1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Triển vọng

Triển vọng

Tải bản đầy đủ - 43trang

tiêu: kết hợp kinh tế với an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh xã hội, anh ninh biên giới.
- Mục tiêu môi trường: bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, đô thị, dân cư đảm bảo quôc gia sanh sạch đẹp. Các dự án phải có phương án bảo vệ mơi
trường: Thu gom rác thải, xây dựng bãi rác ở các đô thị thị trấn 100 rác y tế được sử lý trồng rừng có độ che phủ 35.
VI. TRIỂN VỌNG CỦA TÂY NINH TRONG THỜI CƠNG NGHIỆP HĨA HỘI NHẬP

1. Triển vọng


a. Cơng nghiệp: - Tây Ninh có điều kiện để trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh, với việc
xây dựng khu công nghiệp Trảng Bảng, khu công nghiệp Trâm Vàng, các cụm công nghiệp trong khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và các cụm công nghiệp đã
được quy hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đặn biệt là cơng nghiệp sau mía
đường, bột mỳ, cao su, cơng nghiệp thu hút nhiều lao động như dệt may công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
- Tập trung đầu tư chiều sâu, phát triển ngành cơ khí phục vụ nơng nghiệp, phát huy thế mạnh của ngành nghề thủ công truyền thông đẩy mạnh phát triển công
nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn. b. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch:
- Một trong những lợi thế quan trọng của Tây Ninh là phát triển thương mại qua biên giới, trên cơ sở khai thác ưu thế của hệ thống của khẩu. Tập trung đầu tư
để phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát với vai trò là trung tâm thương mại hạt nhân cùng với các cửa khẩu kinh tế khác, tạo một không gian thương mại
đồng bộ hợp lý phát triển mạnh lợi thế thương mại. - Xây dựng trng tâm thương mại nội tỉnh, trong đó thị xã, Hồ Thành, Gò
Dầu làm đầu mối lưu chuyển hàng hoá. 37
- Kết hợp phát triển chặt chẽ thị trường trong nước và nước ngoài, tập trung kinh doanh sản phẩm có nhiều lợi thế so sánh, hàng hố có chất lượng cao, hàm
lượng chất xám cao. - Tây Ninh sẽ là nơi chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu cho khu vực Đơng
Nam Bộ. Khuyến khích đầu tư hoạt động dịch vụ như tài chính tín dụng, bưu chính vận tải và dịch vụ du lịch.
- Phát triển du lịch Tây Ninh gắn liền với việc bảo vệ, tơn tạo các di tích lịch sử văn hóa các khu bảo tồn thiên nhiên đầu tư xây dựng khu du lịch: Núi Bà Đen,
Cụng Thiên Ngôn, căn cứ trung ương cục, tại những tua di lịch đa dạng phong phú hấp dân.
c. Nông nghiệp: - Nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng, quyết định bước đi lên của tỉnh
trong thập kỷ này. Do vậy q trình cơng nghiệp hố hiện đại hố thực chất là q trình cơng nghiệp hố và hiện đại hố nông nghiệp nông thôn. Nông nghệp phải
thực sự trở thành ngành sản xuất hàng hố phục vụ cho cơng nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu.
- Phát triển mạnh nền nông nghiệp thâm canh tạo nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến, nâng dần tỉ trọng hàng xuất khẩu có hàm lượng chế biên cao.
Kết hợp trồng trọt với chăn ni, phát triển chăn ni bò sữa bò thịt theo hướng nạc và các loại gia súc gia cầm phát triển mơ hình nươi cá nước ngọt. Từng bước đưa
sản phẩm chăn nuôi vào thị trường thế giới. Hướng nền nơng nghiệp phát triển tồn diện cân đối và bền vững.
38
d. Lâm nghiệp: - Định hướng phát triên lâm nghiệp đên 2010 là bảo vệ rừng hiện có, phát
triển rừng phòng hộ để bảo vệ mơi trường sinh thái. Bên cạnh rừng cây bản địa, phát triển cây cao su cây ăn quả lâu năm, để đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển
bền vững. - Thông qua liên doanh, liên kết đầu tư phát triển rừng, áp dụng chính sách
giao đất, giao rừng đến các tổ chức và các hộ gia đình để phát huy tối đa nguồn lực phát triên lâm nghiệp.
e. Ngư nghiệp: - Phương hướng chung: Khai thác tối đa nguồn nước mặt của sông, hồ trên
địa bàn tỉnh để phát triển tôm cá một cách toàn diện. - Tỉnh sẵn sàng tiếp nhận và tạo mọi điều kiện cho các dự án chuyển giao kỹ
thuật nuôi trông tiên tiến, các giống giá trị thuỷ sản giá trị cao. Thực hiện tốt chính sách giao diện tích mặt nước lâu dài ổn định cho ngư dân.

2. Chính sách ưu đãi đầu tư


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Triển vọng

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×