1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Chính sách về phát triển thị trường lao động.

Chính sách về phát triển thị trường lao động.

Tải bản đầy đủ - 91trang

thôn, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, góp phần thúc đẩy chuyển dich cơ cấu lao động, thực hiện công bằng xã hội trong dạy nghề.
Như vậy, đến nay tất cả các địa phương đều đã có trường dạy nghề; hệ thống các truờng dạy nghề quân đội và ở một số ngành kinh tế như đóng tàu,
gốm sử, xi măng phát triển mạnh; số lượng cơ sở dạy nghê ngồi cơng lập tăng mạnh; mạng lưới trung tâm dạy nghề cấp huyện từng bước đáp ứng được
nhu cầu học nghề của lao động nơng thơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm và xố đói giảm nghèo.
Về nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Chất lượng dạy nghề trong những năm qua đã có bước chuyển dịch tích cực nhằm gắn kết hiệu quả hơn với quá trình giải quyết việc làm. Tuy nhiên
nhìn chung chất lượng dạy nghề còn chưa sát với nhu cầu thực tế và chưa thể dáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

2.2. Chính sách về phát triển thị trường lao động.


Có thể nói, hiện tại thị trường lao động ở Việt Nam còn ở trong giai đoạn hình thành nên còn nhiều khuyết tật kém phát triển, bị chia cắt khá
mạnh giữa các khu vực và theo lãnh thổ, thiếu khuôn khổ pháp lý…. Chính sách việc làm thúc đẩy mạnh phát triển thị trường lao động trong các khu vực
phi nông nghiệp cơng nghiệp-xây dựng và dịch vụ, còn đối với khu vực nơng-lâm-ngư kết quả tác động còn rất hạn chế. Với hình thức kinh tế hộ gia
đình quy mơ nhỏ còn rất phổ biến. Trong tổng số người có việc làm, thì tỷ lệ làm th nơng-lâm-ngư nghiệp chỉ chiếm khoảng 8, tỷ lệ làm thuê phi nông
nghiệp là 25, còn lại 67 là tự làm, đồng thời mức độ phát triển thị trường lao động, tính theo tỷ lệ người làm công ăn lương, khác nhau khá nhiều giữa
các vùng và địa phương. Để đẩy nhanh sự phát triển của thị trường lao động, thời gian qua Chính phủ đã có nhiều biện pháp thúc đẩy các thể chế, ban hành
các công cụ và tăng cường hoạt động của thị trường lao động:
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Dịch vụ việc làm.
Đến năm 2007, trên phạm vi cả nước có hơn 200 Trung tâm giới thiệu việc làm và trên 3000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giới
thiệu việc làm. Số lượng và chủng loại các loại dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm do các Trung tâm và doanh nghiệp thực hiện khá lớn và đa dạng. Tuy
nhiên, chất lượng dịch vụ việc làm vẫn được đánh giá là chưa cao và chưa hiệu quả, do thiếu thông tin về thị trường lao động, thiếu mối liên kết chặt chẽ
với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.
Hội chợ việc làm.
Cùng với hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp dịch vụ việc làm, một loại hình cơng cụ của thị trường lao động được
tổ chức và hoạt động có hiệu quả là Hội chợ việc làm. Kể từ năm 2001 đến nay đã có hơn 100 Hội chợ việc làm được tổ chức ở nhiều địa phương trên cả
nước. Ngoài hội chợ việc làm tổng hợp, nhiều Hội chợ việc làm chuyên ngành và dành riêng cho từng nhóm đối tượng đã được tổ chức. Tại các Hội chợ,
hàng vạn người đã được tư vấn về đào tạo nghề và được giới thiệu việc làm và tìm kiếm được việc làm.
Hình thành trung tâm thơng tin việc làm.
Các trung tâm thông tin việc làm, các trang Web người tìm việc, việc tìm người, các trang báo giới thiệu việc làm đang được hình thành ngày một
nhiều và đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển của thị trường lao động. Một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ dự án thúc đẩy phát triển thị trường
lao động, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về việc làm và thị trươờng lao động đã được tổ chức thí điểm và hoạt động có hiệu quả ở một số địa
phương. Tuy nhiên, mới chỉ thực hiện được việc thu thập và công bố thông tin về cầu lao động, mà chưa cung cấp được thông tin về cung lao động. Trong
những năm tới, số lượng lao động tham gia vào thị trường lao động sẽ tiếp tục
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
tăng và thị trường lao động ngày càng đa dạng hơn. Vì vậy cần có những quy định cụ thể hướng dẫn và điều tiết kịp thời các hoạt động của thị trường lao
động nhằm tăng hiệu quả cung - cầu lao động, cũng như bảo vệ quyền lợi, xác định rõ trách nhiệm của những bên tham gia vào thị trường lao động. Quản lý
tốt thị trường lao động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình sắp xếp việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tính cơ động, linh hoạt của lực lượng lao
động, cũng như ngăn chặn và khắc phục nhiều hậu quả kinh tế - xã hội khác.

2.3. Chính sách về mơi trường và điều kiện lao động.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách về phát triển thị trường lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×