1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Ở Việt Nam Tình hình dịch bệnh WSSV trên thế giới và Việt Nam 1. Trên thế giới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


5
2.2. Tình hình dịch bệnh WSSV trên thế giới và Việt Nam 2.2.1. Trên thế giới
Bệnh đốm trắng WSSV – White Spot Syndrome Virus là một trong những bệnh nguy hiểm nhất đối với tôm nuôi hiện nay. Bệnh xảy ra ở tất cả các nước nuôi tôm và
ảnh hưởng phần lớn đến nghề nuôi tôm công nghiệp trên thế giới Nguyễn Văn Hảo, 2000.
Trong thời gian qua, bệnh đốm trắng đã bùng phát ở nhiều khu vực nuôi tôm trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Á. Bệnh đốm trắng đã gây tỷ lệ chết cao và gây
thiệt hại lớn cho nghề nuôi tôm công nghiệp ở Trung Quốc, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a và Ấn Độ. Trong thời gian 1994 – 1995, virus gây bệnh đốm trắng đã gây chết hầu hết
tôm nuôi P. monodon; P. indicus dọc theo bờ biển phía Đơng Ấn Độ và phía Tây Ấn Độ Tạp chí thơng tin KHCN và Kinh Tế Thủy Sản, số 4 – 2004.
Theo Nguyễn Văn Hảo 2004, bệnh đốm trắng xuất hiện đầu tiên tại Bắc Á vào năm 1992 – 1993, đồng thời nhanh chóng lan rộng khắp khu vực Châu Á và thế giới
nhất là các nước có hình thức ni tơm cơng nghiệp thâm canh. Dịch bệnh đốm trắng được phát hiện lần đầu tiên tại Đài Loan năm 1992, Trung Quốc – 1993, Nhật Bản –
1994, sau đó là các nước In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Băng-la-desh, bang Texas Hoa Kỳ – 1995 gây tổn thất nghiêm trọng về sản lượng tôm nuôi.
Ở Thái Lan, dịch bệnh đốm trắng bùng nổ đã làm giảm sản lượng tôm nuôi từ 225.000 tấn năm 1995 xuống 160.000 tấn năm 1996 làm thiệt hại trên dưới 500 triệu
USD. Ở các nước Châu Á bệnh gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD mỗi năm Nguyễn Văn Hảo, 2000.
Thực tế hiện nay ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, bệnh đốm trắng được xem là phổ biến và nguy hiểm nhất vì vậy hầu hết các nghiên cứu đều tập trung ngăn
ngừa sự lan nhiễm và bùng nổ bệnh đốm trắng ở các ao nuôi Nguyễn Văn Hảo, 2000.

2.2.2. Ở Việt Nam


Theo Bùi Quang Tề 2003, từ năm 1993 – 1994 đến nay bệnh đốm trắng trên tôm thường xuất hiện ở các vùng nuôi tôm ven biển từ nuôi quảng canh đến nuôi thâm
canh, bệnh đã gây thiệt hại đáng kể cho nghề nuôi tôm.
6 Ở các tỉnh ven biển phía Nam từ năm 1993 – 1994, hiện tượng tôm chết hàng loạt
trên tôm sú nuôi được xác định do ba loại bệnh: bệnh MBV, bệnh đốm trắng và bệnh đầu vàng Tạp chí thơng tin KHCN và Kinh Tế Thủy Sản, số 4 – 2004.
Từ năm 1996 đến nay, tôm nuôi thương phẩm ở Khánh Hòa và các địa phương khác trong cả nước chịu tác hại rất lớn của bệnh đốm trắng. Bệnh này xảy ra hàng
năm, trên diện rộng, có những vụ ni 80 diện tích ni tơm ở một địa phương bị thất thu hay thu hoạch sớm ngoài dự kiến Bộ Thuỷ Sản, 2003.
Năm 2001, Bùi Quang Tề và cộng sự đã điều tra 483 hộ nuôi tôm sú thuộc 23 huyện của 8 tỉnh ven biển phía Bắc Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định,
Ninh Bình, Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh có 166 hộ 34,3 có tơm ni và tơm cua tự nhiên đã mang mầm bệnh đốm trắng và có 169 hộ 34,99 có tơm chết vì bệnh
đốm trắng. Năm 2003, Bùi Quang Tề và cộng sự phân tích bệnh WSSV bằng kỹ thuật PCR của 145 mẫu tôm sú và tôm chân trắng nuôi ở các tỉnh ven biển miền Bắc Quảng
Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hố và Hà Tĩnh và tơm Postlarve PL đưa từ Quảng Nam và Đà Nẵng chuyển ra Bắc. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh đốm trắng
của tôm PL đưa từ Đà Nẵng, Quảng Nam là 23,08; tôm sú ni thương phẩm ở các tỉnh phía Bắc là 26,92; tơm chân trắng là 13,33 Tạp chí thơng tin KHCN và Kinh
Tế Thủy Sản, số 4 – 2004. Theo báo cáo kết quả nuôi trồng thủy sản NTTS năm 2003, cả nước có 546.757
ha ni tơm nước lợ thương phẩm, trong đó diện tích có tơm ni bị bệnh và chết là 30.083 ha. Các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang có tới 29.200 ha ni
tơm bị chết nhiều, chiếm 97,06 diện tích có tơm bị chết trong cả nước. Bệnh xảy ra với tôm chủ yếu là bệnh đốm trắng WSSV, bệnh MBV Monodon Baculovirus,
bệnh do vi khuẩn Vibrio. Kết quả kiểm tra bệnh ở tơm giống nhập về Hải Phòng và Quảng Ninh trong năm 2003 do Trạm nghiên cứu NTTS nước lợ thực hiện cho thấy tỷ
lệ nhiễm virus gây bệnh đốm trắng từ 25 - 46,6, trung bình 38,9. Theo số liệu từ
Trung Tâm Môi Trường và Dịch Bệnh Viện nghiên cứu NTTS I, Thanh Hóa có hơn 40 diện tích ni tơm bị bệnh, trong đó phần lớn thường là bệnh đốm trắng. Bệnh
này tập trung ở vùng nuôi tôm công nghiệp như khu công nghiệp Hoằng Phụ, với 70 110 ha nuôi tôm bị nhiễm bệnh. Ở Hà Tĩnh, trong số 150 ha ni tơm bị bệnh, có 67 ha bị
bệnh đốm trắng, trong đó 27 ha có tơm ni bị chết. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu NTTS II, tại các tỉnh Nam Bộ, tỷ lệ nhiễm bệnh đốm trắng trên mẫu tơm
7 có biểu hiện bệnh thu ở đầm nuôi quảng canh cải tiến là 56. Những ngày đầu năm
2004, tại nhiều tỉnh ở Đồng Bằng Sơng Cửu Long đã xảy ra tình trạng tơm ni bị chết do virus gây bệnh đốm trắng gây nên và bệnh này lây lan nhanh ngay từ đầu vụ. Hiện
nay, bệnh đốm trắng vẫn đang diễn ra và đã gây nhiều tổn thất cho nhiều hộ dân tại các tỉnh này Tạp chí Thủy sản, số 3 – 2004.
Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đốm trắng diễn ra ở Việt Nam rất nghiêm trọng và đã ảnh hưởng mạnh đến ngành Thủy sản trong cả nước.
2.3. Bệnh đốm trắng trên tôm 2.3.1. Virus gây bệnh đốm trắng WSSV

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×