1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Vai trò đặc biệt của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


Thương hiệu dịch vụ như là một quá trình, tức là chú trọng hơn đến sự trải nghiệm trong việc tiêu dung thương hiệu dịch vụ. Quá trình này là một sự tương tác
giữa người mua và người bán mà tại đó phân phối dịch vụ diễn ra. Người tiêu dung sẽ lựa chọn thông qua một số bước trước khi đưa ra quyết định mua.
Xem thương hiệu dịch vụ là một tổ chức là ý nhấn mạnh đến khía cạnh văn hoá trong cách thể hiện thương hiệu dịch vụ. Văn hoá tổ chức trở thành động lực thúc
đẩy các nổ lực bên trong tổ chức, đồng thời nó khuyến khích việc chuỷân hố các kỹ năng nghiệp vụ của hệ thống nhân viên sẽ chuyển từ giá trị kinh nghiệm sang giá trị
tiêu dùng. Thương hiệu dịch vụ như là một con người, vì nó có cá tính riêng biệt và đặc
tính của nó khá phức tạp và luôn linh động biến đổi. Khi thương hiệu dịch vụ trở thành một người bạn thân thiết thì người tiêu dùng và mong muốn luôn sát cánh cùng
người bạn trong lần đồng hành sau. Xem thương hiệu dịch vụ như là một dấu hiệu, người ta muốn nhấn mạnh đến
việc dấu hiệu có thể có nhiều phương thức biểu hiện, đòi hỏi dịch vụ phải liên kết trọng vẹn dấu hiệu đến bộ nhớ của khách hàng về hình ảnh mà nó đang muốn in hằn
trong tâm trí khách hàng. Sự khác nhau giữa thương hiệu dịch vụ và thương hiệu sản phẩm xuất phát từ
thực tế là sản phẩm thì hữu hình còn dịch vụ thì vơ hình. Đây chính là lý do khiến các thương hiệu dịch vụ ln gặp phải những khó khăn trong việc tạo nên hình ảnh về
bản thân mình.

b. Vai trò đặc biệt của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm:


Thương hiệu sản phẩm bảo hiểm cũng như thương hiệu các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khác nhằm xác nhận hàng hoá hay dịch vụ của một doanh nghiệp và
phân biệt chúng với những hàng hoá và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Việc phát triển thương hiệu cho sản phẩm bảo hiểm là rất cần thiết. Vì:
• Do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm là loại sản phẩm vơ hình, khó hình dung
đối với khách hàng nên việc gắn thương hiệu cho sản phẩm sẽ làm cho sản phẩm trở nên “hữu hình” hơn.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17
• Ngồi ra do sản phẩm bảo hiểm dễ bị sao chép, bắt chước, vì vậy chỉ thơng qua
thương hiệu sản phẩm, khách hàng mới có thể xác định xuất xứ của sản phẩm và phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp
khác. •
Các sản phẩm bảo hiểm mà các doanh nghiệp triển khai ngày càng đa dạng chúng khơng còn đơn thuần là các sản phẩm truyền thống mà thường kết hợp khá
phức tạp, nên một tên gọi rõ ràng khơng chỉ giúp khách hàng phân biệt mà còn có tác dụng xúc tiến bán hàng.
• Thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được hình ảnh cho riêng mình,
tăng hiểu biết về doanh nghiệp trong dân chúng. Trong ngành bảo hiểm nếu như khách hàng được hỏi rằng họ biết đến thương
hiệu của những công ty bảo hiểm nào thì các khách hàng sẽ lúng túng. Họ sẽ trả lời rằng họ chỉ biết đến tên của công ty bảo hiểm chứ không biết đến thương hiệu của
công ty bảo hiểm. Những cái tên này không phải là thương hiệu của một dịch vụ cụ thể mà là tên công ty hoặc là các dấu hiệu về một nơi nào đó. Tên các cơng ty bảo
hiểm khơng thể hiện những loại dịch vụ tài chính những sản phẩm bảo hiểm mà nó cung cấp, khơng biểu hiện chất lượng dịch vụ mà cơng ty bảo hiểm muốn cung cấp.
Vì vậy các công ty bảo hiểm đã sử dụng các khẩu hiệu như là thương hiệu của mình.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 18
CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA BIC TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY
2.1 Một số nét về hoạt động kinh doanh của công ty 2.1.1 Giới thiệu chung

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×