1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Cân bằng giữa mục tiêu sản xuất gỗ, môi trường và xã hội: Rừng cho Quản lý rừng bền vững phải theo kế hoạch rõ ràng: Mục tiêu của bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.97 KB, 21 trang )


15
trình lâm nghiệp, khơng chỉ là ngun tắc chính sách cơ bản mà còn là bước đi mang tính thực tiễn cao cần phải thực hiện để thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Sự
cam kết chính sách rõ ràng là rất cần thiết để các chủ rừng có quyền sử dụng đất rừng lâu dài, yên tâm đầu tư kinh doanh sản xuất gỗ hoặc bảo vệ đầu nguồn và đa
dạng sinh học, đồng thời giúp các cộng đồng địa phương, những người có cuộc sống phụ thuộc vào rừng, phát triển các loài cây thuốc và các loại lâm sản ngoài
gỗ khác một cách ổn định lâu dài.
Đối với những nơi đã có sự cam kết về mặt chính sách cho mục tiêu quản lý rừng bền vững, bước đi tiếp theo trong việc cụ thể hóa chính sách là xây dựng các
hình thức trao quyền sử dụng rừng và đất rừng hợp lý đáng tin cậy. Ban hành chính sách lâm nghiệp là một bước đi quan trọng nhằm: i Xác định loại rừng và
quyền sử dụng là tư nhân hay công cộng, quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ rừng đối với từng loại rừng; ii Bảo vệ rừng và hệ sinh thái rừng tự nhiên để duy trì
năng suất lập địa, sự đa dạng sinh học, cảnh quan và tạo cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội; iii Xây dựng, phê duyệt và thực hiện các kế hoạch quản lý rừng; iv
Xây dựng và hỗ trợ phát triển kinh tế rừng đa chức năng trong sự kết hợp giữa bảo tồn hệ sinh thái và sử dụng tài nguyên cho mục tiêu kinh tế.

4. Cân bằng giữa mục tiêu sản xuất gỗ, môi trường và xã hội: Rừng cho


rất nhiều lợi ích cho cả cấp địa phương và quốc gia. Sản xuất gỗ là mục tiêu chính mang lại thu nhập cho Chính Phủ, cơng ty và chủ sử dụng rừng và đó cũng là động
lực chính của việc khai thác rừng nhiệt đới. Thu nhập từ khai thác gỗ cũng là nguồn lực tài chính để tái đầu tư lâu dài trong quản lý rừng bền vững.
Lâm sản ngoài gỗ như mây, các loài cây làm thuốc, cây thực phẩm, nhựa cây và thú hoang dã cũng đóng vai trò quan trọng khơng kém. Rừng nhiệt đới là
nguồn sống cho hàng triệu người dân nơng thơn có cuộc sống phụ thuộc vào rừng và cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho cộng đồng. Rừng còn là nơi điều tiết
nguồn nước vùng đầu nguồn cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện. Rừng cũng là nơi lưu giữ các giá trị đa dạng sinh học, là nơi vui chơi, giải trí, tham quan
nghỉ dưỡng cho dân.
Chính vì vậy, khi xây dựng kế hoạch quản lý rừng cần có cái nhìn lâu dài, cân bằng được giữa các mục tiêu lấy gỗ, bảo vệ môi trường và xã hội. Cụ thể là,
các nhà lập kế hoạch và quản lý rừng phải nhận ra giá trị của rừng đối với nhiều thành phần xã hội và làm thế nào đó để lập và thực hiện các kế hoạch, các chương
trình trong mối cân bằng và phải đảm bảo tính bền vững của một tổng thể.

5. Quản lý rừng bền vững phải theo kế hoạch rõ ràng: Mục tiêu của bản


kế hoạch quản lý là cụ thể hóa các chính sách quốc gia để điều phối và thực hiện các hoạt động tác nghiệp để đạt được mục tiêu cụ thể, cho một địa phương cụ thể
và, trong một giai đoạn cụ thể. Đối với rừng sản xuất, một bản kế hoạch cần phải tính được sản lượng gỗ có thể khai thác là bao nhiêu, khai thác ở đâu, khi nào, với
điều kiện nào.
16
Đối với các khu rừng bảo vệ, một bản kế hoạch phải thể hiện được các biện pháp quản lý rừng tự nhiên cho mục tiêu điều tiết nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh
học, hoặc cho mục tiêu nghỉ dưỡng, du lịch. Quá trình lập kế hoạch cần chỉ ra các yêu cầu kỹ thuật, xác định cụ thể các hoạt động ưu tiên, và trả lời câu hỏi làm cái
gì, ở đâu, khi nào, làm như thế nào và ai làm là tốt nhất.
Bản kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, hoạt động nhưng phải có tính linh hoạt, mềm dẻo nhằm thích ứng với các hồn cảnh đổi thay còn chưa lường trước
được. Kế hoạch có thể được lập bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng thường có những tiêu chuẩn: i Kế hoạch phải tránh được những vấn đề trước đó
gặp phải, bằng cách đưa ra những giải pháp có thể thực hiện được; ii Bản kế hoạch không lên lập cho một giai đoạn quá dài nhằm tránh những gì đưa ra khơng
phù hợp với thực tiễn; iii Trong bản kế hoạch, mục tiêu cần được nêu thật rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Không nên đưa ra qúa nhiều mục tiêu để rồi cuối cùng
không thực hiện được; iv Tránh đưa ra quá nhiều ưu tiên cần hành động. Kế hoạch cần xác định những hoạt động phù hợp với thực tiễn nhưng cũng cần cân
nhắc trên cơ sở kinh phí có thể sử dụng.
6. Cần điều tra rừng liên tục: Điều tra rừng liên tục là cơ sở để lập kế
hoạch quản lý rừng, và đặc biệt quan trọng trong lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cho mục tiêu sản xuất gỗ. Xu hướng gần đây, người ta còn chú ý đến việc
điều tra lâm sản ngồi gỗ.

7. Xác nhận vai trò và giúp đỡ cộng đồng: Như một nguyên tắc cơ bản,


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

×