1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Kinh nghiệm của Hồng Công.

Kinh nghiệm của Hồng Công.

Tải bản đầy đủ - 91trang

1.5. Tăng cường An ninh thu nhập và khả năng có việc làm suốt đời cho người lao động Singapore.
- Chế độ hưu trí phù hợp. Để đảm bảo cho mọi người dân Singapore có đủ tiền tiết kiệm cho các nhu cầu về hưu trí, nhà ở và chăm sóc sức khoẻ,
Chính phủ Singapore đã thành lập Quỹ tiết kiệm trung ương Central provident Fund. Hệ thống này đảm bảo rằng mỗi người lao động phải tích
luỹ thu nhập hàng tháng trong thời gian đi làm và những tiết kiệm này có thể sử dụng để mua nhà, chăm sóc y tế và những nhu cầu tuổi già, đặc biệt là hưu
trí. - Hỗ trợ người lao động thu nhập thấp thông qua “ bồi dưỡng việc làm”.
Khoản hỗ trợ được thực hiện trong 6 lĩnh vực chính: 1 hỗ trợ cơng việc thơng qua ưu đãi về tiền cho những người lao động và hỗ trợ mua nhà một lần
cho người mua lần đầu tiên; 2 hỗ trợ xã hội để người lao động có thể đi làm việc; 3 nâng cao tay nghề để đi tìm việc làm tốt hơn thơng qua các chương
trình đào tạo nghề phù hợp và dễ tiếp cận;4 Mở rộng cơ hội việc làm và sắp xếp lại các việc làm hiện có thơng qua tự động hố, đẩy mạnh hình ảnh cơng
việc, xác định lại quy mơ trách nhiệm công việc và tiêu chuẩn nghề;5 Xây dựng niềm tin và hy vọng vào tương lai thông qua các chương trình giáo dục
chi phí thấp, hỗ trợ thanh niên khơng đi học để họ có được năng lực và khả năng có việc làm;6 Chia sẻ với Uỷ ban quốc gia thơng qua việc chia sẻ ngân
sách còn dư của chính phủ và mọi người dân Singapore nhằm đem lại phúc lợi tốt hơn cho gia đình có thu nhập thấp.

2. Kinh nghiệm của Hồng Công.


- Hồng Công áp dụng Công ước quốc tế số 2 về Thất nghiệp, Công ước số 122 về Chính sách việc làm và Cơng ước số 142 về Phát triển nguồn nhân
lực mà không có bất kỳ một điều chỉnh nào.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Chính sách cốt lõi của chính quyền Hồng Công trong một thời gian dài là thúc đẩy việc làm đầy đủ, năng suất và người lao động có thể tự do lựa
chọn việc làm. - Chính sách việc làm là phát triển lực lượng lao dộng được đào tạo
chun mơn, có động lực rõ rệt và có khả năng thích nghi cao. Việc đầu tư vào nguồn nhân lực, tài sản giá trị nhất của Hồng Công là một trong những ưu
tiên hàng đầu của Chính phủ. Thơng qua việc làm giàu kiến thức và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động, người dân có thể có được việc làm bền vững
và năng suất. - Dịch vụ việc làm: Trong ấn phẩm của ILO “Dịch vụ việc làm công
trong một thị trường lao động đang chuyển đổi”, các chức năng chính của dịch vụ việc làm này là:
+ Mơi giới việc làm q trình sắp xếp để người tìm việc có được việc làm và người sử dụng lao động lấp được việc làm trống.
+ Cung cấp thông tin thị trường lao động. + Quản lý các chương trình điều tiết thị trường lao động.
+ Quản lý vấn đề bảo hiểm thất nghiệp. Dịch vụ việc làm công được coi là một lối vào quan trọng để giúp
người thất nghiệp đi theo đúng hướng thị trường lao động và các chương trình hỗ trợ khác.
Trong Bộ Lao động, PES được cung cấp thông qua 5 bộ phận sau: + Ban dịch vụ việc làm.
+ Ban thông tin và xúc tiến việc làm. + Ban việc làm thanh niên.
+ Ban bố trí việc làm đặc biệt: hỗ trợ bố trí cơng việc cho người tàn tật.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Nhằm đối phó với những thách thức về thất nghiệp. Họ đã đưa ra hàng loạt các chưong trình giúp người yếu thế để họ tham gia vào thị trưòng lao
động. Các biện pháp đó là: + Bắt đầu tiến hành tin học hoá tất cả các Trung tâm việc làm, bao gồm
việc thiết lập một hệ thống máy tính. + Đưa ra chương trình xúc tiến thông tin việc làm để tăng cường quan hệ
với người sủ dụng lao động và tiếp cận các việc làm đang trống. + Thiết lập trung tâm dịch vụ việc làm qua điện thoại.
+ Tái tăng cường và lồng ghép trung tâm việc làm vào các hoạt động của các ban Quan hệ lao động để cung cấp dịch vụ một cửa cho người tìm việc.
+ Xúc tiến trang web dịch vụ việc làm tương hỗ IES. +Phát động chương trình bồi dưỡng kiến thức trước khi vào nghề cho
thanh niên. + Thiết lập siêu liên kết giữa IES với các trang web việc làm khác và để
các cơ sở việc làm tư nhân đăng tin tuyển dụng lên IES. + Lập kế hoạch Đào tạo và Kinh nghiệm làm việc cho thanh niên.
+ Phát động chương trình việc làm cho người trung niên + Cơ chế phối hợp xét xử về việc làm.
- Chương trình việc làm dành cho một số nhóm đối tượng khác. + Chương trình đào tạo kiến thức trước khi làm việc cho thanh niên.
Khoá đào tạo được chia làm 4 phần riêng biệt: + Khố 1: Đào tạo khả năng lãnh đạo, tính kỷ luật và kỹ năng làm việc
theo nhóm. + Khố 2: Tìm hiểu về cơng việc và kỹ năng làm việc với nhiều người.
+ Khố 3: Sử dụng vi tính ở mức độ sơtrung cấp. + Khoá 4: Các kỹ năng của một công việc cụ thể.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
+ Việc làm cho thanh niên và kế hoạch đào tạo: cải thiện khả năng làm việc cho thanh niên trong độ tuổi 15-24 sau khi đã kết thúc việc học tập ở
mức độ thấp thông qua cung cấp cho họ những kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong thời gian đào tạo trực tiếp qua công việc từ 6-12 tháng.
Qua chương trình này, học viên thực tập được đào tạo về nghề nghiệp và được cung cấp các kỹ năng thông qua làm việc trực tiếp dưới sự hướng dẫn
của những người có kinh nghiệm do người chủ sử dụng lao động chỉ định. + Chương trình việc làm cho trung niên: Bộ Lao động dã áp dụng hàng
loạt các biện pháp tiên phong nhằm hỗ trợ người có tuổi tìm việc làm. Các biện pháp này bao gồm việc cung cấp dịch vụ ưu tiên cho những người tìm
việc từ 50 tuổi trở lên hoặc các dịch vụ cá nhân, ngoài ra Bộ Lao động cũng trtiển khai Chương trình thí điểm sử dụng lại lao động là đối tượng trung niên.
Chương trình EPM có mục tiêu ỗ trợ các đối tượng thất nghiệp trên dưới 40 tuổi và đảm bảo việc làm thông qua việc cấp kinh phí trợ cấp đào tạo
nhằm khuyến khích người sử dụng lao động tuyển những lao động trên toàn thời gian và đào tạo họ trên cơ sở vừa học vừa làm.
+ Chưong trình thử việc WTS: nhằm tăng cường khả năng có việc làm cho người tìm việc có khó khăn đặc biệt trong tìm kiếm việc làm. Đối tượng
này bao gồm những người đã đăng ký với Bộ Lao động trong một thời gian dài nhưng vẫn thất nghiệp và những người liên tiếp trượt vòng phỏng vấn xin
việc. Những người tham gia chương trình được đưa vào làm những công
việc thực sự do các tổ chức tham gia bố trí trong một thời gian thử việc là một tháng. Trong suốt giai đoạn này, sẽ khơng có quan hệ lao động giữa ngưòi
tham gia và tổ chức này. Các tổ chức đựoc khuyến khích để tuyển dụng những người đã tham gia chương trình sau khi họ kết thúc tốt đẹp giai đoạn
thử việc.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Như vậy Chương trình PES với các dịch vụ hỗ trợ của nhiều NGOs đã hội đủ 6 yếu tố của một chính sách thị trường lao động tích cực:
+ Thiết lập mối liên kết xã hội. + Trợ cấp bố trí việc làm.
+ Đào tạo nghề. + Hỗ trợ tìm việc làm.
+ Thúc dẩy việc làm trong doanh nghiệp, tự tạo việc làm. + Giới thiệu các biện pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế.

3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kinh nghiệm của Hồng Công.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×