1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Dễ nhớ 2. Có ý nghĩa Dễ bảo hộ 4. Dễ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


góp phần tạo dựng một thương hiệu mạnh, chúng ta cần trả lời câu hỏi: Người tiêu dùng sẽ nghĩ gì về sản phẩm nếu họ chỉ biết về nó qua tên thương hiệu, biểu tượng,
logo và các đặc điểm khác? Các tiêu chí lựa chọn yếu tố thương hiệu:

1. Dễ nhớ 2. Có ý nghĩa


3. Dễ bảo hộ 4. Dễ


thich nghi 2 Có khả
năng chuyển đổi
Dễ nhận ra Dễ gợi nhớ
Có tính mơ tả Có sức thuyết phục
Hài hước và hấp dẫn
Giàu hình tượng Về mặt pháp
lý Về mặt cạnh
tranh Linh hoạt.
Có thể cập nhật được.
Trong cùng loại sản phẩm và giữa
các sản phẩm với nhau.
Qua biên giới địa lý văn hoá.
- Các chiến lược phát triển thương hiệu:
∗ Chiến lược thương hiệu - sản phẩm: Đặt cho mỗi sản phẩm độc lập một
thương hiệu riêng biệt phù hợp với định vị thị trường của sản phẩm ∗
Chiến lược thương hiệu dãy: Mở rộng một khái niệm, một ý tưởng hoặc một cảm hứng nhất định cho các sản phẩm khác nhau và do đó các
thương hiệu khác nhau của cơng ty. ∗
Chiến lược thương hiệu nhóm: Đặt cùng một thương hiệu và một thơng điệp nhóm cho một nhóm các sản phẩm có cùng một thuộc tính hoặc
chức năng. ∗
Chiến lược thương hiệu hình ơ: Một thương hiệu chung sẽ hỗ trợ cho mọi sản phẩm của công ty ở các thị trường khác nhau nhưng mỗi sản
phẩm lại có cách thức quảng bá và cam kết riêng trước khách hàng và công chúng.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10
∗ Chiến lược thương hiệu nguồn hay còn gọi là thương hiệu mẹ: Tương
tự như chiến lược hình ơ, nhưng điểm khác biệt chủ yếu là mỗi sản phẩm được đặt thêm một tên riêng.
∗ Chiến lược thương hiệu chuẩn: Đưa ra một sự chứng thực hay xác nhận
của công ty lên tất cả các sản phẩm vốn hết sức đa dạng và phong phú và được nhóm lại theo chiến lược thương hiệu sản phẩm, thương hiệu
dãy, thương hiệu nhóm. Tạo dựng hình ảnh cơng ty: Hình ảnh của cơng ty thường được liên hệ và hình
thành trong trí nhớ người tiêu dùng như một nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ. Do đó, hình ảnh cơng ty chỉ được liên hệ một cách cụ thể khi thương hiệu cơng ty đóng
vai trò nổi bật trong chiến lược xây dựng thương hiệu. Hình ảnh cơng ty phụ thuộc vào một số yếu tố như: Các sản phẩm mà công ty
sản xuất, các hoạt động được công ty tiến hành, và cách thức giao tiếp với người tiêu dùng…
Một tiêu chí cực kỳ quan trọng với người quản trị thương hiệu đó là khả năng bảo vệ cả về mặt pháp lý và lợi thế trong cạnh tranh. Bởi nếu khơng có những khảo
sát kịp thời và chính xác, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của và thời gian của công ty trong những kiện tụng pháp lý.
Về mặt pháp lý, điều quan trọng là: - Chọn các yếu tố thương hiệu có thể được bảo vệ một cách hợp pháp trên cơ
sở quốc tế; - Đăng ký chính thức các yếu tố thương hiệu với các cơ quan pháp luật có
thẩm quền chức năng; - Bảo vệ triệt để các nhãn hiệu hàng hoá khỏi sự xâm phạm cạnh tranh trái
phép. Khi mà trên thị trường tràn ngập các loại hàng hố, sản phẩm thì cũng là lúc nhu cầu bảo vệ thương hiệu về mặt pháp lý tăng lên tương ứng.
Việc thiết kế và đăng ký các yếu tố của thương hiệu như nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng bao bì… phải được tiến hành rất sớm, thậm chí trước cả khi sản phẩm ra
đời. Tuy nhiên, ở Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn và đầy
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 11
đủ về tầm quan trọng của thương hiệu, do vậy không tiến hành đăng ký bảo hộ. Hậu quả là mặc dù sản phẩm đã xuất hiện rất lâu và được nhiều người biết đến nhưng đã
buộc phải từ bỏ thương hiệu của mình vì đã có người nhanh chân đăng ký trước nhãn hiệu này với cơ quan Nhà Nước. Điều này sẽ gây cho doanh nghiệp những tổn thất,
mất mát rất lớn: mất thị phần, mất đi uy tín, mất đi tiền của đã đầu tư cho thương hiệu như quảng cáo, tuyên truyền… bởi đơn giản vì khách hàng chỉ biết đến cơng ty
và sản phẩm qua thương hiệu. Nếu rơi vào tình trạng này có thể nói: “chúng ta phải làm lại từ đầu”.
Đối với những thương hiệu được thiết kế lần đầu cho những sản phẩm mới, việc đặt tên thương hiệu hay một logo, biểu tượng cũng cần phải tham khảo ý kiến
chuyên gia nhằm ngăn chặn khả năng bị từ chối bảo hộ.
1.2 THƯƠNG HIỆU TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 1.2.1 Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm
Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó sản phẩm bảo hiểm cũng có các đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ như tính vơ hình, tính khơng thể tách rời
và khơng thể cất trữ được, tính khơng đồng nhất và tính khơng được bảo hộ bản quuyền. Ngồi ra, sản phẩm bảo hiểm còn có các đặc điểm riêng đó là: Sản phẩm
“khơng mong đợi”, sản phẩm của “chu trình kinh doanh đảo ngược” và sản phẩm có hiệu quả “xê dịch”. Chính vì có những đặc điểm chung và đặc điểm riêng này nên
sản phẩm bảo hiểm được xếp vào loại sản phẩm dịch vụ “đặc biệt”.

a. Đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×