1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Các chính sách Các yếu tố ảnh hởng khác

Các chính sách Các yếu tố ảnh hởng khác

Tải bản đầy đủ - 23trang

khác do môi trờng đầu t của Việt Nam còn nhiều bất chắc nên các nhà đầu t nớc ngoài không muốn gánh chịu rủi ro mà muốn các đối tác Việt Nam cùng chia sẻ
với họ nếu có. Liên doanh với một đối tác ở bản địa, các nhà đầu nớc goài yên tâm hơn trong kinh doanh vì họ đã có một ngời bạn đồng hành.
Những năm gần đây, xu hớng của các nhà đầu t nớc ngoài giảm sự quan tâm đến hình thức này và các dự án 100 vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài lại có xu hớng
tăng lên. Đó là do sau thời gian tiếp xúc với thị trờng Việt Nam, các nhà đầu t nớc ngoài đã hiểu rõ hơn về luật pháp, chính sách và các quy định khác của Việt Nam.
ThËm chÝ hä cßn hiĨu râ vỊ phong tơc tËp quán và thói quen trong đó thói quen tiêu dïng cđa ngêi ViƯt Nam còng nh c¸ch thøc kinh doanh của các doanh nghiệp
Việt Nam. Mặt khác khả năng tham gia liên doanh của các đối tác Việt Nam ngày càng bị hạn chế bởi thiếu cán bộ giỏi, thiếu vốn đóng góp. Do vậy các nhà
đầu t nớc ngoài muốn đợc điều hành trong quản lý doanh nghiƯp. 2.3. Doanh nghiƯp 100 vèn níc ngoµi
Doanh nghiƯp 100 vốn nớc ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu t nớc ngoài tổ chức hoặc cá nhân ngời nớc ngoài do các nhà đầu t nớc ngoài
thành lập tại Việt Nam. Tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp 100 vốn đầu t nớc ngoài đợc thành lập theo hình thức
của công ty trách nhiệm hữu hạn có t cách pháp nhân Các dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc thành lập theo hình thức 100 vốn n-
ớc ngoài.Thời gian đầu cha nhiều, những xu hớng gia tăng của các dự án đầu t theo hình thức này ngày càng mạnh mẽ. Trong những năm gần đây vì hình thức
này có phần dễ thực hiện và thuận lợi cho họ. Nhng bằng hình thức đầu t này về phía nớc nhận đàu t thờng chỉ nhận đợc cái lợi
trớc mắt, về lâu dài thì hình thức này còn có thể phải gánh chịu nhiều hậu quả khó lờng.
3. Những nhân tố ảnh hởng tới thu hút vốn FDI Sau nhiều lần nghiên cứu phân tích, đánh giá lợi hại đợc, mất của nớc
nhận đầu t và của ngời bỏ vốn đầu t. Hội đồng kinh tế Brazin- Mỹ đã rút ra đợc 12 nhân tố có ý nghĩa quyết định cho việc lựa chọn một vùng hay một nớc nào đó để
đầu t. 12 nhân tố này có thể đợc chia lại cho gọn nh sau: 3.1 Các yếu tố điều tiết vĩ mô

3.1.1 Các chính sách


Chính sách tiền tệ ổn định và mức độ rủi ro tiền tệ ở nớc tiếp nhận đầu t. Yếu
tố đầu tiên ở đây góp phần mở rộng hoạt động xuất khẩu của các nhà đầu t. Tỷ giá đồng bản bị nâng cao hay bị hạ thấp đều bị ảnh hởng xấu tới hoạt độnh
xuất nhập khẩu.
Chính sách thơng nghiệp.Yếu tố này có ý nghĩa đặc biệt đối với vấn đề đầu t
trong lĩnh vực làm hàng xuất khẩu. Mức thuế quan cũng ảnh hởng tới giá hành xuất khẩu. Hạn mức quota xuất nhập khẩu thấp và các hàng rào thơng mại
khác trong lĩnh vực xuất nhËp khÈu còng nh cã thĨ kh«ng kÝch thÝch hÊp dẫn tới các nhà đầu t nớc ngoài. Chính yếu tố này làm phức tạp thêm cho thủ tục
xuất khẩu và bị xếp vào hàng rào xuất khẩu khác.
Chính sách thuế và u đãi. Chính sách u đãi thờng đợc áp dụng để thu hút các
nhà đầu t nớc ngoài.
3
Chính sách kinh tế vĩ mô. Chính sách này, mà ổn định thì sẽ góp phần tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu t bản xứ lẫn nớc ngoài. Nếu không có những biện pháp tích cực chống lạm pháp thì có thể các nhà đầu t
thích bỏ vốn vào nớc này. Nếu giá cả tăng nhanh ngoài dự kiến thì khó có thể tiên định đợc của kết quả hoạt độnh kinh doanh.
3.1.2 Luật đầu t Yếu tố này có thể làm hạn chế hay cản trở hoạt động của các công ty nớc ngoài
trên thị trờng bản địa. Luật này thờng bảo vệ lợi ích của các nhà bản xứ. Nhiều nớc mở cửa thu hút vốn đầu t nớc ngoài theo các điều kiện giống nh cho các nhà
đầu t bản xứ. ở Việt Nam, luật khuyến kích đầu t nớc ngoài triển khai còn chậm và không đáp
ứng đợc sự mong mỏi bởi mức độ u đãi và khuyến khích còn hạn chế, cha nhất quán.

3.1.3. Các yếu tố ảnh hởng khác


Yếu tố hàng đầu là đặc điểm của thị trờng bản địa quy mô, dung lợng của thị
trờng sức mua của dân c bản xứ và khả năng mở rộng quy mô đầu t.
Đặc điểm của thị trờng nhân lực. Công nhân lao động là mối quan tâm hàng đầu ở đây, đặc biệt đối với những nhà đầu t nớc ngoài muốn bỏ vốn vào các
lĩnh vực cần nhiều lao động, có khối lợng sản xuất lớn. Trình độ nghề nghiệp và học vấn của các công nhân đầu đàn có tiềm năng và triển vọng có ý nghĩa
nhất định.
Khả năng hồi hơng vốn đầu t. Vốn và lợi nhuận đợc tự do qua biên giới hồi h-
ơng là tiền đề quan trọng để thu hút vốn đầu t nớc ngoài.ở một số nớc mang ngoại tệ nớc ngoài phải xin giấy phép của ngân hàng trung ơng khá rờm rà.
Bảo vệ quyền sở hữu. Quyền này gồm cả quyền của ngời phát minh sáng chế,
quyền tác gỉa, kể cả nhãn hiệu hàng hóa và bí mật thơng nghiệp vv... Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa lớn đối với những ngời muốn đầu t vào các ngành
hàm lợng khoa học cao và phát triển năng động nh sản xuất máy tính, phơng tiện liên lạcvv.... ở một số nớc, lĩnh vực này đợc kiểm tra, giám sát khá lỏng
lẻo, phổ biến là sử dụng không hợp pháp các công nghệ ấy của nớc ngoài. Chính vì lý do này mà một số nớc bị các nhà đầu t loại khỏi danh sách các nớc
có khả năng nhận vốn đầu t.
Điều chỉnh hoạt động đầu t của các công ty đầu t nớc ngoài. Luật lệ cứng nhắc
cũng tăng chi phí của các công ty đầu t nớc ngoài. Các nhà đầu t rất thích có sự tự do trong môi trờng hoạt động và do vậy họ rất quan tâm đến một đạo luật
mềm dẻo giểp cho họ ứng phó linh hoạt, có hiệu quả với những diễn biến của thị trờng. Ví dụ có những nớc cấm sa thải công nhân là không phù hợp với lợi
ích của công ty nớc ngoài. Chính sách lãi suất ngân hàng và chính sách biệt đãi đối với một số khu vực cũng có ý nghĩa đối với các nhà đầu t ở một số nớc.
ổn định chính trị ở nớc muốn nhận đầu t và trong khu vực này. Đây là yếu
không thể xem thờng mỗi khi bỏ vốn đầu t vì rủi ro chính trị có thể gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu t nớc ngoài.
Cơ sở hạ tầng phát triển. Nếu các yếu tố nói trên đều thuận lợi nhung chỉ một
khâu nào đó trong kết cấu hạ tầng giao thông liên lạc, điện nớc bị thiếu hay bị yếu kém thì cũng ảnh hởng và làm giảm sự hấp hẫn của các nhà đầu t.
4
ii. ảnh hởng của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với nền
kinh tế của nớc nhận đầu t
1. Những ảnh hởng tích cực của FDI 1.1 . Là nguồn hỗ trợ cho phát triển

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chính sách Các yếu tố ảnh hởng khác

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×