1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Trung Quốc ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ

Trung Quốc ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ

Tải bản đầy đủ - 114trang

III. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ.

1. Trung Quốc


Những kinh nghiệm của các Trung Quốc đã cho thấy một trong những nguyên nhân quan trọng để tạo ra sự thành công trong phát triển công nghiệp
ở nước này là họ đã đẩy mạnh quá trình đầu tư phát triển công nghiệp vùng và trong tất cả nền kinh tế nói chung.
Trong giai đoạn đầu, sự phát triển kinh tế giữa các vùng không cân đối . Thời kỳ cải cách, mở cửa, Trung Quốc đã thực hiện Chính sách có thể ảnh
hưởng và lơi kéo tồn bộ nền kinh tế quốc dân, cho phép một số vùng có điều kiện giàu lên trước, do đó xuất hiện tình trạng khơng cân đối, khơng cân
bằng giữa các vùng, nhất là chênh lệch Đơng - Tây. Vì vậy, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng, trong giai đoạn đầu cần phải thi hành một loạt biện
pháp để thu hẹp chênh lệch giữa các vùng. Khi nền kinh tế đã có bước phát triển mạnh, cùng với việc đề xướng cho
phép một số vùng được giàu lên trước cần nhấn mạnh vùng giàu trước phải giúp đỡ vùng giàu sau đi theo con đường cùng nhau giàu có. Kinh nghiệm
của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư phát triển vùng là : - Nhanh chóng thúc đẩy hoạt động Đông - Tây, miền Đông cần đưa
những hạng mục tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất để chi viện cho miền Tây. Còn miền Tây cũng láy những điều kiện tốt nhất để phối hợp với sự
chi viện của miền Đông, hai miền phải hợp tác với nhau. - MiềnTây phải tập trung nguồn vốn có hạn, lựa chọn chính xác các
ngành nghề chủ đạo để phát triển, xây dựng các điểm tăng trưởng kinh tế.
Gần đây, Đảng và chính phủ Trung Quốc đã có những chính sách và biện pháp thể hiện sự quan tâm đồng đều giữa tất cả các vùng phát triển kinh tế,
coi đây là một trọng điểm của công tác kinh tế, là một chiến lược lớn, một suy tính lớn trong sự phát triển của toàn quốc
29
Vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp tại các vùng của Trung Quốc có nhiều thành cơng. Từ q trình đầu tư phát triển cơng nghiệp của Trung Quốc
chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích cho Việt Nam trong thời gian tới như sau:
Một là, trong các vùng, nước này đều khích lệ tối đa truyền thống tiết kiệm của người dân Á Đông để nâng cao tỷ lệ tiết kiệm của cộng đồng dân
cư. Hai là, chính phủ nước này đều cố gắng tiết kiệm các khoản chi không
cần thiết để ưu tiên tập trung vốn cho phát triển cơng nghiệp. Ba là, chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế được
những ưu đãi về vay vốn để thực hiện các chiến lược phát triển công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu chế xuất đã có tác dụng như đầu tàu kéo
các vùng khác phát triển. Bốn là, nước này đều ưu tiên phát triển giáo dục để từ đó nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực. Họ coi trọng việc khai thác hiệu quả nguồn nhân lực , là chìa khóa để thực hiện thành cơng sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại đất
nước. Điều đặc biệt là họ coi tài nguyên trí tuệ con người là vô hạn nhằm khôi phục sự hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên.
Năm là, nước này đều đề cao vai trò của chính phủ trong việc tạo ra môi trường pháp lý và những công cụ cần thiết để điều chỉnh, dẫn dắt các doanh
nghiệp đầu tư theo chiến lược phát triểt kinh tế chung của đất nước. Sáu là, hoạt động của hệ thống ngân hàng và các trung gian tài chính khá
nhanh nhạy và hữu hiệu trong q trình tích tụ và tập trung vốn. Bảy là, họ khích lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn bỏ vốn đầu
tư, tái đầu tư lợi nhuận, coi sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như là động lực thôi thúc nền kinh tế tăng trưởng.
Tám là, họ sẵn sàng ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp mới, tìm mọi cách khích lệ các doanh nghiệp dành lấy đỉnh cao
trong lĩnh vực mới mẻ đó.
30
Chín là, chính sách tự do hố thương mại và hướng nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới đã giúp cho họ giành lấy thị trường
mới, tạo đà cho nền công nghiệp phát triển. Mười là, họ biết cân đối một cách hữu hiệu giữa luồng vốn đầu tư trong
nước với luồng vốn đầu tư nước ngoài.

2. Nhật Bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trung Quốc ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×