1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
Vốn huy động từ nước ngồi .1 Viện trợ phát triển chính thức ODA

Vốn huy động từ nước ngồi .1 Viện trợ phát triển chính thức ODA

Tải bản đầy đủ - 100trang

Vốn đóng vai trò đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển cân đối kinh tế các vùng, lãnh thổ ngành .... Vai trò này được phát huy trên cơ sở
chủ động tổ chức, sử dụng tốt đồng bộ vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.
3. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 3.1 Vốn huy động trong nước
Đối với các nước nghèo để phát triển kinh tế và để từ đó thốt ra khỏi cảnh
đói nghèo thì đó là một vấn đề nan giải ngay từ đầu là thiếu vốn gay gắt và từ đó dẫn tới thiếu nhiều các thứ khác cần thiết cho sự phát triển như công nghệ cơ sở
hạ tầng.... Do đó, trong những bước đi ban đầu, để tạo ra được “cú hích đầu tiên” cho sự phát triển, để có được tích luỹ ban đầu từ trong nước cho đầu tư
phát triển kinh tế, không thể không huy động vốn đầu tư nước ngồi. Khơng có một nước chậm phát triển nào trên con đường phát triển lại không tranh thủ
nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở
Tuy nhiên cơ sở vật chất – kỹ thuật để có thể phát huy tác dụng của vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế của đất nước ta lại chính là khối
lượng vốn đầu tư trong nước. Tỷ lệ giữa vốn huy động được ở trong nước để tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngồi tuỳ thuộc vào đặc điểm phát
triển kinh tế của mỗi nước. Như ở Trung Quốc, tỉ lệ này là 5 : 1, một số nước khác là 3 : 1, Việt Nam theo các nhà kinh tế thì tỉ lệ này phải là 2 :1.
Do đó xét về lâu dài thì nguồn vốn đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế một cách liên tục, đưa đất nước đến sự phồn vinh một cách chắc chắn và không
phụ thuộc phải là nguồn vốn đầu tư trong nước.
3.2 Vốn huy động từ nước ngoài 3.2.1 Viện trợ phát triển chính thức ODA
Là vốn của chính phủ, các tổ chức quốc tế các tổ chức phi chính phủ được
thực hiện dưới các hình thức khác nhau là viện trợ hồn lại, viện trợ khơng hoàn lại, cho vay ưu đãi với thời hạn dài và lãi xuất thấp, kể cả vay theo hình thức
thồng thường. Một hình thức phổ biến của đầu tư gián tiếp tồn tại dưới loại hình ODA – viện trợ phát triển chính thức.
Hỗ trợ phát triển chính thức có đặc điểm chủ yếu sau đây: Vốn đầu tư này thường lớn, cho nên có tác dụng nhanh và mạnh đối với
việc giải quyết dứt điểm các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nhận đầu tư.
15
Chủ yếu dành hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng như giao thông vận tải, giáo dục, y tế....
Các nhà tài trợ là các tổ chức viện trợ đa phương gồm các tổ chức thuộc tổ chức LHQ, liên minh châu âu, các tổ chức phi chính phủ
Tiếp nhận ODA thường gắn với sự trả giá về mặt chính trị và tình trạng nợ chồng chất nếu khơng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và thực hiện nghiêm
ngặt chế độ trả vay nợ. Các nước Đông Nam á và NICS Đông Nam á đã thực hiện giải pháp vay dài hạn, vay ngắn hạn rất hạn chế và đặc biệt không vay
thương mại. Vay dài hạn với lãi xuất thấp, việc trả nợ khơng khó khăn vì có thời gian hoạt động đủ để thu hồi vốn.
3.2.2 Vốn đầu tư trực tiếp FDI Là vốn của các doanh nghiệp và các cá nhân nước ngoài đầu tư sang các
nước khác và trực tiếp quản lý hoặc tham gia quá trình quản lý sử dụng và thu hồi vốn bỏ ra.
Đầu tư trực tiếp có đặc điểm cơ bản sau : Đây là hình thức đầu tư bằng vốn của tư nhân do các chủ đầu tư quyết
định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Khơng có ràng buộc về chính trị, khơng để gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế.
Thông qua đầu tư trực tiếp, nước chủ nhà có thể tiếp nhận được cơng nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý .... là các mục tiêu mà các hình thức
đầu tư khác không giải quyết được.
Nước nhận đầu tư trực tiếp phải chia sẻ lợi ích kinh tế do đầu tư đem lại với người đầu tư theo mức độ góp vốn của họ. Vì vậy có quan điểm cho rằng
đầu tư trực tiếp sẽ làm cạn tài nguyên của nước nhận đầu tư.
III. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC NĨI CHUNG VÀ VIỆT NAM NĨI RIÊNG
1. Đối với chủ đầu tư Sử dụng có hiệu quả nguồn tư bản vốn đã dư thừa trong nước, do lợi
dụng được lợi thế so sánh của nước bản địa về : sức lao động, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý.....
Thiết lập thị trường cung cấp nguyên vật liệu ổn định với giá cả phải chăng
Cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường đồng thời tránh được xu thế bảo hộ mậu dịch ở các nước tiếp nhận đầu tư.
16
Có điều kiện để phát triển trình độ khoa học – công nghệ do đã chuyển giao công nghệ được coi là lạc hậu sang các nước chậm và đang phát triển.
2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư Đầu tư nước ngồi có vai trò quan trọng trong việc góp phần tăng trưởng
kinh tế. Hiện nay, dòng chảy của tư bản quốc tế vào 2 khu vực chính : các nước tư bản phát triển, các nước chậm và đang phát triển.
Các nước tư bản phát triển như Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản, việc các nước này đầu tư vào nhau có ý nghĩa quan trọng :
Giúp giải quyết những vấn đề khó khăn về kinh tế – xã hội trong nước như thất nghiệp, lạm phát... Việc mua lại những cơng ty, xí nghiệp có nguy cơ
phá sản giúp cải thiện tình hình thanh tốn, tạo ra nhiều công ăn việc làm mới cho người lao động, tăng thu ngân sách dưới hình thức các loại thuế đã cải thiện
tình hình bội chi ngân sách.
Tạo mơi trường cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước
Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm quản lý trong nước . Đối với những nước chậm và đang phát triển đầu tư nước ngoài giúp các
nước này : Phá vỡ “vòng luẩn quẩn” của nền kinh tế trong nước năng suất lao
động thấp – tích luỹ thấp – thu nhập thấp – đầu tư thấp – năng suất lao động thấp đẩy mạnh tốc độ cơng nghiệp hóa – hiện đại hố đất nước, cho phép rút
ngắn về trình độ phát triển kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Tạo ra các xí nghiệp mới hoặc tăng quy mơ của đơn vị kinh tế, thu hút thêm lao động giải quyết phần nào nạn thất nghiệp.
Giúp các nước chậm phát triển giảm dần nơ nước ngoài, cải thiện cán cân thanh toán, tăng khả năng xuất khẩu, tăng khả năng mới hội nhập vào xu thế
quốc tế hoá nền kinh tế thế giới.
Có điều kiện tiếp nhận kỹ thuật, vận dụng phương pháp công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại của nước ngoài, tạo ra những ngành nghề mới khai
thác sử dụng tiềm năng về vật tư nguyên liệu.
Như vậy, đầu tư nước ngoài là một nhu cầu không thể thiếu được đối với các nước chậm phát triển và đang phát triển cũng như các nước phát triển. Hơn
nữa nó còn là hiện tượng phổ biến, mang tính quy luật của thế giới hiện đại do
17
sự phụ thuộc và hội nhập ngày cành gia tăng với nhau giữa các quốc gia, do quy luật vận động của tiền tệ, của giá trị thăng dư, cũng như quy luật lợi thế so sánh
và quy luật cung cầu trên thị trường vốn thế giới.

3. Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với việc phát triển kinh tế Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vốn huy động từ nước ngồi .1 Viện trợ phát triển chính thức ODA

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×