1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC SỰ ĐIỆN LI - Sự điện li là q trình các chất tan trong nước ra ion.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 54 trang )


GV: Nguyễn Phú Hoạt Page 1
HÓA HỌC 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu xuyên suốt của người giáo viên trong giảng dạy Hóa học là giúp học sinh
nắm vững được tính chất, cách điều chế của các chất cũng như vận dụng lý thuyết đã học vào việc triển khai các bài tập Hóa học. Tuy nhiên lượng lý thuyết trong SGK quá nhiều,
bài tập còn hạn chế nên học sinh khó có thể nắm vững được phần lý thuyết trọng tâm và vận dụng thành thạo để giải các bài tập khó. Mặt khác, Hóa học lớp 11 chiếm một lượng
kiến thức rất lớn trong các kỳ thi quốc gia nhất là kỳ thi tuyển sinh vào đại học - cao đẳng.
Xuất phát từ những thực tế đó và một số kinh nghiện trong giảng dạy bộ mơn hóa học, tơi thấy để có chất lượng giáo dục bộ mơn hóa học cao, người giáo viên
ngồi phát huy tốt các phương pháp dạy học tích cực, bài tập SGK thì giáo viên cần bổ sung thêm các bài tập hóa học nâng cao nhất là đề thi đại học trong các năm nhằm phát
huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập bộ mơn. Từ những lí do đó tơi chọn đề tài: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC 11 CƠ
BẢN VÀ NÂNG BAO, áp dụng cho chương trình hóa học lớp 11 chương trình SGK 11 cơ bản.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Xây dựng hệ thống bài tập hóa học 11 từ dể đến khó phù hợp với học sinh
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
III.1. ĐỐI TƯỢNG
Học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
III.2. PHẠM VI - Hệ thống lý thuyết hóa học lớp 11 theo chương trình SGK lớp 11 cơ bản.
- Hệ thống các bài tập SGK lớp 11, các bài tập ở sách tham khảo và các câu hỏi
trong đề thi đại học từ 2007 - 2011.

IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC


Nếu vận dụng tốt hệ thống lý thuyết và các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết và triển khai được các bài tập khó trong các sách tham khảo
và các đề thi đại học trong các năm qua. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu SGK hóa học lớp 11, sách tham khảo và các đề thi đại học trong các năm từ 2007 - 2011.
Nghiên cứu thực trạng dạy - học hóa học lớp 11 ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Liệt kê lý thuyết trọng tâm, bài tập ở SGK lớp 11, các bài tập sách tham khảo và các đề thi đại học trong những năm từ 2007 - 2011.
VI. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 1. Phần lý thuyết trọng tâm các chương bám sát SGK
2. Phần hướng dẫn giải các dạng bài tập thường gặp có ví dụ 3. Phần bài tập tự giải
a. Phần bài tập cơ bản b. Phần bài tập nâng cao
GV: Nguyễn Phú Hoạt Page 2
A. PHẦN LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. SỰ ĐIỆN LI - Sự điện li là quá trình các chất tan trong nước ra ion.


- Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.
+ Những chất điện li mạnh: Các axit mạnh: HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
. . .các bazơ mạnh: KOH, NaOH, CaOH
2
, BaOH
2
. . .và hầu hết các muối. HCl
→ H
+
+ Cl
-
BaOH
2
→ Ba
2+
+ 2OH
-
- Chất điện li yếu: là chất khi tan trong nước chỉ có một số phần tử hòa tan phân li ra ion, phần tử còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
+ Những chất điện li yếu: Là các axit yếu: CH
3
COOH, HClO, HF, H
2
S…các bazơ yếu: MgOH
2
, AlOH
3
. . . CH
3
COOH 
 
 CH
3
COO
-
+ H
+

II. AXIT - BAZƠ - MUỐI 1. Axit


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (54 trang)

×