1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Một số nét về hoạt động kinh doanh của công ty .1 Giới thiệu chung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA BIC TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY
2.1 Một số nét về hoạt động kinh doanh của công ty 2.1.1 Giới thiệu chung
Tên Việt Nam: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triểnViệt Nam Tên Tiếng Anh: BIDV Insurance Company.
Tên viết tắt: BIC
Trụ sở chính:
- Địa chỉ: Tầng 10, tồ tháp A, VINCOM CITY TOWERS, số 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: +84 4 220082 - Fax: +84 4 2200281
- Q. Giám đốc: Ông Phạm Quang Tùng Cùng với các chi nhánh và văn phòng đại diện của BIC trong cả nước chi tiết về
các đại lý và văn phòng đại diện được làm rõ ở phụ lục.
c. Năm thành lập - Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIC, tiền thân
là công ty liên doanh Bảo Hiểm Việt – Úc là công ty liên doanh bảo hiểm giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và công ty Bảo hiểm Quốc tế QBE thuộc tập
đoàn Bảo hiểm QBE của Úc được cấp giấy phép thành lập theo giấy phép đầu tư số 2126GP của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 07 năm 1999.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 11GPĐC4KDBH ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Cơng ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc đổi tên
thành công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dựa trên cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn góp của Cơng ty
Chun đề thực tập tốt nghiệp 19
Bảo hiểm Quốc tế QBE thuộc tập đoàn bảo hiểm QBE trong Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc.
- Theo giấy phép số 11GPKDBH ngày 10 tháng 4 năm 2006 Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức được cấp giấy phép thành
lập và hoạt động. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một đơn vị thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được
thành lập theo quyết định số 292QĐ-HĐQT ngày 28122005 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng do Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam đầu tư 100 vốn, có con dấu riêng và hạch tốn độc lập. BIC chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
- Thời hạn hoạt động: 89 năm.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20
d. Cơ cấu tổ chức Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam
- Mơ hình tổ chức của BIC gồm các cấp độ như sau: •
Trụ sở chính tại Hà Nội: điều hành chung tồn bộ hoạt động của BIC và là đầu mối báo cáo, tiếp nhận thông tin với ban điều hành tại hội sở chính của
BIDV. •
Các chi nhánh BIC tại các vùng trọng điểm: sẽ là đơn vị trực tiếp kinh doanh. BIC sẽ giao địa bàn phụ trách cho từng chi nhánh của mình. Các
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC
P. KIỂM TRA NỘI BỘ P.HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
P. KHIẾU NẠI P. KẾ TOÁN
P. ĐẦU TƯ P. QLÝ NGHIỆP VỤ
P. KINH DOANH 1
P. KINH DOANH 2
CN.TP HCM
CN ĐÀ
NẴNG CN
HẢI PHÒNG CN
NGHỆ AN CN TÂY NGUYÊN
CN ĐỒNG NAI CN VŨNG TÀU
CN BÌNH ĐỊNH
CN CẦN THƠ PHĨ GIÁM ĐỐC
dịch vụ phát sinh từ chi nhánh BIDV sẽ được gửiliên hệ về chi nhánh BIC được giao phụ trách địa bàn.
• Các văn phòng đại diện: Các văn phòng đại diện của BIC tại những vùng
tiềm năng sẽ là cầu nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ hoạt động khai thác bảo hiểm của chi nhánh BIDV.
- Theo kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2007, BIC sẽ phân công các chi nhánh phụ trách các địa bàn như sau:
• Các phòng kinh doanh tại trụ sở chính BIC tại Hà Nội: đầu mối hợp tác đại
lý bảo hiểm của BIC đối với các chi nhánh BIDV khu vực phía bắc ngồi địa bàn đã giao cho chi nhánh.
• BIC Hải Phòng phụ trách địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương,
Thái Bình, Nam Định. •
BIC Nghệ An phụ trách địa bàn Ninh Bình, Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
• BIC Đà Nẵng : phụ trách địa bàn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
• BIC Bình Định: phụ trách địa bàn Bình Định, Phú n, Khánh Hồ, Gia
Lai, Kontum. •
BIC Hồ Chí Minh: phụ trách địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nơng, Lâm Đồng.
• BIC Cần Thơ phụ trách toàn bộ địa bàn các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu
Long. - Hệ thống hỗ trợ đại lý bảo hiểm của BIC đối với các chi nhánh BIDV được
thực hiện như sau: •
BIC sẽ phân cơngcử cán bộ hỗ trợ trực tiếp các chi nhánh BIDV cán bộ chuyên quản lý đại lý là đầu mối liên hệ:
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 22
 Đào tạo nhân viên ngân hàng các kỹ năng, quy trình bán bảo hiểm và kiến thức sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
 Hỗ trợ các cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng xây dựng kế hoạch khai thác bảo hiểm, tìm kiếm khách hàng.

Trực tiếp phối hợp cùng cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng gặp gỡ thuyết phục khách hàng tham gia bảo hiểm.
• BIC sẽ cử cán bộ hỗ trợ thông qua điên thoại, Email, fax:
 Trả lời những thắc mắc của cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng và khách hàng liên quan về sản phẩm.
 Trợ giúp cán bộ chuyên quản lý trong việc đào tạo nhân viên ngân hàng.
• Tại trụ sở chính cũng như các chi nhánh của BIC đều có số điện thoại nóng
có cán bộ trực trong giờ hành chính và sẽ thực hiện chuyển cuộc gọi sang máy di động ngoài giờ hành chính. Các cán bộ bảo hiểm của ngân hàng,
khách hàng có thể liên hệ với số điện thoại nóng để thơng báo tổn thất và sẽ được hướng dẫn các thủ tục giải quyết khiếu nại nhanh chóng. Số điện
thoại nóng tại trụ sở chính BIC là 042200286

e. Lĩnh vực hoạt động


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×