1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Thẩm định phương diện kỹ thuật.

Thẩm định phương diện kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ - 80trang

Hình thức, mẫu mã, chất lượng sản phẩm của dự án so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường như thế nào, có ưu điểm gì khơng? Sản
phẩm có phù hợp với thị hiếu của người tiêu thụ, xu hướng thị trường hiện nay hay không?
- Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối Đánh giá sản phẩm của dự án dự kiến được tiêu thụ theo phương thức
nào, có cần hệ thống phân phối khơng? Mạng lưới phân phối của sản phẩm dự án đã được xác lập hay chưa, có phù hợp với đặc điểm của thị trường
hay không?

3.2.2. Thẩm định phương diện kỹ thuật.


Thẩm định dự án về phương diện kỹ thuật là việc kiểm tra, phân tích các yếu tố kỹ thuật và cơng nghệ chủ yếu của dự án. Nó là tiền đề cho
việc tiến hành thẩm định tính khả thi về phương diện tài chính. - Thẩm định về địa điểm xây dựng cơng trình
+ Địa điểm phải thuận lợi về mặt giao thông. + Gần nguồn cung cấp vật liệu và thị trường tiêu thụ.
+ Cơ sở vật chất hạ tầng phải được đảm bảo… - Thẩm định về quy mô công suất:
Quy mô công suất phải cân đối với nhu cầu thị trường và khả năng cung cấp nguyên vật liệu cũng như khả năng quản lý và nhu cầu nhân lực.
- Thẩm định về công nghệ Hiệu quả của công nghệ, tỷ lệ phế thải, mức tiêu hao NVL, tiêu hao
năng lượng… Mức độ tự động hoá, cơ khí hố, chun mơn hố, đặc điểm của
nguyên vật liệu đầu vào. Khuyến khích lựa chọn cơng nghệ hiện đại so với trình độ chung của
quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể dùng cơng nghệ thích hợp với trình độ và thực tiễn của Việt Nam nhưng những công
nghệ này phải ưu việt hơn các công nghệ có trong nước.
35
- Thẩm định nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác: Nguyên vật liệu đầu vào bao gồm tất cả các nguyên vật liệu chính và
phụ, vật liệu bao bì đóng gói. Đảm bảo NVL là một khía cạnh quan trọng trong lập và thẩm định dự án.
- Thẩm định về môi trường, PCCC Những biện pháp công nghệ, thiết bị mà dự án dự kiến đầu tư để xử
lý phù hợp với từng loại chất thải nước thải, hơi độc, khói bụi nhiệt độ cao…. Hiệu quả xử lý như thế nào?
- Thẩm định về mơ hình tổ chức, quản trị và nhân lực cho dự án Thành công của một dự án đầu tư, bên cạnh sự đầy đủ về các yếu tố
cơ sở vật chất còn được quyết định rất lớn bởi trình độ, năng lực của các nhà quản lý, bởi tay nghề của người lao động… Do đó, khi thẩm định dự
án, việc xem xét về phương thức tổ chức quản lý dự án, tính hợp lý trong bố trí lao động thực sự là một nội dung cần thiết .
Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của sản xuất và điều hành dự án để ước tính số lao động cần dùng, yêu cầu về kỹ năng, bậc thợ và trình độ quản lý.
Thẩm định về kế hoạch triển khai của dự án Đây là khâu quan trọng trong thẩm định về phương diện kỹ thuật. Một
cơng trình đầu tư bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, quá trình thực hiện xây lắp đòi hỏi một trình tự thời gian nhất định để đảm bảo các yêu cầu về
mặt kỹ thuật.
36
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI.

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHĐTPT HN


Ngày 27051957 Chi hàng kiến thiết Thành phố Hà Nội, tiền thân của NHĐTPT Hà Nội được ra đời chỉ sau một tháng Ngân hàng kiến thiết
Việt Nam được thành lập và đến ngày 27052008,ngân hàng tròn 51 tuổi . 51 năm ngân hàng được ghi dấu sự tồn tại và phát triển theo yêu cầu
nhiệm vụ cách mạng với các tên gọi lịch sử . - Chi hàng kiến thiết thành phố Hà Nội 1957-1981
- Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và xây dựng Thành phố Hà Nội 1982-1989
-
Chi nhánh NHĐTPT Hà Nội 1990-nay Trải qua hơn 50 năm phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng nền kinh tế XHCN ngân hàng không ngừng phát triển và trưởng thành .Tập thể cán bộ công nhân viên NHĐTPT Hà Nội đã vững chí bền
lòng kiên trì thực hiện chức năng của ngân hàng đồng thời là một tổ chức luôn gắn liền với những biến đổi lớn lao và sâu sắc về kinh tế chính trị xã
hội văn hoá qua các thời kỳ lịch sử thủ đơ góp phần tơ thắm thêm nét đẹp Thăng Long ngàn năm văn hiến .Đó là một q trình liên tục phấn đấu giữ
vững tơn chỉ mục đích bám sát thực tiễn phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới những điển hình tiên tiến thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của
ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
1.1.Bộ máy Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
Bộ máy tổ chức chi nhánh gồm các đơn vị làm nhiệm vụ chức năng, các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp . Các đơn vị làm nhiệm vụ chức năng
gồm các phòng : Nguồn vốn kinh doanh, Thẩm định kinh tế kỹ thuật và tư
37

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thẩm định phương diện kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×