1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Phương pháp chiết tách dùng bình chiết Soxhlet [6] Phương pháp chiết tách solid – liquid [6] Phương pháp tách chiết bằng nước nóng [6]

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1015.25 KB, 50 trang )


vindoline 58 lượng chất khô đã được tách chiết từ lá của Catharanthus roseus sử dụng SFE dưới điều kiện nhiệt độ là 35
C và áp suất 300 bar. [6]
Hình 15: Sơ đồ quá trình chiết tách bằng SFE
3.2 Phương pháp chiết tách dùng bình chiết Soxhlet [6]
Soxhlet extraction Quá trình chiết các ankaloid được thực hiện trên máy
Soxhlet gồm có: bình cầu, trụ chiết, ống sinh hàn và bếp điện. Nguyên liệu được nghiền nhỏ, cho vào túi giấy lọc hoặc
dùng ống hình trụ để cho mẫu vào. Cho túi nguyên liệu vào trụ chiết, lắp trụ chiết vào bình cầu, cho dung mơi vào bình chiết
đến ngập túi nguyên liệu, lắp ống làm lạnh, ngâm nguyên liệu trong dung môi một vài giờ. Đặt máy Soxhlet vào nồi cách
thủy. Ta sẽ thu được alkaloid.
Hình 16: Bình Soxhlet
3.3 Phương pháp chiết tách solid – liquid [6]
25
Phương pháp solid-liquid là quá trình loại bỏ một hoặc nhiều chất tan từ một chất rắn bằng cách sử dụng dung môi lỏng. Phương pháp chiết tách này được sử dụng trong
cơng nghiệp hóa chất khi mà các phương pháp cơ học và nhiệt không thể áp dụng. Chất chiết từ cây C.roseus là một hỗn hợp phức tạp của các alkaloid với một phạm
vi phân cực rộng. Quy trình của phương pháp chiết tách solid-liquid truyền thống cho Catharanthus alkaloid bắt đầu từ việc ngâm nguyên liệu trong môi trường acid, chủ
yếu dựa trên đặc tính tổng hợp của chúng. Các alkaloid sẽ hình thành dạng muối khi ngâm trong môi trường acid để cải thiện độ tan và tăng sự ổn định tại giá trị pH thấp.
Thêm vào đó, proton trong dung dịch acid sẽ hỗ trợ trong việc bẻ gãy các liên kết nên sẽ giải phóng analyte dễ dàng hơn.
3.4 Phương pháp tách chiết bằng nước nóng [6]
hot water extraction-HWE HWE là một trong những phương pháp dùng để tinh sạch các hợp chất hữu cơ tự
nhiên. Phương pháp này đang ngày càng được nghiên cứu và áp dụng. Đó là dùng nước nóng đang ở dạng lỏng, điều kiện nhiệt độ và áp suất có thể khác nhau từ 100
C- 374
C và 1 bar -219 bar. Tuy nhiên quá trình thường được thực hiện trong khoảng nhiệt độ 100-180
C trên những áp lực bão hòa tương ứng 2-30bar để các pha lỏng được duy trì. Khi hơi nước đi qua mẫu, nó mang các hợp chất hòa tan được trong nó đi
theo, sau đó chúng được ngưng tụ để thu được chất mong muốn.
Hình 17: Sơ đồ một bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước
26
3.5 Sắc ký lỏng cao áp hiệu năng cao [4]

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×