1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


Thương hiệu quốc gia là thương hiệu gán chung cho các sản phẩm, hàng hoá của một quốc gia nào đó nó thường gắn với những tiêu chí nhất định, tuỳ thuộc vào
từng quốc gia, từng giai đoạn. Đặc điểm của thương hiệu quốc gia là thường có tính khái quát và trừu tượng
cao và không bao giờ đứng độc lập, luôn phải gắn liền với các thương hiệu cá biệt hay thương hiệu nhóm, thương hiệu gia đình. Thực tế, thương hiệu quốc gia ln
được định hình như là một chỉ dẫn địa lý đa dạng dựa trên uy tín của nhiều chủng loại hàng hố với những thương hiệu riêng khác nhau theo định vị khác nhau.
Trong thực tế, với một hàng hố cụ thể, có thể tồn tại chỉ duy nhất một thương hiệu, nhưng cũng có thể tồn tại đồng thời nhiều loại thương hiệu. Sử dụng duy nhất
một thương hiệu hay sử dụng đồng thời nhiều thương hiệu cho hàng hoá, dịch vụ là một chiến lược trong quản trị, chiến lược Marketing.

1.1.3 Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh


• Cơng cụ để nhận diện và khác biệt của hàng hố sản phẩm
• Là phương tiện bảo vệ hợp pháp các lợi thế và đặc điểm riêng có của
sản phẩm •
Khẳng định đẳng cấp chất lượng trước khách hàng •
Đưa sản phẩm ăn sâu vào tâm trí khách hàng •
Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh •
Nguồn gốc của lợi nhuận Về cơ bản, thương hiệu đáp ứng mục đích nhận diện để đơn giản hố việc xử lý
sản phẩm hoặc truy tìm nguồn gốc sản phẩm cho công ty. Về mặt hoạt động, thương hiệu giúp các tổ chức kiểm kê, tính tốn và thực hiện các ghi chép khác. Thương hiệu
cho phép cơng ty bảo vệ hợp pháp những đặc điểm, hình thức đặc trưng, riêng có của sản phẩm. Thương hiệu có thể được bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ, đem lại tư cách
hợp pháp cho người sở hữu thương hiệu. Tên gọi sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được bảo hộ thông qua việc đăng ký nhãn hiệu hàng hố. Các quy trình sản xuất có thể
được bảo vệ thông qua bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. Bao bì kiểu dáng thiết kế có thể được bảo vệ thông qua kiểu dáng công nghiệp hoặc các bản quyền cho các câu
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8
hát đoạn nhạc. Các quyền sở hữu trí tuệ này đảm bảo rằng cơng ty có thể đầu tư một cách an toàn cho thương hiệu và thu lợi nhuận từ một tài sản đáng giá.
Thương hiệu có thể cam kết một tiêu chuẩn hay đẳng cấp chất lượng của một sản phẩm và đáp ứng mong muốn của khách hàng, giúp họ tìm kiếm, lựa chọn sản
phẩm một cách dễ dàng, thuận tiện. Lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng cho phép công ty dự báo và kiểm sốt thị trường. Hơn nữa, nó tạo nên một rào
cản, gây khó khăn cho các cơng ty khác muốn xâm nhập thị trường. Mặc dù các quy trình sản xuất và các thiết kế sản phẩm có thể dễ dàng bị sao chép lại, nhưng những
ấn tượng ăn sâu trong đầu người tiêu dùng qua nhiều năm về sản phẩm thì khơng dễ dàng sao chép lại như vậy. Về khía cạnh này, thương hiệu có thể được coi như một
cách thức hữu hiệu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh. Do đó với các cơng ty, thương hiệu được coi như một tài sản có giá trị rất lớn
bởi nó có khả năng tác đơng đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Nó được mua và bán bởi có thể bảo đảm thu nhập bền vững trong tương lai cho chủ sở hữu
thương hiệu. Vì lẽ đó người ta phải trả những khoản tiển khơng nhỏ cho thương hiệu khi liên doanh, liên kết hoặc mua lại thương hiệu.

1.1.4 Xây dựng và bảo vệ thương hiệu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×