1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Vai trò của việc làm bền vững đối với phát triển kinh tế xã hội.

Vai trò của việc làm bền vững đối với phát triển kinh tế xã hội.

Tải bản đầy đủ - 91trang

chậm, nạn quan liêu, tham nhũng vẫn còn nhiều và ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện.
- Sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề nóng hiện nay và là một trở ngại gây thiệt hại không chỉ doanh nghiệp nước ngồi mà cả doanh nghiệp trong nước. Tình
trạng chiếm dụng thương hiệu, làm nhái sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, tranh chấp bản quyền...
Theo nhận định của Cục Sở hữu trí tuệ, trong suốt một năm qua, kể từ thời điểm kết thúc đàm phán, Việt Nam không ngừng nỗ lực để đưa hệ thống sở
hữu trí tuệ của Việt Nam đến chỗ hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, cụ thể ở các hoạt động hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp
luật. Đến nay, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã hầu như đạt được chuẩn mực quốc tế, thậm chí còn được các chuyên gia Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới đánh giá là một hệ thống bảo hộ tiên tiến, nhưng vẫn còn một số điểm cần được bổ khuyết.
- Tình trạng nhập siêu ở mức hai con số; Cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống đường giao thông , cảng, điện… trở nên quá tải; Thiếu lao động trình
độ cao trong hầu hết các ngành đặc biệt là trong lĩnh vực cơng nghệ cao, dịch vụ… đang kìm hãm q trình chuyển dịch cơ cấu.

2. Vai trò của việc làm bền vững đối với phát triển kinh tế xã hội.


Với những nội dung đã trình bày ở phần đầu, việc làm bền vững đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh
tế xã hội: - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng,
nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế.
- Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. - Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực của bộ máy nhà nước
đáp ứng yêu cầu phát triển
III KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG.
1. Kinh nghiệm của Singapore. 1.1. Thúc đẩy tính linh hoạt của thị trường lao động.
- Thay đổi Luật lao động cho phù hợp. Pháp luật lao động cần được rà soát thường xuyên để đảm bảo rằng các điều luật đáp ứng được nhu cầu của
chủ sử dụng lao động và người lao động và nhu cầu của nền kinh tế trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.
Điều luật được sửa đổi quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động và người lao động trong công ty tiến hành tái cấu trúc và đưa ra cơ
chế để giải quyết tranh chấp. Một trong những nguyên tắc quan trọng của luật sửa đổi là đảm bảo
tính liên tục của việc làm cho những người lao động bị thuyên chuyển. - Thực hiện hệ thống trả lương linh hoạt và dựa vào hiệu quả SXKD.
1.2. Tăng cường khả năng có việc làm thơng qua nâng cao tay nghề và phát triển lực lượng lao động.
- Tổ chức các hoạt động ở cấp quốc gia về phát triển kỹ năng tay nghề cho lực lượng lao động nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các ngành cơng
nghiệp duy trì được khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới. Lao động có tay nghề có thể tìm được việc dễ dàng hơn, và nhờ đó họ có chất lượng cuộc
sống tốt hơn.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề, WDV đã ban hành khung tiêu chuẩn quốc gia về trình độ và kỹ năng vào tháng 112005, gọi tắt
là hệ thống trình độ tay nghề quốc gia Singapore. Hệ thống này đặt ra một lộ trình rõ ràng về đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lao động nhằm nâng cao
năng lực và tay nghề cho họ, và đưa ra những hướng dẫn các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp làm thế nào để nâng cao trình độ tay nghề cho người
lao động. Với cách tiếp cận theo ngành, người lao động có thể có được những kỹ năng công nghiệp và kỹ năng tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc.
- Nhằm xây dựng năng lực cho lực luợng lao động, cơ quan WDV cũng đã đưa ra những sáng kiến cụ thể cho từng ngành ví dụ như chương trình ” vị
trí và đào tạo” nhằm lấp các chỗ trống về tay nghề. Chương trình này được thực hiện ở các ngành cơng nghiệp có quy mơ lớn như thực phẩm và đồ uống,
hàng khơng vũ trụ, dệt và chế biến hố chất. Những chương trình này giúp đào tạo và tạo ra lực lượng lao động địa phương có năng lực sẵn sàng cho
người sủ dụng lao động khi cần thiết. - Ngồi việc giúp đỡ người lao động có việc làm, tổ chức phát triển tay
nghề đào tạo còn tạo điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm cho những người tìm việc qua mạng lưới Liên kết nghề nghiệp Distributed careerLink Network.
Mạng lưới này được thành lập với sự tham gia của 13 thành viên của Singapore.

1.3. Quan hệ công nghiệp hài hoà và quan hệ đối tác ba bên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của việc làm bền vững đối với phát triển kinh tế xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×