1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Một số hạn chế.

Một số hạn chế.

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
những bước đi, kế hoạch phù hợp với điều kiên hoàn cảnh cũng như mục tiêu cụ thể của thành phố.
- Thứ năm, chủ động hội nhập có hiệu quả, ln tn thủ nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về đầu tư nước ngoài và
hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3.2 Một số hạn chế trong công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.2.1 Một số hạn chế.


Bên cạnh những thành cơng đáng khích lệ, cơng tác XTĐT của thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục. Cụ thể như sau:
- Thứ nhất, chiến lược XTĐT của thành phố mặc dù đã có nhiều bổ sung, chỉnh sửa kịp thời nhưng vẫn khơng tránh khỏi những thiếu sót. Nội dung chiến lược
còn chung chung, chưa có sự thay đổi linh hoạt theo kịp tình hình thực tế của thành phố. Kế hoạch nêu ra còn một số điểm chưa cụ thể như: tổ chức các đoàn xúc tiến tới
các nước nào, dự trù kinh phí là bao nhiêu, diễn ra vào thời gian dự kiến nào…
- Thứ hai, trong việc tạo dựng các mối quan hệ đối tác hiệu quả, sự phối hợp của các ban, ngành cũng như các cơ quan xúc tiến tại các địa phương trong việc
chuẩn bị thông tin cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến môi trường đầu tư, mặt bằng, thị trường, lao động, chi phí đầu vào… khi các nhà đầu tư yêu cầu chưa
được đáp ứng kịp thời và còn thiếu chuẩn xác. Ngồi ra, việc duy trì mối quan hệ thường xuyên với các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố và sử dụng hình ảnh các nhà
đầu tư đã đầu tư thành công trên địa bàn thành phố để thu hút các nhà đầu tư khác chưa được quan tâm đúng mức.
- Thứ ba, trong hoạt động xây dựng hình ảnh và vận động đầu tư mặc dù các công cụ xúc tiến được sử dụng khá phong phú, đa dạng nhưng vẫn chưa thực sự
chuyên nghiệp, hấp dẫn các nhà đầu tư. Hạn chế này được biểu hiện cụ thể qua các điểm sau:
• Thứ nhất, ngôn ngữ trong các công cụ tuyên truyền chủ yếu là tiếng Việt và
tiếng Anh, trong khi đó một bộ phận lớn các nhà đầu tư đến từ các nước và vùng lãnh thổ nói tiếng Trung, Nhật, Hàn…Tài liệu, tờ rơi; các băng, đĩa
CD về Hải Phòng chưa được cập nhật thường xuyên, thông tin đến các nhà
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
67
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
đầu tư còn chậm, khơng cung cấp thơng tin một cách kịp thời, nhanh chóng, chưa xây dựng được hình ảnh của thành phố xứng đáng với khẩu
hiệu: “ Hải Phòng - Điểm đến của các nhà đầu tư”.
• Thứ hai, các thơng tin được đưa ra trong cơng cụ XTĐT đơi khi còn mang
tính chung chung, chưa cụ thể. Một số thông tin cần thiết cho nhà đầu tư thì chưa được đề cập hoặc ở mức độ sơ sài gây khó khăn cho nhà đầu tư trong
việc thu thập thơng tin.
• Thứ ba, trang web hoạt động chưa phát huy hết hiệu quả như một công cụ
tra cứu thông tin hữu dụng và tiện lợi, các thơng tin có khi đã rất lạc hậu, không theo sát thực tế bài viết từ những năm 2007 điều đó gây trở ngại
rất lớn cho các nhà đầu tư khi tiến hành tìm hiểu mơi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi nhịp sống ngày
càng trở lên gấp gáp, từng giờ từng phút đều vô cùng quý giá thì việc cập nhật thơng tin chính xác và nhanh chóng lại càng là một đòi hỏi bức thiết
hơn bao giờ hết. Nó giúp các nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra các quyết định đầu tư, giảm bớt các chi phí để tìm kiếm thơng tin đồng thời giảm bớt các
thiệt hại do thơng tin khơng hồn hảo gây ra.
• Thứ tư, trong số các đồn xúc tiến đã được tổ chức, một số đoàn xúc tiến
đầu tư của thành phố chưa thực sự mang lại hiệu quả cao gây lãng phí ngân sách; việc xác định các thị trường mục tiêu, các cơng ty có tiềm lực kinh tế
cũng như công nghệ hiện đại để thu hút đầu tư vào Hải Phòng nhằm khai thác lợi thế của thành phố về cảng biển chưa được chú trọng. Trong khi đó,
việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi FDI còn chung chung, thơng tin chưa thuyết phục các nhà đầu tư, các đối tác là doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố chưa thực sự tham gia vào quá trình xúc tiến đầu tư.
• Thứ năm, các cuộc hội thảo, triển lãm còn mang tính hình thức, chưa thực
sự chuyên nghiệp, thu hút chưa nhiều các nhà đầu tư quan tâm đến thành phố tham dự, danh mục khách mời trong một số cuộc hội thảo chưa được
chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến việc bỏ sót một số nhà đầu tư tiềm năng. Ví dụ cuộc hội thảo về “tiềm năng đầu tư của thành phố Hải Phòng” được tổ
chức năm 2008 tại Đà Nẵng, do khâu chuân bị chưa thực sự tốt đã dẫn đến việc một số nhà đầu tư tiềm năng không được mời tới dự, danh sách khách
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
68
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
mời chỉ được lên cách đó khơng lâu gây khó khăn trong cơng tác gửi giấy mời cũng như thông báo cho các nhà đầu tư. Do đó, nhiều nhà đầu tư
khơng có sự chuẩn bị trước trong khâu sắp xếp thời gian để đến tham dự hội thảo.
• Thứ sáu, thành phố chưa thu hút được nhiều các tập đồn, cơng ty lớn có
tiềm lực, cơng nghệ cao trên thế giới và chưa có chiến lược tiếp cận, vận động đầu tư cụ thể đối với các nhà đầu tư này.
- Thứ tư, quá trình tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư sau khi được cấp phép còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đặc biệt là tình trạng thiếu sự phối hợp giữa các Sở, ban
ngành liên quan với cơ quan XTĐT, gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, triển khai dự án do đó dễ gây nản lòng và mất niềm tin
của các nhà đầu tư. Một nhân viên trong cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng ơng Nguyễn Hồng Long nói:” Sự thiếu hợp tác với cơ quan XTĐT của một số
Sở, ban ngành gây khó khăn rất lớn cho chúng tơi trong q trình hỗ trợ các nhà đầu tư. Ví dụ như ban đầu cơ quan XTĐT đã tạo điều kiện rất thuận lợi
cho các nhà đầu tư trong quá trình cấp phép đầu tư, tiếp đón họ với thái độ nhiệt tình khiến họ cảm thấy rất tin tưởng và hài lòng. Tuy nhiên trong q
trình triển khai dựa án, giấp phép đầu tư thơi chưa đủ, họ cần có sự phối hợp của các cơ quan khác như sở Lao động- thương binh xã hội trong vấn đề cấp
giấy phép sử dụng lao động… Khi đến các cơ quan này, họ gặp khó khăn bởi thủ tục khiến họ thấy nản lòng và nếu như họ mới chỉ bỏ một số tiền nhỏ vào
dự án. Họ có thể từ bỏ cơ hội đầu tư và tìm kiếm một cơ hội đầu tư tại một địa phương khác. Và những nỗ lực trước đó của cơ quan XTĐT coi như con số
khơng. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của thành phố”.
- Thứ năm, một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng lớn làm giảm hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư như: cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố chưa được đầu tư
đồng bộ, việc công khai quy hoạch đất cho các dự án chưa được làm tốt dẫn đến công tác giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt
là việc chuẩn bị mặt bằng sẵn sàng cho nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư sau khi tìm hiểu cơ hội đầu tư và thăm địa điểm đã quyết định chuyển địa điểm đầu tư
sang địa phương khác do mặt bằng chưa sẵn sàng; thủ tục hành chính còn nhiều phức tạp nhất là khâu thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thuế…
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
69
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
Tóm lại, cơng tác xúc tiến đầu tư của thành phố trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả đáng khích lệ; nhưng bên cạnh đó còn bộc lộ
một số khiếm khuyết cần được khắc phục. Công tác xúc tiến đầu tư của thành phố trong thời gian tới cần phải tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, chuyên
nghiệp, đồng bộ từ khâu tuyên truyền cho tới việc xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết các khó khăn, vướng mắc
của doanh nghiệp, cơng khai, minh bạch quy hoạch cho các dự án, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng... mới tạo ra một sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư đến tìm hiểu, quyết định
đầu tư, kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố.

3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số hạn chế.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×