảng Châu Trung Quốc, Tập đoàn Hồng Hải, Hiệp hội bản mạch điện tử Đài Loan, Tập đoàn Mibaek và Hyundai Hàn
Quốc về giai đoạn 2 của dự án khu tổ hợp sơng Giá ; tham gia các đồn xúc tiến đầu tư của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xem phụ lục 2
- Thứ tư, hàng năm thành phố đã đứng ra tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo các chuyên đề như: Hải Phòng điểm đến của các nhà Đầu tư;
tham gia triển lãm thu hút đầu tư do Bộ, các địa phương tổ chức.
- Thứ năm, xây dựng được danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 2007- 2010 tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngồi tìm kiếm được những cơ hội đầu tư phù hợp
với mục đích của mình, đi theo đúng định hướng chiến lược của thành phố phụ lục 1
- Thứ sáu, thành phố đã tiếp và làm việc với trên 600 đoàn khách. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chương trình hỗ trợ kinh phí tư nhân Việt Nam tổ
chức một số Hội thảo quốc tế về thu hút đầu tư vào Hải Phòng; phối hợp với Cơng ty LD phát triển KCN Đình Vũ tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí
Minh; phối hợp với Báo Hải Phòng tổ chức tọa đàm về môi trường đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cải tiến cách
thức làm việc và tiếp đón, hướng dẫn các nhà đầu tư. Xây dựng chuỗi quy trình thủ tục hồn chỉnh về đầu tư áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành
phố.
- Thứ bảy, các Sở, Ban ngành khác cũng tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến vào lĩnh vực hoạt động của mình và thu được kết quả đáng ghi nhận:

Sở Thương mại tích cực đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để thực hiện đề án thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến
đầu tư, tìm hiểu đối tác, định hướng thị trường thông qua kênh thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại, qua Website
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
57
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
Thương mại và ứng dụng thương mại điện tử và qua Trung tâm Thông tin Tư vấn và Đào tạo về thương mại.

Sở Du lịch tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào hoạt động du lịch thông qua việc đầu tư in ấn các ấn phẩm, tập gấp, đĩa VCD karaoke
trên nền các hình ảnh tuyến, điểm du lịch của Hải Phòng; thơng qua việc phối hợp với các cơ quan truyền thơng, phát thanh truyền hình xây dựng các
chuyên tin, phóng sự về du lịch Hải Phòng; thơng qua việc tổ chức các sự kiện tại nhiều điểm văn hoá- du lịch; tham dự hội chợ du lịch quốc tế.

Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND TP triển khai các hoạt động nối lại quan hệ với các đối tác trước đây như: Seattle Hoa Kỳ, thiết lập và phát triển quan
hệ hữu nghị và hợp tác với TP Brest CH Pháp, Sanfransisco Hoa Kỳ, Vancouver Canada; triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm
quan hệ kết nghĩa với thành phố Incheon Hàn Quốc, tham mưu cho UBND TP ký kết văn bản tiếp tục hợp tác với TP Viêng Chăn Lào nhân kỷ niệm 45
năm thành lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước quan hệ hữu nghị Việt- Lào; Tích cực tham gia các hoạt động văn hố đối ngoại như: tổ
chức cho đồn Múa rối biểu diễn thành công tại Ixrael, tham gia triển lãm về bảo tàng tại TP Incheon Hàn Quốc với chủ đề “Hải Phòng, cửa ngõ của Việt
Nam”, giao lưu biểu diễn của các đoàn nghệ thuật TP Nam Ninh, Macao Trung Quốc, đoàn nghệ thuật múa Step Africa Hoa Kỳ tại Hải Phòng, góp
phần làm sơi động các hoạt động đối ngoại tại thành phố, tạo hình ảnh đẹp về Hải Phòng, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, du lịch
….

3.1.2 Các kết quả cụ thể


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×