1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Tính tất yếu của đầu tư nước ngồi

Tính tất yếu của đầu tư nước ngồi

Tải bản đầy đủ - 48trang

đối lớn cho ngân sách nhà nước. Nó bao gồm thu : thuế nhà đất, thuế sản xuất, thuế xuất khẩu. . . vì các đơn vị đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào sản xuất
các hàng hoá xuất khẩu. Nhưng để tạo ra hàng hố, đòi hỏi phải có địa điểm sản xuất va sử dụng các cơ sở ha tầng của nước nhận đầu tư. Do vạy đầu tư nước
ngồi đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

2.2. Tính tất yếu của đầu tư nước ngồi


Trong cơ cấu của GDP thì đầu tư ln góp một lượng giá trị rất lớn. Bất cứ một quốc qia nào muốn phát triển được thì phải đạt được mức đầu tư đủ lớn. Đầu
tư của các nước chủ yếu là đầu tư nước ngoài. Một quốc qia khơng có đầu tư nước ngồi thì đồng nghĩa với việc “đóng cửa “ và chịu sự thụt lùi về kinh tế. Nước ta
đã trải qua một thời kì rất dài trong bối cảnh nền kinh tế đóng cửa. Phải đến tân Đai hội 6 tháng 8 năm 1986 sau khi mơ hình kinh tế của một số nước bị sụt đổ
do “đóng cửa” hoặc hé mở cử thì ta mới thực hiện kinh tế mở cửa. Song mãi tới năm 1987 luật đầu tư nước ngồi mới ra đời. Chính sự “đóng cửa kinh tế “đã đưa
đến một thời kì dài thiếu vốn đầu tư, không thể đáp ứng nhu cầu về vốn trong nước dẫn tới các nhu cầu khác cũng không thể đáp ứng được. Tuy nhiên việc chấp
nhận đầu tư không phải đi liền với việc chủ đầu tư đi làm” khơng cơng “ còn bên nhận đầu tư lại hồn tồn có lợi và khơng hề bị dàng buộc gì cả. Điều đó là khơng
thể xảy ra ở bất kì một quốc qia nào. Mà chỉ được thực hiện khi nó được yêu cầu: Phía nhận đầu tư và phía đi đầu tư.
2.2.1. Quan điểm từ phía nhà đầu tư Đầu tư “là đánh bạc với tương lai”. Đây là một hoạt động kinh tế mang tính
rủi ro cao. Xong khơng phải vì thế mà các quốc gia muốn đạt lợi nhuận cao sẽ đem vốn từ quốc gia mình đi đầu tư vào các quốc gia khác một cách ồ ạt khơng suy
tính. Thực tế cho chúng ta thấy các nước này đều tính tốn một cách kỹ càng trước khi đầu tư để xác định xem sẽ thu được cái gì? Lợi nhuận là bao nhiêu? Và sẽ lấy
được cái gì? Xuất phát từ tính hình kinh tế trong các nước đầu tư. Các nước đi đầu
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
9
tư thường là các nước có nền kinh tế phát triển. Do lợi nhuận thu được từ đầu tư trong nước ngày càng giảm đi. Điều này cũng dễ giải thích vì số lượng các nhà đầu
tư ngày càng tăng, mức độ cạnh tranh ngày càng phát triển. Mặt khác một số nhà đầu tư mới khi tham gia vào trị trường đầu tư trong nước sẽ gặp phải khó khăn
trong tìm kiếm thị trường, đáp ứng nhu cầu thị trường, đối mặt với các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm. Cộng thêm với nó là nhu cầu trị trường trong nước về kỹ
thuật công nghệ cao, giá rẻ, chất lượng cao và nguồn nguyên liệu đầu vào như giá nhân công cao là điều hiển nhiên. Chính vì thế mà đầu tư ngay trong nước mình sẽ
là khơng có lợi. Xuất phát từ đây mà các nhà đầu tư sẽ đem vốn sang đầu tư ở các nước khác, ở đây thường là các quốc gia đang phát triển. Nhà đầu tư thấy được
những thuận lợi có được từ đầu tư ra nước ngồi là ở đó thường có thị trường rộng lớn, yêu cầu thị trường về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng sản phẩm không gắt gao
như thị trường nội địa. Cùng với nó là đội ngũ nhân cơng dồi dào, giá nhân cơng rẻ. Như vậy đầu tư ra nước ngồi đạt được nhiều lợi thế hơn hẳn so với đầu tư
trong nước. Tuy nhiên không phải tất cả các nguồn vốn đầu tư từ nước ngồi đều nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ một số những dự án viện trợ phát triển chính thức
ODA thì mục tiêu hàng đầu là ích lợi. Các tổ chức này cho các nước vay với mức lãi xuất thấp, thậm chí viện trợ khơng hồn lại để phát triển một số lĩnh vực,
thường là cơ sở hạ tầng như giáo dục, y tế, giao thơng. 2.2.2. Quan điểm từ phía nước nhận đầu tư.
Cũng xuất phát từ quan điểm và lợi ích, các nước nhận đầu tư đều muốn tăng cường phát triển kinh tế để có thể đuổi kịp với các nước phát triển. Các nước nhận
đầu tư thường có xuất phát điểm thấp: Thể hiện mức thu nhập trên đầu người thấp, GDP thấp, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, tiềm năng về vốn hạn hẹp. Do đó
nhu cầu về vốn đầu tư của nước ngoài là tất yếu. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, một số quốc gia có nền kinh tế phát triển rất cao nhưng vẫn tăng cường
thu hút vốn nước ngồi. Vì họ thấy rằng đầu tư trong nước không đáp ứng nổi;
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
10
ngoài ra do một số lĩnh vực còn quá mới đối với nước nhận đầu tư, cho nên đầu tư từ nước ngoài vẫn đem lại lợi ích cáo hơn so với đầu tư trong nước. Vậy nước nhận
đầu tư sẽ có được những lợi ích gì? Khi có đầu tư nước ngồi vào sẽ giải quyết được vấn đề công ăn việc làm, nâng cao trình độ lao động; tăng GDP; tăng thu cho
ngân sách nhà nước từ đánh thuế và có thể kéo theo một số ngành nghề kinh tế khác phát triển, cân đối cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho đầu người góp phần từng
bước cải thiện đời sống cho người lao động. Tất nhiên các nước nhận đầu tư nên nhớ một điều là “Khơng có gì cho khơng” vì vậy phải cân nhắc thận trọng khi đưa
ra quyết định và phải lập ra kế hoạch hợp lý cho việc thu nhận và sử dụng vốn đầu tư nước ngồi một cách có hiệu quả. Nói chung giữa chúng có mối quan hệ qua lại.
Lợi ích của nước đi đầu tư và nước nhận đầu tư là hoàn toàn phù hợp với nhau. Chừng nào những mâu thuẫn này còn tồn tại thì việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi
sẽ còn gặp khó khăn.
III. Những yếu tố tác động tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi. 3.1. Mơi trường pháp lý cho sự vận động của vốn nước ngoài.
Muốn tăng vốn đầu tư nước ngồi đòi hỏi các quốc gia nhận đầu tư phải tạo ra một mơi trường pháp lý thích hợp, hấp dẫn các nhà đầu tư, tuy nhiên cần nhấn
mạnh hai điểm trọng yếu sau: - Thứ nhất: Nước nhận đầu tư phải bảo đảm về pháp lý đối với quyền sở hữu
tài sản tư nhân và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thái độ của nhà nước đối với vấn đề quốc hữu hóa tài sản, vốn liếng của người nước ngoài đc thể
hiện rõ bằng các đạo luật cũng là yếu tố quan trọng của môi trường tổng quan này. Việc tun bố khơng quốc hóa hay quy định rõ chuyển giao
quyền sở hữu và cơng trình được xây dựng từ vốn nước ngoài sao cho người đầu tư thu được phần lợi nhuận thích đáng tạo nên sức hấp dẫn đặc
biệt đối với nhà đầu tư và cho vay quốc tế.
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
11
- Thứ hai: Quy chế pháp lý của việc phân chia lợi nhuận đối với các hình thức vận độngcụ thể của vốn nước ngoài tại nước sở tại. Về nguyên tắc,
quy chế này nhằm tạo ra sự ưu đãi về phần lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài được hưởng và môi trường thuận lợi cho sự vận động của lợi nhuận
đó. Đồng thời sự thuận lợi đó nếu được bảo đảm còn khuyến khích việc bắt đầu tự lợi nhuận tại chỗ do nhà đầu tư cảm thấy n tâm và có lợi trong
một mơi trường như vậy. Có thể nói nếu hai điểm mấu chốt này của mơi trường pháp lý là thuận lợi và
an tồn cho sự vận động vốn nước ngồi thì khả năng thu hút vốn càng cao. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những quy định pháp lý cụ thể có liên quan đến việc làm
thuận lợi hóa mơi trường vận động của vốn. Các đạo luật về quyền sở hữu đất đai, quyền chuyển nhượng và thuê mướn đất, quy chế về trọng tài kinh tế…Nếu khơng
rõ ràng có thể gây cản trở đáng kể trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngồi.

3.2. Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính tất yếu của đầu tư nước ngồi

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×