1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Kỹ thuật thu thập thông tin Phơng pháp phân tích và xử lý số liệu Khống chế sai số trong nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.92 KB, 88 trang )


- Chọn đối tợng cho nghiên cứu nhận thức về khuyết tật bẩm sinh: Chọn theo
phơng pháp ngẫu nhiên hệ thống. Lập danh sách toàn bộ phụ nữ có chồng ®é tuæi 15 - 49 theo tõng x·, phêng, nhËp vào máy tính, tính bớc nhảy, chọn ngẫu nhiên ngời
đầu tiên rồi dựa vào bớc nhẩy để chọn tiếp các đối tợng sau. Những đối tợng không đáp ứng yêu cầu nghiên cứu rơi vào tiêu chuẩn loại trừ hoặc không tham gia
nghiên cứu thì chọn ngời liền sau cho đến khi đủ.

2.3.3. Kỹ thuật thu thập thông tin


- Điều tra NKT + Điều tra toàn bộ dân c đang sống và làm việc tại tỉnh Hà Tây có hộ khẩu ở
Hà Tây. + Thu thập thông tin về NKT theo mẫu báo cáo lập sẵn xem phụ lục 1.
+ Mẫu báo cáo sẽ đợc các điều tra viên mang xuống địa bàn và trực tiếp ghi thông tin vào trong biểu mẫu. Với những NKT nặng không có khả năng trả lời các
câu hỏi, điều tra viên có thể phỏng vấn ngời thân hoặc ngời có quen biết với NKT. Tất cả các phiếu điều tra sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết đợc tập trung
lại tại văn phòng dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tây.
+ Các mẫu báo cáo này cũng đợc sử dụng trong đợt đi kiểm tra, đánh giá thực tế của đoàn giám sát viên. Đoàn giám sát viên sẽ chọn ngẫu nhiên 110 số trờng hợp
đợc điều tra để kiểm tra giám sát.
- Nghiên cứu nhận thức về khuyết tật bẩm sinh: + Sử dụng phơng pháp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi để thu thập các thông tin
định lợng. Các điều tra viên trực tiếp đến các hộ gia đình đợc chọn điều tra để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu điều tra theo đúng yêu cầu và phơng pháp quy định.
+ Thu thập các sè liƯu tõ sỉ s¸ch, b¸o c¸o cđa y tÕ hoặc các nguồn số liệu khác.

2.3.4. Phơng pháp phân tích và xử lý số liệu


- Toàn bộ phiếu thu đợc đã kiểm tra lại, thống kê tổng số các trờng hợp theo từng huyện, thành phố sau đó đợc dập theo mã.
- Số liệu đợc xử lý thô trớc khi nhập vào máy tính.
Lê Văn Hải K15 33
- Toàn bộ báo cáo của các trờng, địa phơng đợc nhập vào máy tính 2 lần bằng chơng trình EPI.INFO 6.04.
- Số liệu đợc phân tích, tính toán và lập thành các bảng số liệu thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Access và Microsoft Excel.
- Các kết quả đợc trình bày dới dạng tỷ lệ phần trăm.

2.3.5. Khống chế sai số trong nghiên cứu


- Thiết kế mẫu báo cáo và khung phỏng vấn sâu rõ ràng, dễ hiểu. - Các định nghĩa, khái niệm, tiêu chuẩn đa ra chính xác, rõ ràng.
- Giám sát chặt chẽ quá trình thu thập số liệu, sử lý số liệu và viết báo cáo. - Để kết quả điều tra sát với thực tế, các cán bộ tham gia nghiên cứu là những
ngời thành thạo về chuyên môn, có kinh nhiệm điều tra thực địa, đợc tập huấn kỹ về nội dung nghiên cứu. Điều tra thử bộ câu hỏi sau đó sửa chữa lại trớc khi triển khai
điều tra tại địa bàn nghiên cứu. Có giám sát quá trình điều tra một cách khoa häc, chỈt chÏ.

2.3.6. Thêi gian thu thËp sè liƯu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

×