1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Lĩnh vực hoạt động Một số kết quả cụ thể Bảng 1: Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31122006

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


 Đào tạo nhân viên ngân hàng các kỹ năng, quy trình bán bảo hiểm và kiến thức sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
 Hỗ trợ các cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng xây dựng kế hoạch khai thác bảo hiểm, tìm kiếm khách hàng.

Trực tiếp phối hợp cùng cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng gặp gỡ thuyết phục khách hàng tham gia bảo hiểm.
• BIC sẽ cử cán bộ hỗ trợ thông qua điên thoại, Email, fax:
 Trả lời những thắc mắc của cán bộ bán bảo hiểm của ngân hàng và khách hàng liên quan về sản phẩm.
 Trợ giúp cán bộ chuyên quản lý trong việc đào tạo nhân viên ngân hàng.
• Tại trụ sở chính cũng như các chi nhánh của BIC đều có số điện thoại nóng
có cán bộ trực trong giờ hành chính và sẽ thực hiện chuyển cuộc gọi sang máy di động ngồi giờ hành chính. Các cán bộ bảo hiểm của ngân hàng,
khách hàng có thể liên hệ với số điện thoại nóng để thơng báo tổn thất và sẽ được hướng dẫn các thủ tục giải quyết khiếu nại nhanh chóng. Số điện
thoại nóng tại trụ sở chính BIC là 042200286

e. Lĩnh vực hoạt động


BIC có chức năng kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm phi nhân thọ trong và ngồi nước; hoạt động đầu tư tài chính, cụ thể như sau:
- Kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm tài sản và bảo
hiểm thiệt hại; Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không; Bảo hiểm
trách nhiệm chung; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm con
người và các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 23
- Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ: BIC đã xây dựng được mối quan
hệ hợp tác kinh doanh với các cơng ty bảo hiểm có uy tín trên thế giới như Swiss Re, Labuan Re, B.E.S.T Re, Malaysian Re Berhad, Caisse Centrale
De Reassurance và ở Việt nam như Tổng công ty tái bảo hiểm quốc gia Vinare. Tái bảo hiểm là một trong những công cụ quản lý rủi ro, đảm bảo
khả năng tài chính cho các hợp đồng có giá trị bảo hiểm lớn và tăng doanh thu từ phí nhận tái bảo hiểm và hoa hồng từ nhượng tái bảo hiểm.
- Đầu tư tài chính: Cơng tư bảo hiểm BIDV sẽ thực hiện hoạt động đầu tư
tài chính theo hướng chuyên nghiệp hoá nhằm nâng cao năng lực tài chính của cơng ty, hỗ trợ hoạt động khai thác. Ngồi ra, hoạt động đầu tư tài
chính là một kênh chính tạo ra lợi nhuận cho cơng ty điều hoà nguồn vốn và sử dụng hợp lý tối đa nguồn vốn nhàn rỗi. Với nhiệp vụ đầu tư tài
chính chun nghiệp Cơng ty bảo hiểm BIDV sẽ có điều kiện thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư, chiến lượcvào các doanh nghiệp trong lĩnh
vực bảo hiểm cũng như lĩnh vực có nhiều tiềm năng. -
Các dịch vụ có liên quan: Giám định, điều tra, tính tốn, phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba.

f. Danh mục sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm tài sản


∗ Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
∗ Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
∗ Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
Bảo hiểm kỹ thuật
∗ Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng
∗ Bảo hiểm mọi rủi ro trong lắp đặt
∗ Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 24
∗ Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
∗ Bảo hiểm nồi hơi
∗ Bảo hiểm thiết bị điện tử
∗ Bảo hiểm kho lạnh
∗ Bảo hiểm tổn thất lợi nhuận do đổ vỡ máy móc
Bảo hiểm tai nạn con người
∗ Bảo hiểm tai nạn con người 2424
∗ Bảo hiểm bồi thường cho người lao động
∗ Bảo hiểm xe cơ giới
∗ Bảo hiểm vật chất xe
∗ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với người thứ ba
∗ Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
Bảo hiểm trách nhiệm
∗ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
∗ Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
∗ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm hàng hoá
∗ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu đường biển, đường hàng khơng
∗ Bảo hiểm hàng hố vận chuyển nội địa đường bộ, đường sắt, nội thuỷ
Bảo hiểm tàu
∗ Bảo hiểm thân tàu
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 25
∗ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động trong vùng nội
thuỷ và lãnh hải Việt Nam ∗
Bảo hiểm khác ∗
Bảo hiểm tiền ∗
Bảo hiểm trộm cắp ∗
Bảo hiểm tính trung thực ∗
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh a. Kết quả chung


Những kết quả cơ bản, tiêu biểu sau năm đầu hoạt động như sau: - Hoàn thành giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển giao và bàn giao thành
công. Đây là lần đầu tiên một Ngân hàng mua một cơng ty bảo hiểm có vốn nước ngồi nhưng việc chuyển giao đã đáp ứng yêu cầu pháp lý, không ảnh hưởng tới sự
ổn định của thị trường bảo hiểm, đáp ứng được mục tiêu của từng bên tham gia và khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tài chính.
Tiếp nối hoạt động của cơng ty cũ, đặc biệt trong việc giữ cam kết với khách hàng và đối tác, không để xảy ra phàn nàn, khiếu nại trong việc xử lý bồi thường.
BIC đã nỗ lực tối đa để tái tục những hợp đồng bảo hiểm có khả năng tái tục để giữ quan hệ với khách hàng.
- Đã xác định, xây dựng được định hướng hoạt động phù hợp với mơ hình và điều kiện hoạt động mới. Ổn định tư tưởng cán bộ, những cán bộ ở lại đã yên tâm
công tác. Đã xây dựng hoạt động các cơ cấu tổ chức chính theo quy định: Chi bộ, Cơng đồn, Đồn thanh niên.
- Phát triển mạnh mạng lưới hoạt động: với định hướng kinh doanh mới tập chung khai thác bảo hiểm gốc, thương mại hố hoạt động, … đòi hỏi BIC phải mở
rộng mạng lưới để gia tăng cơ hội khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 26
là ứng xử ngay khi có tổn thất. Trong năm 2006, BIC đã phát triển được 9 chi nhánh tại tất cả các trung tâm vùng trong toàn quốc. Đây là “xương sống” để phát triển
mạnh mạng lưới các phòng dịch vụ khách hàng khu vực, hệ thống đại lý để đảm bảo có thể phục vụ khách hàng nhanh chóng khắp các tỉnh thành trong toàn quốc. Đến
cuối tháng 12 năm 2006 BIC đã đào tạo, phát triển được 440 đại lý bảo hiểm trong tồn quốc.
- Kết quả kinh doanh đáng khích lệ, đặc biệt là về lợi nhuận: mặc dù có nhiều khó khăn trong năm đầu tiên hoạt động nhưng doanh thu đạt cao hơn năm trước đạt
49217 triệu đồng, lợi nhuận 12460 triệu đồng. Nếu không phải chịu khoản lỗ tỷ giá và điều chuyển vốn vượt mức thực có tại thời điểm 31122005 gần 6 tỷ đồng thì mức
lợi nhuận của năm 2006 của BIC còn cao hơn nữa. Cơng ty đã có lãi ngay từ năm hoạt động đầu tiên. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ và phải thu tại thời điểm
31122006 đã đạt 43 799 triệu đồng, tăng 26 so với năm 2005. - Đã xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức, mơ hình kinh doanh phù hợp
với định hướng hoạt động mới. Từ đầu năm 2007, BIC sẽ hoạt động theo mơ hình tổ chức mới. Theo đó, toàn bộ hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho
khách hàng sẽ được tách ra khỏi trụ sở chính cơng ty để trụ sở chính tập chung cho vai trò định hướng, điều hành, quản lý, hỗ trợ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,
kiểm tra, giám sát và chi nhánh tập trung cho việc phát triển, quan hệ khách hàng, phát triển thị trường và xử lý sau bán hàng.
- Bước đầu đã gây dựng, đào tạo được đội ngũ cán bộ có tâm huyết, năng động, gắn bó với hoạt động của BIC. Đến cuối năm 2006, tồn cơng ty có 118 cán
bộ, đa số đều còn trẻ, được đào tạo cơ bản, là nền tảng phát triển rất tốt cho BIC nếu có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ tốt.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 27

b. Một số kết quả cụ thể Bảng 1: Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31122006


Đơn vị: Triệu đồng
1 Tổng doanh thu phí bảo hiểm 45000
49217 110
2 Doanh thu phí thuần 31500
32489 103
3 Thu từ hoạt động đầu tư 9370
19983 213
4 Lợi nhuận trước thuế 8180
12460 153
5 ROE 2,90
4,71 162
6 Lợi nhuận sau thuế bình quân đầu người 70
125 178
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 BIC Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đến 31122006 đạt 38620 triệu đồng.
Phân tích các chỉ tiêu hoạt động chính:
- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
+ Tổng doanh thu phí đạt 49.2 tỷ đồng, tăng 10 so với năm 2005. Với việc mất đi nhiều lợi thế sau chuyển giao, doanh thu khai thác chủ yếu từ bảo hiểm gốc thì
kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của BIC trong việc không để mất thị phần. Nếu so sánh trên chỉ tiêu bảo hiểm gốc thì thị phần của BIC đã tăng từ 0,45
năm 2005 lên 0,75 vào cuối năm 2006. + Tỷ lệ nhượng tái bảo hiểm năm 2006 là 53, năm 2005 là 21 nhưng tỷ lệ
doanh thu phí thuần trên tổng doanh thu năm 2006 đạt 71, cao hơn nhiều so với 2005 là 21. Nguyên nhân chính là do một lượng lớn dự phòng phí chưa được
hưởng của các đơn cấp vào cuối năm 2005 nay được chuyển vào phí được hưởng của năm 2006.
+ Khiếu nại, bồi thường: do có các quy định khai thác, quy trình giải quyết bồi thường chặt chẽ nên chất lượng rủi ro của công ty khá tốt so với các công ty khác trên
thị trường. Tỷ lệ bồi thường của công ty chiếm 41,26 tổng phí giữ lại ròng.
Chun đề thực tập tốt nghiệp 28
- Hoạt động đầu tư:
Sau khi chuyển giao và giao nhận vốn, công ty đã chú trọng công tác đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, vì mất 4 tháng đầu năm chờ
chuyển đổi ngoại tệ và giao vốn chính thức, và là năm đầu hoạt động nên BIC đã tập trung cho các kênh đầu tư an toàn tiền gửi, trái phiếu nên kết quả đạt được còn
khiêm tốn so với cơ hội của thị trường. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính 2006 đạt 19983 triệu đồng. Ngoài ra chênh lệch giá trị trên danh mục đầu tư tại thời điểm
31122006 là 19926 triệu đồng.
Bảng 2: Doanh thu theo khu vực đến 31122006
Đơn vị tính: Triệu đồng
1 Trụ sở chính tại Hà Nội 32365
65,75 2 Chi nhánh Hồ Chí Minh
10308 21
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29
3 Chi nhánh Đà Nẵng 2090
4,46 4 Chi nhánh Nghệ An
2011 4,29
5 Chi nhánh Hải Phòng 1284
2,74 6 Chi nhánh Tây Nguyên
505 1,08
7 Chi nhánh Vũng Tàu 313
0,67 8 Chi nhánh Bình Định
194 0,41
9 Chi nhánh Cần Thơ 148
0,32 Tồn cơng ty
49218 100
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2006 BIC Mặc dù mạng lưới khai thác đã được mở rộng, nhưng những chi nhánh mới
được thành lập của BIC chưa có kết quả kinh doanh do phải tập trung cho việc ổn định tổ chức nhân sự, thiết lập quan hệ, nghiên cứu học hỏi nghiệp vụ… Khu vực có
doanh thu cao nhất vẫn là trụ sở chính tại Hà Nội và BIC – HCM.
Trong năm 2006, thu từ nhận tái bảo hiểm tạm thời của BIC chiếm tỷ trọng khơng lớn khoảng 21 vì năng lực nhận tái bảo hiểm do nhà tái bảo hiểm cho phép
nhỏ, điều khoản, điều kiện hạn chế. BIC nhận nguồn dịch vụ này từ nhiều công ty và chủ yếu là các công ty trong nước do có sự trao đổi và chia sẻ dịch vụ. Các cơng ty có
tỷ trọng nhượng tái cao sang BIC chủ yếu từ PVI 21,8, Bảo Việt 20,4 và Bảo Minh 16,9.
Doanh thu từ hoạt động môi giới chỉ chiếm 8.24 tổng doanh thu phí của cơng ty. Thu từ hoạt động mơi giới có được chủ yếu là dịch vụ nhỏ hoặc một số dịch
vụ từ những năm trước tái tục.
Bảng 3: Phân chia phí bảo hiểm theo loại hình nghiệp vụ đến 31122006 chỉ tính phí bảo hiểm gốc.
Đơn vị: Triệu đồng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 30
Nguồn:Bản tin hiệp hội bảo hiểm Việt Nam số 42006 Doanh thu phí từ loại hình bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm tỷ trọng lớn
nhất 38, sau đó đến loại hình bảo hiểm xây dựng lắp đặt 13. Doanh thu phí từ bảo hiểm trách nhiệm 0,84 và bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 0,46 chiếm tỷ
trọng khơng đáng kể vì đây là loại hình khơng phải là thế mạnh khai thác của BIC. So với năm 2005, BIC đẩy mạnh khai thác mảng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới 10 và
mở rộng khai thác bảo hiểm tàu.
2.2 Công tác xây dựng thương hiệu của BIC 2.2.1 Quá trình xây dựng thương hiệu

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×