1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:

Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:

Tải bản đầy đủ - 15trang

I. Lịch sử hình thành và phát triĨn cđa Petrolimex.


1. Sù ra ®êi cđa công ty hoá dầu Petrolimex.
Công ty hoá dầu Petrolimex tiền thân là phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn của tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Khi đó việc kinh doanh dầu
mỡ nhờn chỉ là một bộ phận nhỏ, doanh thu chiếm tỷ trọng không đáng kể 3 đến 5 tổng doanh thu của các loại dầu sáng. Cho tới năm 1991 khi
cả nớc tiến hành chuyển đổi nền kinh tế, nhu cầu về dầu mỡ nhờn gia tăng. Trong khi đó nguồn cung cấp dầu m10.ỡ nhờn từ Liên Xô cũ và
các nớc Đông Âu không ổn định và có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dầu mỡ nhờn bôi trơn trong nớc. Trên thị trờng cũng đã có nhièu nhà cung
cấp dầu mỡ nhờn trong và ngoài nớc tham gia vào thị trờng dầu mỡ nhờn.
Trớc tình hình đó, Bộ Thơng Mại đã ra quyết số 745TMTCCB ngày 961994 về việc thành lập công ty dầu mỡ nhờn Petrolimex viết tắt
là PLC. Công ty dầu nhờn Petrolimex trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ chuyên sản xuất và kinh doanh các loại dầu mỡ
nhờn phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế và của xã hội
Trong quấ trình hoạt động phát triển, công ty đã từng bớc đa dạng hoá các chủng loại sản phẩm của mình. Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực
dầu mỡ nhờn mà còn mở réng sang c¸c lÜnh vùc kh¸c cã nguån gèc tõ dầu mỏ.
Để khẳng định sự trởng thành cả về chất và lợng của công ty, ngày 13101998 Bộ Thơng Mại đã ra quuyết định số 19911998QĐBTĐ
chuyển tên công ty d©ï nhên Petrolimex thành công ty hoá dầu Petrolimex.

2. Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex.


- Ngày 01091994 công ty dầu nhờn Petrolimex đợc thành lập. - Tên giao dÞch: Petrolimex Petrochecmical Company PLC
- Trơ së giao dÞch: Sè 1 Khâm Thiên Hà Nội Petrolimex là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty
xăng dầu Việt Nam có t cách pháp nhân hoạt động theo chế độ hoạch toán độc lập với tổng số vốn điều lệ 52.500 triệu, trong đó vốn cố định là
15.000 triệu đồng.
Công ty khi thành lập có 4 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc với 241 cán bộ công nhân viên. Bốn chi nhánh và xí nghiệp đó bao gồm:
- Xí nghiệp hoá dầu Hà Nội: Thị trấn Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội. - Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng: Số 1 Hùng Vơng, Quận Hồng
Bàng, TP Hải Phòng. 2
Lớp: QLKT 41A
- Chi nhánh hoá dầu Đà Nẵng: Số 6 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Chi nhánh hoá dầu TPHCM: Số 15 Lê Duẩn, TPHCM. Sau gần 7 năm hoạt động, nay công ty đã có 574 cán bộ công nhân
viên với 5 chi nhánh và xí nghiệp thành viên. Năm 1999 có thêm chi nhánh hoá dầu Cần Thơ đặt tại khu công nghiẹp Trà Nóc Cần Thơ.
Hiện nay mạng lới phân phối của công ty đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nớc, với hàng ngìn cửa hàng bán lẻ thông qua 52 công ty và
chi nhánh xăng dầu trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam làm tổng đại lý cùng hàng chục các đại lý t nhân.
II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty. 1. Bộ máy của công ty.
Bộ máy của công ty bao gồm:
- Văn phòng công ty: Giám Đốc, Phó Giám Đốc và các phong ban chức năng.
- Các đơn vị trực thuộc là các chi nhánh đặt tại TPHCM, Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Cần Thơ và Hà Nội.

2. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:


- Giám đốc công ty: là ngời có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty và là ngời phải chịu trách nhiệm trớc nhà nớc, Bộ Thơng Mại và
Tổng công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Phó giám đốc: là ngời giúp việc cho Giám đốc, đợc Giám đốc
giao cho nhiệm vụ phụ trách một mảng hoặc một lĩnh vực nào đó của công ty. Hiện nay công ty có hai phó giám đốc. Một phó giám đốc phụ
trách lĩnh vực Nhựa đờng và một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực hoá chất.
- Các phòng ban: Văn phòng công ty hoá dầu Petrolimex đợc tổ chức thành 6 phòng ban:
+ Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ sắp xếp và quản lý lao động nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả lực lợng lao động cuả công ty.
Nghiên cứu và xây dựng các phơng án nhằm thực hiện việc trả lơng, phân phối tiền lơng, tiền thởng, lên kế hoạch đào tạo lao động... hợp lý trình
giám đốc.
+ Phòng kế toán tài chính: chức năng chủ yếu của phòng là khai thác mọi nguồn vốn nhằm bảo đảm đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh cuả công ty. Tham mu cho pjó giám đốc xét duyệt các phơng án kinh doanh và phân phối thu nhập. Kiểm tra các số liệu thực tế, thủ tục
3 Lớp: QLKT 41A
cần thiết của toàn bộ chứng từ và việc thanh toán tiền hàng. Hớng dẫn các đơn vị mở sổ sách theo dõi tài sản hàng hoá... xác định lỗ lãi và phân phối
lãi cho từng đơn vị.
+ Phòng kỹ thuật: nghiên cứu kiểm tra chất lợng hàng hoá, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trớc và sau khi bán.
+ Các phòng kinh doanh: Tại công ty hiện nay có 3 phòng kinh doanh:
- Phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn - Phòng kinh doanh nhựa đờng
- Phòng kinh doanh hoá chất
Tơng ứng với mỗi tên gọi của phòng là loại mặt hàng mà phòng quản lý và đảm nhiệm phụ trách kinh doanh.
Chức năng chính của Phòng kinh doanh là:
- Tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng kinh tế. - Tìm hiểu, điều tra thị trờng, xây dựng phơng án sản xuất kinh
doanh và các biệp pháp thực hiện trình giám đốc. - Xác định lợng hàng nhập khẩu, mở LC để thanh toán.
Ngoài ra, Phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn còn dảm nhiệm ký kết hợp đồng vận chuyển bằng đờng sắt các loại mặt hàng của công ty, thực
hiện vận tải xuất khẩu, điều hành hoạt động từ nhập khẩu đến sản xuất đến tái xuất khẩu, xây dựng giá thành sản phẩm, chỉ đạo việc kinh doanh
của các chi nhánh và cơ sở.
+ Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: hiện nay công ty có một của hàng bán và giớ thiệu sản phẩm ở đờng Trờng Chinh. Cửa hàng có chức
năng tổ chức các hoạt động bán lẻ, giới thiệu sản phẩm, xây dựng các mạng lới tiêu thụ sản phẩm không thuộc Petrolimex... trên địa bàn Hà Nội và
các tỉnh lân cận. 3. Các chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc.
Công ty hoá dầu Petrolimex có 4 chi nhánh trực thuộc tại: TPHCM, Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Cần Thơ và một chi nhánh tại Hà Nội.
- Chi nhánh hoá dầu tại TPHCM là chi nhánh lớn nhất của công ty. Tại chi nhánh này công ty có hệ thống kho cảng làm nhiệm vụ tiếp nhận
nguồn hàng nhấp khẩu của công ty, có một dây chuyền công nghệ pha chế dầu nhờn với công suất 25.000 tấn năm và dây truyền công nghệ sản
xuất, hệ thống bồn bể chứa và cung cấp nhựa đờng lỏng với sức chứa 6000m
3
. Chi nhánh dầu nhờn TPHCM có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ mà công ty giao cho trên địa bàn từ
4 Lớp: QLKT 41A
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh vùng Tây Nguyên.
- Chi nhánh hoá dầu Đà Nẵng: có nhiệnm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại các tỉnh Miền Trung, có hệ thống kho
bãi cảng tiếp nhận dàu nhờn và nhựa đờng. - Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng: có dây chuyền cong nghệ tiếp
nhận nhựa đờng lỏng, hoá chất, thành phẩm nhập khẩu và pha chế dầu mỡ nhờn với công suất 15.000 tấnnăm. chi nhánh có nhiệm vụ bảo đảm kinh
doanh cho công ty ở các tỉnh phía Bắc thuộc khu vực Duyên Hải từ Quảng Ninh đến Nghệ Tĩnh.
- Chi nhánh hoá dầu Cần Thơ: với hệ thống kho bãi chứa hiện đại tại khu công nghiệp Trà Nóc có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất
kinh doanh cuả công ty tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. - Xí nghiệp hoá dầu tại Hà Nội: với hệ thống kho bãi để tiếp nhận
nguồn hàng, xí nghiệp có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kinh doanh tại TP Hà Nội và một số tỉnh Biên Giới phía Bắc từ Lạng Sơn đến Lai Châu.
III. Các đặc điểm kỹ thuật chủ yếu của công ty 1. NhiƯm vơ s¶n xt kinh doanh cđa Petrolimex.
Theo nhiƯm vơ và quyền hạn đã đợc ghi trong điều lệ của công ty và mục tiêu kinh doanh của công ty là đáp ứng kịp thời và đầy đủ cả về số
lợng và chất lợng, dịch vụ kỹ thuật cho mọi nhu cầu về dầu mỡ nhờn, các sản phẩm hoá dầu cho các ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng...trong cả
nớc. Ta có thể khái quát nhiệm vụ kinh doanh chđ u cđa c«ng ty bao gåm:
- Tỉ chøc nhËp khẩu và kinh doanh các loại dầu mỡ nhờn, các sản phẩm hoá dầu.
- Tổ chức pha chế, đóng gói các loại dầu mỡ nhờn, các loại sản phẩm hoá dầu để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các dịch vụ kỹ thuật, hớng dẫn sử dụng, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hoá dầu đặc chủng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện xt nhËp khÈu ủ th¸c. Trong thêi gian qua, nhiƯm vụ sản xuất kinh doanh cũng nh các sản
phẩm của Petrolimex là tơng đối ổn định. Công ty đang từng bớc đa dạng hoá sản phẩm dựa trên các mặt hàng truyền thống đã có.
2. Các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Petrolimex.
- Các mặt hàng và sản phẩm của công ty. 5
Lớp: QLKT 41A
Hiện nay Petrolimex thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trên 3 nhóm mặt hàng chủ yếu:
+ Nhóm mặt hàng dầu mỡ nhờn gồm có: - Dâù mỡ nhờn động cơ dùng gía thành cho ô tô và xe máy.
- Dâù mỡ nhờn dùng cho công nghiệp. - Dâù mỡ nhờn hàng hải dùng cho tàu thuyền.
- Các loại dầu mỡ nhờn đặc chủng.
+ Nhóm mặt hàng dung môi hoá chất + Nhóm mặt hàng nhựa đờng
Ngoài ra Petrolimex còn kinh doanh các loại vật t kỹ thuật chuyên
dùng trong các loại dầu mỡ nhờn và các sản phẩm hoá dầu - Cơ cấu sản phẩm của công ty.
Trong những năm qua cơ cấu sản phẩm của công ty có thể khái quát thông qua bảng sau:
6 Lớp: QLKT 41A
Biểu 1. Tình hình tiêu thụ và doanh thu của PLC qua các năm.
Chỉ tiêu đvt
Năm 1998
Năm 1999 Năm
2000 Năm
2001 Năm
2002 Khối luợng bán
Tấn 59512
98398 121823
78521 99585
Dầu mỡ nhờn Tấn
21754 23716
24725 22733
25864 Nhựa đuờng
Tấn 28263
61273 83388
42460 61790
Hoá chất Tấn
9495 13400
13710 13328
11931 Tổng doanh thu
Tr. đ 374500
455000 515700
449500 596000
Dầu mì nhên Tr. ®
244519 245716
206996 234818
310435 Nhùa ®ng
Tr. ® 74910
131564 229186
137380 216265
Hoá chất Tr. đ
55071 77720
79518 77302
69200
Nguồn phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn Công ty PLC
Qua bảng trên ta có thể thấy trong cơ cấu sản phẩm của Petrolimex, các sản phẩm dầu mỡ nhờn chiếm tỷ trọng khá lớn thờng trên 50. Các
sản phẩm nhựa đờng tỷ trọng cũng khá lớn nhng không ổn định vì phụ thuộc nhiều vào đầu t cơ sở hạ tầng của nhà nớc và cũng chịu sự cạnh
tranh gay gắt trên thị trờng.

3. Trình độ công nghệ thiết bị và lao động cña Petrolimex.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×