1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
- Về vốn lưu động

- Về vốn lưu động

Tải bản đầy đủ - 53trang

nguồn vốn này. Công ty quy định rõ trách nhiệm vật chất đối với từng cá nhân, phòng ban trong việc sử dụng tài sản của mình, đảm bảo tài sản được sử dụng đúng mục đích có hiệu
quả tránh thất thốt khơng đáng có.. Thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn : bán phàn góp vốn tại các cơng ty cổ
phần thủy điện DắcĐrinh ; Sắt Thạch Khê ; Nhiệt điện Sơn Trạch ; Sông Đà đất vàng, Sông Đà Trường sơn... để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD. Tỷ suất lợi nhuận đạt được ngày
càng cao, công ty đã tiết kiệm được số vốn cố định của mình trong việc sử dụng .

2.3.1.2 - Về vốn lưu động


Công ty ngày càng sử dụng hợp lý, có hiệu quả hơn vốn lưu động của mình. Điều này đã được đánh giá qua các chỉ tiêu phân tích ở trên. Đã thu xếp vốn đủ và kịp thời co các dự
án đầu tư nâng cao năng lực thi công máy đào bánh xích, máy khoan đá, hệ thống cốt pha thép vv....
Đã khai thơng được quan hệ tín dụng với các Ngân hàng ĐTPT Đông Đô năm 2009 la 60 tỷ đồng trong đó hạn mức vay vốn lưu động 30 tỷ đồng ; hạn mức bảo lãnh là 30 tỷ
đồng, duyệt hạn mức vốn lưu động phục vụ thi công dự án tòa nhà CT4 Văn Khê tại Ngân hàng NTPt nông thôn Tràng An là 20 tỷ đồng, ngân hàng thương mại và cổ phần quân đội
là 16,8 tỷ. Những kết quả đó là:
Thứ nhất: Tình hình cho thấy doanh thu tăng nhanh qua các năm, khắc phục được
tình trạng khó khăn trong năm trước.
Thứ hai: Khả năng thanh tốn của cơng ty ngày càng tăng, có nghĩa là cơng ty có
khả năng đáp ứng những khoản nợ ngắn hạn tốt hơn nâng cao được uy tín của cơng ty trên thị trường.
Thứ ba: Hiệu suất sử dụng vốn lưu động của công ty tăng đều qua các năm và đặc
biệt tỷ suất lợi nhuận tăng lên khá nhanh.
Thứ tư: Từ kết quả đã đạt được trong năm 2007 - 2009, giúp công ty thuận lợi hơn
nhiều trong việc huy động nguồn vốn để tài trợ cho sử dụng vốn của mình, giúp cơng ty tạo thêm được mối quan hệ với nhiều bạn hàng, có uy tín hơn trên thương trường.
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
32
Thứ năm: Công ty đã thực hiện cơ chế hạch tốn kinh doanh độc lập tới các xí
nghiệp thành viên, giúp các xí nghiệp này có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng và quản lý vốn được giao, giảm được sự mất mát về tài sản như trước đây..
Thứ sáu : Trong quý III 2009 thị trường chúng khốn đã hồi phục việc đầu tư tài
chính của cơng ty qua thị trường này đã phát huy được hiệu quả cao , giảm áp lực về nguồn vốn để đầu tư và SXKD. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thành công trên, cụ thể:
♦ Những nguyên nhân khách quan.
Thứ nhất: Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thuộc bộ Cơng thương trong
việc thực hiện các cơng trình mới xây dựng và tu sửa cho đất nước nhằm thu hút sự đầu tư của nước ngồi. Vì thế, mục tiêu kinh doanh của công ty phù hợp với định hướng phát triển
kinh tế của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cơng nghiệp hố - hiện đại hố và xu thế hội nhập quốc tế.
Thứ hai: Nhà nước đã ban hành một hành lang pháp lý , có ảnh hưởng tới và tạo cơ
hội thuận lợi cho các công ty thuộc lĩnh vực xây lắp phát triển hơn. Và hơn nữa năm 2009 vừa qua là năm số lượng các cơng trình xây dựng tăng mạnh so với các năm trước tạo điều
kiện cho cơng ty có nhiều hợp đồng. ♦
Nguyên nhân chủ quan.
Thứ nhất: Thời gian đầu, công ty ln trong tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm
nhưng đến nay cán bộ của công ty được trang bị khá đầy đủ với trình độ cao. Do sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ công nhân viên trong công ty.
Thứ hai: Công ty đã tổ chức và quản lý tốt quá trình kinh doanh của mình. Các khâu
tổ chức đã được phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp chặt chẽ với nhau tránh tình trạng lãng phí vốn trong quản lý.
Thứ ba: Thường xuyên tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh giúp cơng ty nắm bắt
được tình hình tài chính của mình định kì hàng q cơng ty tiến hành kiểm kê và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý sau .
Thứ tư: Uy tín của công ty ngày càng lớn đối với bên đối tác kinh doanh của mình.
Trên đây là những thành tựu mà công ty đã đạt được trong thời gian qua. Nhưng bên cạnh những thành cơng tốt đẹp đó thì nó vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục.
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
33

2.4.2 - Những mặt tồn tại


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về vốn lưu động

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×