1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Đánh giá về phương tiện tổ chức,quản lý thực hiện dự án

Đánh giá về phương tiện tổ chức,quản lý thực hiện dự án

Tải bản đầy đủ - 80trang

Xem xét đánh giá các giải pháp về môi trường,PCCC của dự án có đầy đủ,phù hợp chưa,đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong
trường hợp yêu cầu phải có hay chưa. Trong phần này cán bộ thẩm định cần phải đối chiếu với các quy
định hiện hành về việc dự án có phải thẩm định và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường,PCCC hay không.

1.2.5. Đánh giá về phương tiện tổ chức,quản lý thực hiện dự án


-Xem xét kinh nghiệm,trình độ tổ chức vận hành của chủ đầu tư dự án.Đánh giá sự hiểu biết,kinh nghiệm của khách hàng đối với việc tiếp
cận,điều hành công nghệ,thiết bị mới của dự án. -Xem xét năng lực,uy tín các nhà thầu :Tư vấn,thi cơng,cung cấp
thiết-cơng nghệ. -Khă năng ứng xử của khách hàng thế nào khi thị trường bị kiến bị
mất. -Đánh giá về nguồn nhân lực của dự án,số lượng lao động dự án
cần,đòi hỏi về tay nghề,trình độ kỹ thuật,kế hoạch đào tạo và khả năng cung ứng nguồn nhân lực cho dự án.
1.2.6.Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi phương án nguồn vốn.
a.Tổng vốn đầu tư dự án Việc phân định tổng vốn đầu tư là rất quan trọng để tránh việc khi
thực hiện,vốn đầu tư tăng lên hoặc giảm đi quá lớn so với dự kiến ban đầu,dẫn đến việc không cấn đối được nguồn,ảnh hưởng đến hiệu quả và
khả năng trả nợ của dự án.Xác định tổng vốn đầu tư sát thực với thực tế sẽ là cơ sở để tính tốn hiệu quả tài chính và dự kiến khả năng trả nợ của dự
án. Trong phần này cán bộ thẩm định phải xem xét,đánh giá tổng vốn
đầu tư của dự án đã được tính tốn hợp lý hay chưa,tổng vốn đầu tư đã tính đủ các khoản cần thiết chưa,cần xem xét các yếu tố làm tăng chi phí do
trượt giá,phát sinh thêm khối lượng,dự phòng việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ
51
nếu dự án có sử dụng ngoại tệ...Thông thường kết quả phê duyệt tổng vốn đầu tư của các cấp có thẩm quyền là hợp lý.Tuy nhiên,trên cơ sở những dự
án đã thực hiện và được ngân hàng đúc rút ở giai đoạn thẩm định dự án sau đầu tưvề suất vốn đầu tư,về phương án công nghệ,về các hạng mục thực
sự cần thiết và chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư....Cán bộ thẩm định sau khi so sánh nếu thấy có sự khác biệt lớn ở bất
kỳ một nội dung nào thì phải tập trung phân tích,tìm hiểu ngun nhân và đưa ra nhận xét.Từ đó đưa ra cơ cấu vốn đầu tư hợp lý mà vẫn đảm bảo
được mục tiêu dự kiến ban đầu của dự án để làm cơ sở để xác định mức tài trợ tối đa mà ngân hàng nên tham gia vào dự án.
Trường hợp dự án mới ở giai đoạn duỵệt chủ trương,hoặc tổng mức vốn đầu tư mới ở dạng khái toán.Cán bộ thẩm định phải dựa vào số
liệu đã thống kê đúc rút ở giai đoạn thẩm định sau đầu tư để nhận định,đánh giá và tính tốn.
Ngồi ra,cán bộ thẩm định cũng cần tính tốn,xác định xem nhu cầu vốn lưu động cần thiết ban đầu để đảm bảo hoạt động của dự án sau này
nhằm có cơ sở thẩm định giải pháp nguồn vốn và tính tốn hiệu quả tài chính sau này.

b.Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá về phương tiện tổ chức,quản lý thực hiện dự án

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×