1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Đường cao vị trí. Phương trình đường cao vị trí.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 92 trang )


3. Phương pháp đường cao vị trí. 3.1 Hình chiếu của vòng đẳng cao lên hải đồ Mercator.
Trên hải đồ Mercator, hình chiếu của vòng đẳng cao có dạng những đường cong phức tạp, tùy thuộc vào vị trí của vòng đẳng cao đối với cực của Trái đất mà trên hải đồ
Mercator chúng là Elip, Parabol, hay gần như hình sin... Do vậy, trong thực tế, ta chỉ thao tác trực tiếp vòng đẳng cao lên hải đồ bằng
phương pháp trên khi tàu hành trình ở vùng vĩ độ nhỏ, khi mà độ cao Mặt trời lúc qua kinh tuyến thượng có thể đạt đến những độ cao rất lớn hơn 88
.

3.2 Đường cao vị trí.


Về nguyên tắc ta có thể dựng được vòng đẳng cao trên hải đồ Mercator bằng cách dựng một số điểm rồi nối chúng lại với nhau, nhưng việc này rất phức tạp và tốn thời gian.
Vì vậy ta thay một phần nhỏ của vòng đẳng cao bằng một đoạn thẳng tiếp tuyến hay cát tuyến với nó ở gần vị trí dự đốn. Đoạn thẳng này gọi là “đường cao vị trí”.

3.3 Phương trình đường cao vị trí.


Việc xây dựng phương trình đường cao vị trí khá phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức toán học, ở đây ta thừa nhận phương trình đường cao vị trí sau khi tính tốn có dạng
như sau: Δh = Δφ. CosA + Δλ. Cosφ. SinA
Đây là phương trình đường thẳng và khi có sai số nó sẽ dịch chuyển song song với chính nó một lượng chính bằng sai số đó.
3.4 Các phương pháp vẽ đường cao vị trí. a. Phương pháp kinh độ phương pháp Sommer
Ở phương pháp này người ta tính kinh độ các điểm của vòng đẳng cao dựa theo vĩ độ cho trước. Phương pháp được tiến hành như sau:
- Đo độ cao h
1
của thiên thể. - Từ thời điểm quan trắc tra lịch thiên văn được δ và t
G
của thiên thể đó. - Từ phương trình: Sinh = Sinδ.Sinφ + Cosδ.Cosφ.Cost
G
± λ
E W
ta cho φ
C
một giá trị φ
1
nào đó ta sẽ tính ra được λ
1
và sẽ xác định được điểm K
1
φ
1
; λ
1
là giao điểm của vòng đẳng cao với vĩ tuyến φ
1
. - Tương tự, nếu ta thay φ
1
bằng φ
2
ta tìm được λ
2
và điểm K
2
φ
2

2
là điểm thứ 2 của vòng đẳng cao.
- Nối K
1
K
2
trên hải đồ ta sẽ có được đường vị trí I I. - Tương tự như trên ta vạch được đường vị trí II II.
- Giao điểm của I I và II II cho ta vị trí tàu M .
Lưu : Vĩ độ nên thay đổi khoảng 10’ - 20’ hải l. Phương pháp này chỉ áp dụng cho những thiên thể có phương vị nằm trong khoảng.
045 A 135 hay 225 A 315
b. Phương pháp vĩ độ phương pháp Paludan Dùng cho những thiên thể có phương vị nằm trong khoảng:
315 A 045 hay 135 A 225 Trình tự tiến hành giống như đối với phương pháp kinh độ chỉ khác là ta tính vĩ độ bằng
kinh độ cho trước.
c. Phương pháp phương vị Phương pháp Akimop. Thay cho việc tính tốn hai điểm của vòng đẳng cao, ở phương pháp này chỉ tính một
điểm bằng phương pháp kinh độ và phương vị của thiên thể. Trình tự tiến hành như sau:
Page 53
- Xác định điểm K
1
theo phương pháp kinh độ như trên. - Từ vị trí dự đốn M
C
φ
C
; λ
C
, t
G
; δ tra bảng tốn tính được h
C
và A
C
. - Từ M
C
vẽ đường phương vị A
C
. - Từ K
1
kẻ đường vng góc với A
C
ta được đường cao vị trí I I. - Tương tự ta tìm được đường cao vị trí II II.
- Giao điểm của I I và II II cho ta vị trí tàu. d. Phương pháp Marc Saint Hilaire Phương pháp hiệu độ cao.
Trong phương pháp này, ta vẽ đường cao vị trí từ vị trí dự đốn M
C
. Đây là phương pháp phổ biến nhất trong hàng hải. Ta sẽ học kỹ về nguyên lý của phương pháp ở phần sau.
Ở đây chỉ trình bày cách dựng đường cao vị trí trên hải đồ từ vị trí dự đốn. Trình tự thao tác được tiến hành như sau Hình 6.5:
- Tại M
C
đo độ cao thiên thể bằng Sextant, sau khi hiệu chỉnh các sai số ta có được h
01
độ cao quan trắc.
I II
A
C2
II K
2
n
1
n
2
M N
M
C
I K
1
A
C1
- Từ thời điểm quan trắc, tọa độ vị trí dự đốn M
C
, lịch thiên văn, bảng tốn ta tính được A
C1
và h
C1
độ cao tính tốn. - Tính tốn đoạn dịch chuyển
n
1
= h
01
- h
C1
. - Từ M
C
dựng đường phương vị A
C1
, trên đường này lấy một đoạn n
1
tính từ M
C
được điểm K
1
. - Từ K
1
dựng đường vng góc với A
C1
ta được đường vị trí I I.
- Tương tự ta dựng được đường vị trí II II. - Giao điểm của I I và II II cho ta vị trí tàu
M .
4. Phương trình sai số, điều kiện thuận lợi để xác định riêng rẽ kinh độ, vĩ độ.
Hình 6.5

4.1 Phương trình sai số.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×