1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơng tác xây dựng thương hiệu của BIC .1 Q trình xây dựng thương hiệu Chiến lược xây dựng thương hiệu của BIC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.14 KB, 57 trang )


Nguồn:Bản tin hiệp hội bảo hiểm Việt Nam số 42006 Doanh thu phí từ loại hình bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm tỷ trọng lớn
nhất 38, sau đó đến loại hình bảo hiểm xây dựng lắp đặt 13. Doanh thu phí từ bảo hiểm trách nhiệm 0,84 và bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 0,46 chiếm tỷ
trọng không đáng kể vì đây là loại hình khơng phải là thế mạnh khai thác của BIC. So với năm 2005, BIC đẩy mạnh khai thác mảng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới 10 và
mở rộng khai thác bảo hiểm tàu.
2.2 Công tác xây dựng thương hiệu của BIC 2.2.1 Quá trình xây dựng thương hiệu
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 31
Công tác xây dựng thương hiệu truyền thông là một quá trình lâu dài bền bỉ, nhất quán và cần một sự thấu hiểu sâu sắc của toàn thể đội ngũ về những giá trị
thương hiệu mà chúng ta xây dựng. Những thông điệp mà BIC muốn đưa đến cho khách hàng, những dịch vụ mong muốn mà BIC muốn đưa lại cho khách hàng với hy
vọng phục vụ và làm hài lòng khách hàng của mình đã được đặt ra như là mục tiêu của công cuộc xây dựng thương hiệu. BIC là một thương hiệu rất mới mẻ trên thị
trường bảo hiểm, hầu hết chỉ được nhận biết trong nội bộ của BIDV. Trong bước đầu của quá trình xây dựng thương hiệu BIC đã đặt ra nội dung nhiệm vụ của thương
hiệu BIC.

a. Chiến lược xây dựng thương hiệu của BICTầm nhìn thương hiệu
Thơng qua việc cung cấp toàn diện các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho thị trường dựa trên sức mạnh tiềm lực của hệ thống BIDV, trong 10 năm tới, BIC sẽ trở
thành tổ chức cung cấp dich vụ đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm liên kết hiệu quả giữa bảo hiểm và đầu tư tài chính để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của thị trường
đang ngày càng phát triển. •
Mục tiêu thương hiệu
Mục tiêu hướng tới: Thành cơng cả về tài chính và thương hiệu, trở thành đối tác quan trọng và cần thiết của mọi khách hàng, là thương hiệu đảm bảo cho sự phát
triển bền vững, chắc chắn của mọi hoạt động kinh doanh. •
Cam kết thương hiệu
Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm. BIC cam kết luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động tác nghiệp của từng thành viên BIC, trong mục tiêu
của từng quá trình xây dựng và phát triển của BIC. Khách quan trung thực. Khách quan để cung cấp chất lượng dịch vụ công bằng
và hợp tác hiệu quả với mọi khách hàng, đối tác về năng lực của BIC. Hợp tác nhiệt tình. Phát huy tinh thần hợp tác trong mọi mối quan hệ để có
được kết quả cơng việc hồn thiện, chất lượng dịch vụ sản phẩm đảm bảo. Năng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 32
động nhiệt tình để đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng yêu cầu của khách hàng cùng thị trường.
Tin cậy chuyên nghiệp. Sự an tâm của mọi đối tượng khách hàng được đảm bảo điều kiện tài chính ổn định, năng lực sáng tạo dồi dào và ý thức khơng ngừng cải
tiến, hồn thiện sản phẩm, dịch vụ của BIC. Chia sẻ, đồng đội. Với BIC, sẵn sàng chia sẻ với khách hàng không chỉ là
trách nhiệm mà còn là tâm huyết. Tinh thần đồng đội của BIC sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi tình huống khó khăn một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất để khách
hàng yên tâm phát triển sự nghiệp thành cơng. •
Biểu tượng và thơng điệp chính
Biểu tượng của BIC là hai hình vng lồng ghép vào nhau thể hiện tâm huyết coi khách hàng là trọng tâm và trách nhiệm toàn vẹn của BIC đối với mọi khách
hàng. Đồng thời, khẳng định sự phát triển mở rộng của BIC bắt nguồn từ sức mạnh
cốt lõi là sự Chuyên nghiệp, Đẳng cấp, Tin cậy, Thông minh.
Màu xanh tượng trưng cho sức vươn lên mạnh mẽ, những giá trị hiện đại. Màu đỏ khẳng định cho thành công bền vững và nỗ lực chinh phục niềm tin của khách
hàng. Coi khách hàng là trọng tâm, BIC tận tâm để khách hàng yên tâm đầu tư, phát
triển cho sự nghiệp kinh doanh và giữ cho thành công bền vững. Sự tận tâm của BIC là mọi lúc mọi nơi, trên mọi phương diện.
Vì sự phát triển, mở rộng, BIC tận tâm để đối tác thấy được tinh thần hợp tác và chia sẻ niềm tin và uy tín sẽ giúp BIC tăng cường mở rộng liên kết, phát triển hệ
thống. Vì những giá trị cốt lõi của thương hiệu – Chuyên nghiệp, Đẳng cấp, Tin cậy,
Công minh, BIC tận tâm để mọi thành viên đều có thể yên tâm cống hiến hết mình, vì sự phát triển thành cơng, vì tầm nhìn và sự phát triển bền vững của BIC.
BIC thương hiệu ln sẵn sàng Tận tâm cho sự an tâm

Thuộc tính thương hiệu
Chun đề thực tập tốt nghiệp 33
Nhìn xa trông rộng. BIC định hướng rõ ràng cho tương lai dựa trên khả năng
của bản thân, điều kiện thực tế về thị trường và xu hướng thời đại để luôn đi trước đón đầu.
Chuyên nghiệp. BIC hướng tới đảm bảo chất lượng dịch vụ và nhận được sự
đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế và được thẩm định bởi các tổ chức uy tín.
Tiên phong. BIC sẵn sàng ứng dụng quy trình cơng nghệ hiện đại, phát huy
sáng tạo, thúc đẩy nhân tố mới, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ nhân viên.
Tin cậy. BIC tạo dựng niềm tin của khách hàng, đối tác từ chính năng lực cốt
lõi và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng của đội ngũ.
Bảo đảm. BIC bảo đảm mang lại sự an tâm cho mọi khách hàng, đối tác khi
lựa chọn dịch vụ, sản phẩm của BIC, bảo đảm cho mọi thành viên khi lựa chọn gắn bó sự nghiệp cùng BIC.
Hoàn hảo. BIC hướng tới sự hoàn hảo trong chất lượng dịch vụ cũng như mọi
hoạt động tác nghiệp. •
Thể hiện thương hiệu

Hiện đại. Tinh thần hiện đại, tiên tiến dựa trên sự giữ gìn và phát huy các giá
trị truyền thống, sự học hỏi, ứng dụng các yếu tố mới. •
Rõ ràng. Sự rõ ràng minh chứng cho tính công bằng, khách quan của thương
hiệu bảo hiểm và tài chính uy tín, tin cậy đẳng cấp. •
Sáng tỏ. Thể hiện dễ hiểu để đưa BIC đến gần hơn với công chúng, là thương
hiệu thân thiệnm sẵn sàng chia sẻ. •
Đẳng cấp. Thể hiện khả năng hội nhập, tăng cường năng lực cạnh tranh với các
thương hiệu lớn trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư tài chính.

b. Quảng cáo và giới thiệu hình ảnh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×