1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kết quả hoạt động kinh doanh a. Kết quả chung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


∗ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động trong vùng nội
thuỷ và lãnh hải Việt Nam ∗
Bảo hiểm khác ∗
Bảo hiểm tiền ∗
Bảo hiểm trộm cắp ∗
Bảo hiểm tính trung thực ∗
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh a. Kết quả chung


Những kết quả cơ bản, tiêu biểu sau năm đầu hoạt động như sau: - Hoàn thành giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển giao và bàn giao thành
công. Đây là lần đầu tiên một Ngân hàng mua một cơng ty bảo hiểm có vốn nước ngồi nhưng việc chuyển giao đã đáp ứng yêu cầu pháp lý, không ảnh hưởng tới sự
ổn định của thị trường bảo hiểm, đáp ứng được mục tiêu của từng bên tham gia và khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tài chính.
Tiếp nối hoạt động của cơng ty cũ, đặc biệt trong việc giữ cam kết với khách hàng và đối tác, không để xảy ra phàn nàn, khiếu nại trong việc xử lý bồi thường.
BIC đã nỗ lực tối đa để tái tục những hợp đồng bảo hiểm có khả năng tái tục để giữ quan hệ với khách hàng.
- Đã xác định, xây dựng được định hướng hoạt động phù hợp với mơ hình và điều kiện hoạt động mới. Ổn định tư tưởng cán bộ, những cán bộ ở lại đã yên tâm
công tác. Đã xây dựng hoạt động các cơ cấu tổ chức chính theo quy định: Chi bộ, Cơng đồn, Đồn thanh niên.
- Phát triển mạnh mạng lưới hoạt động: với định hướng kinh doanh mới tập chung khai thác bảo hiểm gốc, thương mại hố hoạt động, … đòi hỏi BIC phải mở
rộng mạng lưới để gia tăng cơ hội khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 26
là ứng xử ngay khi có tổn thất. Trong năm 2006, BIC đã phát triển được 9 chi nhánh tại tất cả các trung tâm vùng trong toàn quốc. Đây là “xương sống” để phát triển
mạnh mạng lưới các phòng dịch vụ khách hàng khu vực, hệ thống đại lý để đảm bảo có thể phục vụ khách hàng nhanh chóng khắp các tỉnh thành trong tồn quốc. Đến
cuối tháng 12 năm 2006 BIC đã đào tạo, phát triển được 440 đại lý bảo hiểm trong toàn quốc.
- Kết quả kinh doanh đáng khích lệ, đặc biệt là về lợi nhuận: mặc dù có nhiều khó khăn trong năm đầu tiên hoạt động nhưng doanh thu đạt cao hơn năm trước đạt
49217 triệu đồng, lợi nhuận 12460 triệu đồng. Nếu không phải chịu khoản lỗ tỷ giá và điều chuyển vốn vượt mức thực có tại thời điểm 31122005 gần 6 tỷ đồng thì mức
lợi nhuận của năm 2006 của BIC còn cao hơn nữa. Cơng ty đã có lãi ngay từ năm hoạt động đầu tiên. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ và phải thu tại thời điểm
31122006 đã đạt 43 799 triệu đồng, tăng 26 so với năm 2005. - Đã xây dựng và chuyển đổi mơ hình tổ chức, mơ hình kinh doanh phù hợp
với định hướng hoạt động mới. Từ đầu năm 2007, BIC sẽ hoạt động theo mơ hình tổ chức mới. Theo đó, tồn bộ hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho
khách hàng sẽ được tách ra khỏi trụ sở chính cơng ty để trụ sở chính tập chung cho vai trò định hướng, điều hành, quản lý, hỗ trợ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,
kiểm tra, giám sát và chi nhánh tập trung cho việc phát triển, quan hệ khách hàng, phát triển thị trường và xử lý sau bán hàng.
- Bước đầu đã gây dựng, đào tạo được đội ngũ cán bộ có tâm huyết, năng động, gắn bó với hoạt động của BIC. Đến cuối năm 2006, tồn cơng ty có 118 cán
bộ, đa số đều còn trẻ, được đào tạo cơ bản, là nền tảng phát triển rất tốt cho BIC nếu có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ tốt.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 27

b. Một số kết quả cụ thể Bảng 1: Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31122006


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×