Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Hệ thống cơ sở hạ tầng Sự cạnh tranh giữa các nước

Hệ thống cơ sở hạ tầng Sự cạnh tranh giữa các nước

Tải bản đầy đủ - 48trang

phát triển kinh tế vững mạnh của các quốc gia trên thế giới cũng tác động không nhỏ tới việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi. Do dó các nhà hoạch định phải nắm bắt
được đối tượng, thời điểm để có chính sách thu hút vốn nước ngồi cho phù hợp.

3.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng


Hệ thống cơ sở hạ tầng cũng đóng góp vào việc tạo ra những ưu thế riêng cho thu hút vốn đầu tư nước ngồi. Nó có thể được xem như một điều kiện, yêu cầu mà
quốc gia đi đầu tư luôn xem xét trước khi quyết định đầu tư. Hệ thống cơ sở hạ tần gồm: Cơ sở vật chất, đường giao thông, hệ thống ngân hàng, hệ thống phương tiện
thông tin… Những thứ đó khơng thể thiếu được đối với các nhà đầu tư. Bởi lẽ đầu tư là một hoạt động kiếm lời, muốn kiêm lời được lợi ích đòi hỏi các sản phẩm của
nhà đầu tư phải được lưu chuyển thơng tin trên thị trường một cách nhanh chóng đây đủ. Mặt khácn những nhu cầu về các thông tin mới ln được đòi hỏi đặt ra
đối với các nhà đầu tư. Chính những phản hồi đó giúp các nhà đầu tư có thể sử lý giải quyết nhiều vấn đề trong cơng việc đem lại tính hiệu quả cao trong vấn đề đầu
tư. Rõ ràng một quốc gia có điều kiện cơ sở hạ tầng tốt sẽ là một lợi thế cho việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3.5. Sự cạnh tranh giữa các nước


Một số quy luật kinh tế hiển nhiên của nền kinh tế thị trường là có cầu ắt phải có cung. Khi nhu cầu cao thì dẫn tới cung khơng đáp ứng nổi và ngược lại. Trong
lĩnh vực đầu tư cũng vậy, khi nhu cầu đầu tư cao sẽ dẫn tới cung khơng thể đáp ứng nổi. Do đó các nước nhận đầu tư sẽ đặt ra những điều kiện đầu tư khắt khe. Vì
vậy để được chấp nhận đầu tư, dòi hỏi bên đầu tư sẽ phải cạnh tranh nhau và nhà đầu tư nào đáp ứng tốt sẽ được chấp nhận xong trường hợp này thường xảy ra rất ít
mà trái lại các nước nhận đầu tư Thu hút vốn nước ngồi thì nhiều, còn các nước đi đầu tư thì lại hạn chế. Cho nên để có được nhà đầu tư nước ngồi đòi hỏi các
nước nhận đầu tư phải có được những chính sách thích hợp trong việc thu hút vốn nước ngoài. Các nước này sẽ cạnh tranh nhau thơng qua các chính sách khuyến
Nguyễn Duy Linh Lớp: Thương mại 47B
14
khích đầu tư nước ngồi. Mỗi nước sẽ tìm cho mình một giải pháp tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất kinh doanh nhưng không phải bằng bất
cứ giá nào, mục tiêu đó chính là thu hút được nhiều nhà đầu tư nhất với số vốn cao vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mới quan trọng. Qua đó cho thấy sự cạnh tranh
giữa các nước đi đầu tư và nhận đầu tư cũng là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

PHẦN II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống cơ sở hạ tầng Sự cạnh tranh giữa các nước

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×