1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


hình, để đánh giá về sản phẩm, người tiêu dùng thường xuyên xem xét sản phẩm có đáp ứng được sự trơng đợi của họ hay khơng. Còn khi mua và sử dụng một sản phẩm
dịch vụ, người tiêu dùng thường căn cứ vào thái độ của nhân viên hoặc đại lý cung cấp dịch vụ đó để đánh giá về sản phẩm.

Tính khơng được bảo hộ bản quyền
Mặc dù trước khi tung một sản phẩm nào đó ra thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm thường phải đăng ký sản phẩm để nhận được sự phê chuẩn của cơ quan
quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, việc phê chuẩn này chỉ mang tính nghiệp vụ kỹ thuật chứ khơng mang tính bảo hộ bản quyền. Do đó, các doanh
nghiệp bảo hiểm cạnh tranh có thể bán một cách hợp pháp các sản phẩm bảo hiểm là bản sao của các hợp đồng bảo hiểm của các doanh nghiệp khác.

b. Đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm


• Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm “khơng mong đợi”
Một trong những đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. Điều này thể hiện ở chỗ, đối với các sản phẩm mang tính bảo hiểm thuần
tuý, mặc dù đã mua sản phẩm – nhưng khách hàng đều không mong muốn rủi ro xảy ra để được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hày trả tiền bảo hiểm. Bởi vì rủi ro
một khi đã xảy ra thì đồng nghĩa với thương tích, thiệt hại thậm chí là mất mát, do đó số tiền mà doanh nghiệp bồi thường chi trả khó mà bù đắp được. Đặc tính này cũng
làm cho việc giới thiệu chào bán sản phẩm trở nên vơ cùng khó khăn. Nói như vậy khơng có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm không thể triển khai
kinh doanh bảo hiểm. Đơn giản là vì mặc dù các cá nhân, tổ chức “khơng mong đợi” nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào.
• Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm của “chu trình hạch tốn đảo ngược”
Nếu như trong các lĩnh vực kinh doanh khác, giá cả sản phẩm được xác định trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh thì trong lĩnh vực bảo hiểm, phí bảo hiểm – giá cả
của sản phẩm bảo hiểm được xác định dựa trên những số liệu ước tính về các chi phí có thể phát sinh trong tương lai như chi bồi thường trả tiền bảo hiểm, chi hoa hồng,
chi tái bảo hiểm…Trong đó, khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi bồi thường trả
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15
tiền bảo hiểm. Khoản chi này được xác định chủ yếu dựa trên số liệu thống kê quá khứ và các ước tính tương lai về tần suất và quy mô tổn thất. Việc sử dụng các số liệu
thống kê trong quá khứ để xác định cho giá cả sản phẩm bảo hiểm trong tương lai đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ nhằm giúp các doanh nghiệp có thể bù đắp các chi phí có
thể phát sinh và thu được lợi nhuận hợp lý. •
Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm có “hiệu quả xê dịch” Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu phí của
người tham gia bảo hiểm hình thành nên quỹ bảo hiểm; sau đó nếu có các sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm mới phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường hay chi
trả. Do vậy, với việc thu phí trước, nếu khơng có hoặc ít có rủi ro xảy ra, doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn dự kiến. Ngược lại, nếu rủi ro xảy ra với tần
suất và quy mô lớn hơn dự kiến, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thua lỗ. Điều này có nghĩa là nếu như trong các lĩnh vực kinh doanh khác, hiệu quả kinh doanh có thể xác
định được khá chính xác ngay tại thời điểm sản phẩm được tiêu thụ, thì trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hiệu quả kinh doanh khó có thể xác định được ngay tại thời
điểm được bán. Về phía khách hàng, hiệu quả từ việc mua sản phẩm cũng mang tính “xê dịch”
– khơng xác định. Điều này xuất phát từ việc không phải khách hàng nào tham gia bảo hiểm cũng được nhận số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm trừ trường hợp
mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính tiết kiệm.
1.2.2 Vai trò của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm a. Thương hiệu dịch vụ
Với những đặc trưng riêng của mình, thương hiệu dịch vụ có những đặc điểm khác biệt so với thương hiệu hàng hoá:
Thương hiệu dịch vụ được xem như một sản phẩm, vì vậy nó đòi hỏi đáp ứng đầy đủ 4P trong Marketing căn bản: Sản phẩm dịch vụ như thế nào? Giá cả ra sao?
Xúc tiến dịch vụ có được thực hiện tốt không? Bằng chứng và xác nhận của bên thứ ba nào đối với chất lượng của dịch vụ?
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 16
Thương hiệu dịch vụ như là một quá trình, tức là chú trọng hơn đến sự trải nghiệm trong việc tiêu dung thương hiệu dịch vụ. Quá trình này là một sự tương tác
giữa người mua và người bán mà tại đó phân phối dịch vụ diễn ra. Người tiêu dung sẽ lựa chọn thông qua một số bước trước khi đưa ra quyết định mua.
Xem thương hiệu dịch vụ là một tổ chức là ý nhấn mạnh đến khía cạnh văn hố trong cách thể hiện thương hiệu dịch vụ. Văn hoá tổ chức trở thành động lực thúc
đẩy các nổ lực bên trong tổ chức, đồng thời nó khuyến khích việc chuỷân hoá các kỹ năng nghiệp vụ của hệ thống nhân viên sẽ chuyển từ giá trị kinh nghiệm sang giá trị
tiêu dùng. Thương hiệu dịch vụ như là một con người, vì nó có cá tính riêng biệt và đặc
tính của nó khá phức tạp và ln linh động biến đổi. Khi thương hiệu dịch vụ trở thành một người bạn thân thiết thì người tiêu dùng và mong muốn luôn sát cánh cùng
người bạn trong lần đồng hành sau. Xem thương hiệu dịch vụ như là một dấu hiệu, người ta muốn nhấn mạnh đến
việc dấu hiệu có thể có nhiều phương thức biểu hiện, đòi hỏi dịch vụ phải liên kết trọng vẹn dấu hiệu đến bộ nhớ của khách hàng về hình ảnh mà nó đang muốn in hằn
trong tâm trí khách hàng. Sự khác nhau giữa thương hiệu dịch vụ và thương hiệu sản phẩm xuất phát từ
thực tế là sản phẩm thì hữu hình còn dịch vụ thì vơ hình. Đây chính là lý do khiến các thương hiệu dịch vụ luôn gặp phải những khó khăn trong việc tạo nên hình ảnh về
bản thân mình.

b. Vai trò đặc biệt của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×