1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Vốn là gì?

Vốn là gì?

Tải bản đầy đủ - 53trang

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP


1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Vốn là một phạm trù kinh tế, điều kiện tiên quyết cho bất cứ doanh nghiệp , nghành nghề kỹ thuật, kinh tế ,dịch vụ nào trong nền kinh tế. Để tiến hành được hoạt động sản xuất
kinh doanh, doanh nghiệp phải nắm giữ được lượng vốn nào đó.
1.1.1 Vốn là gì?
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động
kinh doanh với mục tiêu chung và quan trọng nhất đối với doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Q trình kinh doanh của doanh nghiệp phải luôn gắn liền với sự hoạt động của đồng vốn. Để
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thực sự có hiệu quả thì điều đầu tiên mà các doanh nghiệp quan tâm và nghĩ đến là làm thế nào để có đủ vốn và sử dụng nó như
thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất. Vậy vốn là gì? Như vậy, theo quan điểm của K.Marx, vốn tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư,
là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa này mang một tầm khái quát lớn, nhưng do bị hạn chế bởi những điều kiện lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ có khu vực sản
xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các nhà khoa học đại diện cho các trường phái khác nhau đã bổ sung các yếu tố mới cũng
được coi là vốn. Nổi bật nhất là Paul.A.Samuelson_ Nhà kinh tế học trường phái tân cổ điển đã kế thừa các quan niệm của phái cổ điển đã phân chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản
xuất thành 3 bộ phận là đất đai, lao động và vốn . Trong đó đất đai và lao động là các yều tố đầu tiên sơ khai, và vốn, hàng hóa là các yếu tố kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh.
Trong cuốn “Kinh tế học” của David Begg đã bổ sung thêm: “Vốn được phân chia theo hai hình thái là vốn hiện vật và vốn tài chính”. Như vậy, ông đã đồng nhất vốn với tài
sản của doanh nghiệp.Trong đó: Vốn hiện vật: Là các hàng hố dự trữ đã sản xuất mà sử dụng để sản xuất ra các hàng
hố khác. Vốn tài chính: Là tiền và tài sản trên giấy của doanh nghiệp.
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
3
Vốn của doanh nghiệp dùng vào hai mục đích: thứ nhất dùng cho các hoạt động và khai thác đảm bào cho các hoạt dộng hàng ngày của doanh nghiệp, trả tiền cho người cung
ứng, thanh tốn tiền lương, nộp phí, lệ phí, đóng góp cho xã hội vv…; thứ hai dùng để đầu tư trung và dài hạn tiếp tục sản xuất, đầu tư mở rộng theo chiều rộng và chiều sâu .
Ngoài ra, có nhiều quan niệm khác về vốn nhưng đều có thể khái quát lại trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh hình thái biểu hiện như sau:
T...... H TLLD, TLSX ....... SX ....... H’......T’ Như vậy, muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào cũng cần
phải có một lượng vốn nhất định. Trong nền kinh tế thị trường, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới mọi khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Nhưng tiền khơng phải là vốn. Nó chỉ trở thành vốn khi có đủ các điều kiện sau:
Thứ nhất: Tiền phải đại diện cho một lượng giá trị tài sản hữu hình hoặc vơ hình hay
nói cách khác, tiền phải được đảm bảo bằng một lượng hàng hố có thực máy móc, nhà xưởng, bằng phát minh, tài sản trí tuệ khác ….
Thứ hai: Tiền phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định. Doanh nghiệp
muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có được lượng tiền đủ lớn đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu mua sắm trang thiết bị máy móc, thuê nhà xưởng….
Muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp khơng chỉ dựa vào tiềm năng về vốn của mình, mà phải
tìm cách thu hút vốn từ nhiều nguồn khác như phát cổ phiếu, góp vốn liên doanh liên kết...
Thứ ba: Khi có đủ một lượng nhất định thì tiền phải ln vận động để sinh lời: tiền
chỉ là một dạng tiềm năng của vốn thơng qua q trình sản xuất kinh doanh lượng tiền ban đầu tăng lên. Trong quá trình vận động vốn khơng ngừng thay đổi hình thái biểu hiện nhưng
bắt đầu hay kết thúc của vòng tuần hồn này ln là biểu hiện dưới dạng tiền. Từ những vấn đề trên ta rút ra vốn có các đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất: Vốn là hàng hoá đặc biệt:
- Vốn là hàng hố vì nó bao hàm giá trị và giá trị sử dụng. + Về mặt giá trị: giá trị của vốn được thể hiện ở chi phí mà ta bỏ ra để có được nó.
+ Về mặt giá trị sử dụng thể hiện ở việc ta sử dụng vốn để đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh như mua máy móc, thiết bị vật tư, hàng hố...
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
4
- Vốn là hàng hố đặc biệt vì có sự tách biệt rõ ràng giữa quyền sử dụng và quyền sở hữu nó. Khi mua các hàng hóa khác quyền sử dụng và quyền sở hữu không tách rời nhau
nhưng với vốn ta có thể vay mượn khi đó chỉ có quyền sử dung mà khơng có quyền sở hữu. Tính đặc biệt của vốn còn thể hiện ở chỗ: Nó khơng bị khấu hao trong q trình sử
dụng mà còn có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn bản thân nó, có khả năng sinh lời. Chính vì vậy, giá trị của nó phụ thuộc vào lợi ích cận biên của của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy
nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao sử dụng tối đa hiệu quả của vốn để đem lại một giá trị thặng dư tối đa, đủ chi trả cho chi phí đã bỏ ra mua nó nhằm đạt hiệu quả lớn nhất.
Thứ hai: Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định chứ khơng thể có đồng vốn vơ
chủ. Tuỳ theo hình thức đầu tư mà người sở hữu và người sử dụng vốn có thể đồng nhất hay
độc lập. Song, trường hợp nào đi chăng nữa, người sở hữu vốn vẫn được ưu tiên đảm bảo quyền lợi và quyền sở hữu vốn của mình.
Thứ ba: Vốn phải luôn luôn vận động sinh lời. Một đồng hôm nay có giá trị hơn giá
trị đồng tiền ngày hơm sau, do giá trị của đồng tiền chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: đầu tư, rủi ro, lạm phát, chính trị...
Thứ tư: Vốn phải được tích tụ tập trung đến một lượng nhất định mới có thể phát
huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn khởi sự thì phải có một lượng vốn pháp định đủ lớn.
Muốn kinh doanh tốt thì doanh nghiệp phải tìm cách gom tiền thành món để có thể đầu tư vào phương án sản xuất của mình.
Trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp quản lý vốn kinh doanh và sử dụng vốn kinh doanh có hiêu quả là nội dung quan trọng nhất, có tính chất
quyết định đến mức độ tăng trưởng hay suy thoái của doanh nghiệp. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ta vần phải nắm được vốn có những loại nào, đặc biệt vận
động của nó ra sao...

1.1.2 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vốn là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×