1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Nguyên nhân làm lên thành công của hoạt động XTĐT

Nguyên nhân làm lên thành công của hoạt động XTĐT

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
mới, cơ hội mới cho lĩnh vực dịch vụ. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng tạo điều kiện cho cá nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc thâm nhập vào thị trường dịch
vụ. Phần lớn các nhà đầu tư nước ngồi khi đầu tư vào Hải Phòng vẫn lựa chọn các dự án mang lại lợi nhuận cao, nhanh chóng thu hồi được vốn và phát huy được những
lợi thế, tiềm năng của Hải Phòng như cơng nghiệp chế biến, thương nghiệp, du lịch... mà chưa quan tâm nhiều đến các lĩnh vực như giáo dục đào tạo và y tế.
Tóm lại, cơng tác xúc tiến đầu tư trong thời gian qua đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hôi của thành phố, thu hút
được một lượng vốn FDI lớn bổ sung lượng vốn thiếu hụt của nền kinh thế thúc đẩy tăng trưởng và phát triển và đạt được những mục tiêu đã đề ra của thành phố.

3.1.3 Nguyên nhân làm lên thành cơng của hoạt động XTĐT


Có thể nói, trong thời gian qua, công tác XTĐT của thành phố đã đạt được những kết quả hết sức đáng ghi nhận dòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cơ quan XTĐT nói
riêng và của thành phố nói chung. Để đạt được những kết quả nêu trên phải kể đến các nhân tố sau:
- Thứ nhất, thành phố đã tích cực, chủ động cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp ngày càng hiện đại, đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng
các khu, cụm công nghiệp tạo ra cơ sở vật chất, mặt bằng kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngồi. Ngồi ra, chúng ta còn khơng ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ lao
động đã được đào tạo một cách bài bản có trình độ cao để cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.
- Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động XTĐT để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng với việc tích cực sử dụng các cơng cụ xúc tiến nhằm quảng bá hình ảnh của thành phố,
vận động đầu tư cũng như hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Có những đổi mới tích cực trong phương hướng, chiến lược tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư.
- Thứ ba, xây dựng được một đội ngũ chuyên viên xúc tiến nhiệt tình và thực sự yêu nghề với năng lực và chất lượng cao có trình độ từ cử nhân trở lên hầu hết đã
được cử đi học tập và học hỏi tại nước ngoài đáp ứng được yêu cầu đặt ra của công việc.
- Thứ tư, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi. Trên cơ sở đó, xây dựng cho mình
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
66
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
những bước đi, kế hoạch phù hợp với điều kiên hoàn cảnh cũng như mục tiêu cụ thể của thành phố.
- Thứ năm, chủ động hội nhập có hiệu quả, ln tn thủ nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về đầu tư nước ngoài và
hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3.2 Một số hạn chế trong công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.2.1 Một số hạn chế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân làm lên thành công của hoạt động XTĐT

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×